Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
XML 6k
Вторник, 27 април 2021 г. - Брюксел

16. Позиции на Съвета на първо четене (продължение)

Председателят съобщи, че в съответствие с членове 67 и 68 от Правилника за дейността не е било внесено никакво предложение за отхвърляне или изменение на следните позиции на Съвета на първо четене (точка 9 от протокола от 26.4.2021 г.):

- Позиция на Съвета на първо четене с оглед приемането на регламент на Европейския парламент и на Съвета относно Европейския фонд за приспособяване към глобализацията за съкратени работници (ЕФПГ) и за отмяна на Регламент (ЕС) № 1309/2013 - Приета от Съвета на 19 април 2021 г. (05532/1/2021 - COM(2021)0196 - C9-0139/2021 – 2018/0202(COD))
(разискване: точка 9 от протокола от 27.4.2021 г.);

- Позиция на Съвета на първо четене с оглед приемането на регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на програма „Граждани, равенство, права и ценности“ и за отмяна на Регламент (ЕС) № 1381/2013 на Европейския парламент и на Съвета и на Регламент (ЕС) № 390/2014 на Съвета - Приета от Съвета на 19 април 2021 г. (06833/1/2020 - COM(2021)0216 - C9-0144/2021 – 2018/0207(COD))
(разискване: точка 12 от протокола от 27.4.2021 г.);

- Позиция на Съвета на първо четене с оглед приемането на регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на програма „Правосъдие“ и за отмяна на Регламент (ЕС) № 1382/2013 - Приета от Съвета на 19 април 2021 г. (06834/1/2020 - COM(2021)0214 - C9-0138/2021 – 2018/0208(COD))
(разискване: точка 13 от протокола от 27.4.2021 г и точка 15 от протокола от 27.4.2021 г.).

Във връзка с това позициите на Съвета се считат за одобрени.

Предложените актове са приети (P9_TA(2021)0136, P9_TA(2021)0137 и P9_TA(2021)0138).

(Приложение Резултати от гласуванията“, точки 20, 21 и 22)

Последно осъвременяване: 31 януари 2022 г.Правна информация - Политика за поверителност