Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
XML 5k
Úterý, 27. dubna 2021 - Brusel

16. Postoje Rady v 1. čtení (další postup)

Předsedající oznámila, že v souvislosti s těmito postoji Rady v prvním čtení nebyl v souladu s články 67 a 68 jednacího řádu předložen ani návrh na zamítnutí, ani pozměňovací návrh (bod 9 zápisu ze dne 26.4.2021):

- postoj Rady v prvním čtení k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady o Evropském fondu pro přizpůsobení se globalizaci na pomoc propuštěným pracovníkům (EFG) a o zrušení nařízení (EU) č. 1309/2013 – přijatý Radou dne 19. dubna 2021 (05532/1/2021 - COM(2021)0196 - C9-0139/2021 – 2018/0202(COD))
(rozprava: bod 9 zápisu ze dne 27.4.2021);

- postoj Rady v prvním čtení k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí program Občané, rovnost, práva a hodnoty a zrušují nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1381/2013 a nařízení Rady (EU) č. 390/2014 – přijatý Radou dne 19. dubna 2021 (06833/1/2020 - COM(2021)0216 - C9-0144/2021 – 2018/0207(COD))
(rozprava: bod 12 zápisu ze dne 27.4.2021);

- postoj Rady v prvním čtení k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí program Spravedlnost a zrušuje nařízení (EU) č. 1382/2013 – přijatý Radou dne 19. dubna 2021 (06834/1/2020 - COM(2021)0214 - C9-0138/2021 – 2018/0208(COD))
(rozprava: bod 13 zápisu ze dne 27.4.2021 a bod 15 zápisu ze dne 27.4.2021).

Postoje Rady byly tudíž prohlášeny za schválené.

Navržené akty byly tudíž přijaty (P9_TA(2021)0136, P9_TA(2021)0137 a P9_TA(2021)0138).

(příloha „Výsledky hlasování“, body 20, 21 a 22)

Poslední aktualizace: 31. ledna 2022Právní upozornění - Ochrana soukromí