Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
XML 4k
Teisipäev, 27. aprill 2021 - Brüssel

16. Nõukogu esimese lugemise seisukohad (järelmeetmed)

Istungi juhataja andis teada, et nõukogu järgmiste esimese lugemise seisukohtade (26.4.2021 protokollipunkt 9) kohta ei ole esitatud ühtegi kodukorra artikli 67 või 68 kohast tagasilükkamis- või muudatusettepanekut.

- Nõukogu esimese lugemise seisukoht eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fond (EGF) koondatud töötajate toetuseks ja tunnistatakse kehtetuks määrus (EL) nr 1309/2013 - nõukogus vastu võtmise kuupäev: 19. aprill 2021 (05532/1/2021 - COM(2021)0196 - C9-0139/2021 – 2018/0202(COD))
(arutelu: 27.4.2021 protokollipunkt 9);

- Nõukogu esimese lugemise seisukoht eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse kodanike, võrdõiguslikkuse, õiguste ja väärtuste programm ning tunnistatakse kehtetuks Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 1381/2013 ning nõukogu määrus (EL) nr 390/2014 - nõukogus vastu võtmise kuupäev: 19. aprill 2021 (06833/1/2020 - COM(2021)0216 - C9-0144/2021 – 2018/0207(COD))
(arutelu: 27.4.2021 protokollipunkt 12);

- Nõukogu esimese lugemise seisukoht eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kehtestatakse õigusprogramm ja tunnistatakse kehtetuks määrus (EL) nr 1382/2013 - nõukogus vastu võtmise kuupäev: 19. aprill 2021 (06834/1/2020 - COM(2021)0214 - C9-0138/2021 – 2018/0208(COD))
(arutelu: 27.4.2021 protokollipunkt 13 ja 27.4.2021 protokollipunkt 15).

Seega loetakse nõukogu seisukohad heakskiidetuks.

Õigusakti ettepanekud (P9_TA(2021)0136, P9_TA(2021)0137 ja P9_TA(2021)0138) loetakse sellega vastuvõetuks.

(Lisa „Hääletuste tulemused“ punktid 20, 21 ja 22)

Viimane päevakajastamine: 31. jaanuar 2022Õigusteave - Privaatsuspoliitika