Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
XML 5k
Dinsdag 27 april 2021 - Brussel

16. Standpunten van de Raad in eerste lezing (opvolging)

De Voorzitter deelt mee dat er geen voorstel tot verwerping noch amendementen zijn ingediend overeenkomstig artikel 67 en 68 van het Reglement met betrekking tot de volgende standpunten van de Raad in eerste lezing (punt 9 van de notulen van 26.4.2021):

- Standpunt van de Raad in eerste lezing met het oog op de vaststelling van een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering voor ontslagen werknemers (EFG) en tot intrekking van Verordening (EU) nr. 1309/2013 - vastgesteld door de Raad op 19 april 2021 (05532/1/2021 - COM(2021)0196 - C9-0139/2021 – 2018/0202(COD))
(debat: punt 9 van de notulen van 27.4.2021);

- Standpunt van de Raad in eerste lezing met het oog op de vaststelling van een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van het programma “Burgers, gelijkheid, rechten en waarden” en tot intrekking van Verordening (EU) nr. 1381/2013 van het Europees Parlement en de Raad en Verordening (EU) nr. 390/2014 van de Raad - vastgesteld door de Raad op 19 april 2021 (06833/1/2020 - COM(2021)0216 - C9-0144/2021 – 2018/0207(COD))
(debat: punt 12 van de notulen van 27.4.2021);

- Standpunt van de Raad in eerste lezing met het oog op de vaststelling van de verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van het programma Justitie en tot intrekking van Verordening (EU) nr. 1382/2013 - vastgesteld door de Raad op 19 april 2021 (06834/1/2020 - COM(2021)0214 - C9-0138/2021 – 2018/0208(COD))
(debat: punt 13 van de notulen van 27.4.2021 en punt 15 van de notulen van 27.4.2021).

De standpunten van de Raad worden bijgevolg geacht te zijn goedgekeurd.

De voorgestelde handelingen zijn daarmee vastgesteld (P9_TA(2021)0136, P9_TA(2021)0137 en P9_TA(2021)0138).

(Bijlage "Stemmingsuitslagen", punten 20, 21 en 22)

Laatst bijgewerkt op: 31 januari 2022Juridische mededeling - Privacybeleid