Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
XML 5k
Wtorek, 27 kwietnia 2021 r. - Bruksela

16. Stanowiska Rady w pierwszym czytaniu (dalsze postępowanie)

Przewodnicząca poinformowała, że nie złożono, zgodnie z art. 67 i 68 Regulaminu, żadnych wniosków o odrzucenie ani żadnych poprawek do następujących stanowisk Rady w pierwszym czytaniu (pkt 9 protokołu z dnia 26.4.2021):

- stanowisko Rady w pierwszym czytaniu w sprawie przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji dla Zwalnianych Pracowników (EFG) oraz uchylenia rozporządzenia (UE) nr 1309/2013 – przyjęte przez Radę w dniu 19 kwietnia 2021 r. (05532/1/2021 - COM(2021)0196 - C9-0139/2021 – 2018/0202(COD))
(debata: pkt 9 protokołu z dnia 27.4.2021);

- stanowisko Rady w pierwszym czytaniu w sprawie przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego program „Obywatele, równość, prawa i wartości” oraz uchylającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1381/2013 i rozporządzenie Rady (UE) nr 390/2014 – przyjęte przez Radę w dniu 19 kwietnia 2021 r. (06833/1/2020 - COM(2021)0216 - C9-0144/2021 – 2018/0207(COD))
(debata: pkt 12 protokołu z dnia 27.4.2021);

- stanowisko Rady w pierwszym czytaniu w sprawie przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego program „Sprawiedliwość” oraz uchylającego rozporządzenie (UE) nr 1382/2013 – przyjęte przez Radę w dniu 19 kwietnia 2021 r. (06834/1/2020 - COM(2021)0214 - C9-0138/2021 – 2018/0208(COD))
(debata: pkt 13 protokołu z dnia 27.4.2021 i pkt 15 protokołu z dnia 27.4.2021).

Stanowiska Rady uznaje się tym samym za przyjęte.

Tym samym przyjęto proponowane akty (P9_TA(2021)0136, P9_TA(2021)0137 i P9_TA(2021)0138).

(Załącznik Wyniki głosowań”, pkt 20, 21 i 22)

Ostatnia aktualizacja: 31 stycznia 2022Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności