Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
XML 5k
Marţi, 27 aprilie 2021 - Bruxelles

16. Pozițiile Consiliului în prima lectură (cursul dat)

Președinta a comunicat că nu au fost depuse nicio propunere de respingere și niciun amendament în conformitate cu articolele 67 și 68 din Regulamentul de procedură cu privire la următoarele poziții ale Consiliului în primă lectură (punctul 9 al PV din 26.4.2021):

- Poziție în primă lectură a Consiliului în vederea adoptării unui Regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind Fondul european de ajustare la globalizare pentru lucrătorii disponibilizați (FEG) și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 1309/2013 – adoptată de Consiliu la 19 aprilie 2021 (05532/1/2021 - COM(2021)0196 - C9-0139/2021 – 2018/0202(COD))
(dezbatere: punctul 9 al PV din 27.4.2021);

- Poziție în primă lectură a Consiliului în vederea adoptării unui Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a programului „Cetățeni, egalitate, drepturi și valori” și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 1381/2013 al Parlamentului European și al Consiliului și a Regulamentului (UE) nr. 390/2014 al Consiliului - adoptată de Consiliu la 19 aprilie 2021 (06833/1/2020 - COM(2021)0216 - C9-0144/2021 – 2018/0207(COD))
(dezbatere: punctul 12 al PV din 27.4.2021);

- Poziție în primă lectură a Consiliului în vederea adoptării unui Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a programului „Justiție” și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 1382/2013 - adoptată de Consiliu la 19 aprilie 2021 (06834/1/2020 - COM(2021)0214 - C9-0138/2021 – 2018/0208(COD))
(dezbatere: punctul 13 al PV din 27.4.2021 și punctul 15 al PV din 27.4.2021).

Pozițiile Consiliului sunt astfel considerate aprobate.

Actele propuse sunt astfel adoptate (P9_TA(2021)0136, P9_TA(2021)0137 și P9_TA(2021)0138).

(Anexa „Rezultatele voturilor”, punctele 20, 21 și 22)

Ultima actualizare: 31 ianuarie 2022Aviz juridic - Politica de confidențialitate