Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
XML 5k
Utorok, 27. apríla 2021 - Brusel

16. Pozície Rady v prvom čítaní (ďalší postup)

Predsedajúca oznámila, že v súvislosti s týmito pozíciami Rady v prvom čítaní nebol v súlade s článkami 67 a 68 rokovacieho poriadku predložený žiadny návrh na zamietnutie, ani žiadny pozmeňujúci návrh (bod 9 zápisnice zo dňa 26.4.2021):

- Pozícia Rady v prvom čítaní na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o Európskom fonde na prispôsobenie sa globalizácii na pomoc pracovníkom, ktorí prišli o zamestnanie (EGF), ktorým sa zrušuje nariadenie (EÚ) č. 1309/2013 – prijatá Radou 19. apríla 2021 (05532/1/2021 - COM(2021)0196 - C9-0139/2021 – 2018/0202(COD))
(rozprava: bod 9 zápisnice zo dňa 27.4.2021);

- Pozícia Rady v prvom čítaní na účely prijatia nariadenia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje program Občania, rovnosť, práva a hodnoty a zrušuje nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1381/2013 a nariadenie Rady (EÚ) č. 390/2014 – prijatá Radou 19. apríla 2021 (06833/1/2020 - COM(2021)0216 - C9-0144/2021 – 2018/0207(COD))
(rozprava: bod 12 zápisnice zo dňa 27.4.2021);

- Pozícia Rady v prvom čítaní na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje program Spravodlivosť a zrušuje nariadenie (EÚ) č. 1382/2013 – prijatá Radou 19. apríla 2021 (06834/1/2020 - COM(2021)0214 - C9-0138/2021 – 2018/0208(COD))
(rozprava: bod 13 zápisnice zo dňa 27.4.2021 a bod 15 zápisnice zo dňa 27.4.2021).

Pozície Rady sa preto považujú za schválené.

Navrhované akty sú teda prijaté (P9_TA(2021)0136, P9_TA(2021)0137 a P9_TA(2021)0138).

(Príloha „Výsledky hlasovania, body 20, 21 a 22)

Posledná úprava: 31. januára 2022Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia