Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
XML 64k
Marţi, 27 aprilie 2021 - Bruxelles

19. A doua sesiune de votare
CRE

Parlamentul este invitat să voteze prin vot unic cu privire la:

Acordul comercial și de cooperare dintre UE și Regatul Unit ***
Recomandare referitoare la propunerea de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii, a Acordului comercial și de cooperare dintre Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice, pe de o parte, și Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, pe de altă parte, și a Acordului dintre Uniunea Europeană și Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord privind procedurile de securitate pentru schimbul de informații clasificate și protecția acestora [05022/2021 - C9-0086/2021 - 2020/0382(NLE)] - Comisia pentru afaceri externe - Comisia pentru comerț internațional. Raportori: Andreas Schieder și Christophe Hansen (A9-0128/2021).

Parlamentul a trecut la votul final privind:

Rezultatul negocierilor UE-Regatul Unit
Propunere de rezoluție B9-0225/2021

Parlamentul a trecut la votul final privind deciziile referitoare la descărcarea de gestiune pentru anul 2019:

Descărcarea de gestiune 2019: bugetul general al UE - Comisia și agențiile executive
Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2019, secțiunea III – Comisia și agențiile executive [COM(2020)0288 - C9-0220/2020 - 2020/2140(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Joachim Kuhs (A9-0117/2021);

Descărcarea de gestiune 2019: bugetul general al UE - Parlamentul European
Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2019, secțiunea I – Parlamentul European [COM(2020)0288 - C9-0221/2020 - 2020/2141(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Petri Sarvamaa (A9-0044/2021);

Descărcarea de gestiune 2019: bugetul general al UE - Consiliul și Consiliul European
Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2019, secțiunea II – Consiliul European și Consiliul [COM(2020)0288 - C9-0222/2020 - 2020/2142(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Pascal Durand (A9-0056/2021);

Descărcarea de gestiune 2019: bugetul general al UE - Curtea de Justiție a Uniunii Europene
Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2019, secțiunea IV - Curtea de Justiție [COM(2020)0288 - C9-0223/2020 - 2020/2143(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportoare: Ramona Strugariu (A9-0064/2021);

Descărcarea de gestiune 2019: bugetul general al UE - Curtea de Conturi
Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2019, secțiunea V - Curtea de Conturi [COM(2020)0288 - C9-0224/2020 - 2020/2144(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportoare: Martina Dlabajová (A9-0059/2021);

Descărcarea de gestiune 2019: bugetul general al UE - Comitetul Economic și Social European
Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2019, secțiunea VI - Comitetul Economic și Social European [COM(2020)0288 - C9-0225/2020 - 2020/2145(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Olivier Chastel (A9-0057/2021);

Descărcarea de gestiune 2019: bugetul general al UE - Comitetul Regiunilor
Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2019, secțiunea VII – Comitetul Regiunilor [COM(2020)0288 - C9-0226/2020 - 2020/2146(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Alin Mituța (A9-0055/2021);

Descărcarea de gestiune 2019: bugetul general al UE - Ombudsmanul European
Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2019, secțiunea VIII - Ombudsmanul European [COM(2020)0288 - C9-0227/2020 - 2020/2147(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Olivier Chastel (A9-0065/2021);

Descărcarea de gestiune 2019: bugetul general al UE - Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor
Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2019, secțiunea IX - Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor [COM(2020)0288 - C9-0228/2020 - 2020/2148(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Alin Mituța (A9-0067/2021);

Descărcarea de gestiune 2019: bugetul general al UE - Serviciul European de Acțiune Externă
Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2019, secțiunea X – Serviciul European de Acțiune Externă [COM(2020)0288 - C9-0229/2020 - 2020/2149(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Alin Mituța (A9-0063/2021);

Descărcarea de gestiune 2019: Centrul European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale
Raport privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Centrului European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale (Cedefop) (înainte de 20 februarie 2019: Centrul European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale) aferent exercițiului financiar 2019 [COM(2020)0288 - C9-0230/2020 - 2020/2150(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0069/2021);

Descărcarea de gestiune 2019: Fundația Europeană pentru Îmbunătățirea Condițiilor de Viață și de Muncă
Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Fundației Europene pentru Îmbunătățirea Condițiilor de Viață și de Muncă (Eurofound) (înainte de 20 februarie 2019: Fundația Europeană pentru Îmbunătățirea Condițiilor de Viață și de Muncă) pentru exercițiul financiar 2019 [COM(2020)0288 - C9-0231/2020 - 2020/2151(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0094/2021);

Descărcarea de gestiune 2019: Agenția pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene
Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2019 [COM(2020)0288 - C9-0232/2020 - 2020/2152(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0086/2021);

Descărcarea de gestiune 2019: Observatorul European pentru Droguri și Toxicomanie
Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Observatorului European pentru Droguri și Toxicomanie aferent exercițiului financiar 2019 [COM(2020)0288 - C9-0233/2020 - 2020/2153(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Ryszard Czarnecki (A9-0087/2021);

Descărcarea de gestiune 2019: Agenția Europeană de Mediu
Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Europene de Mediu aferent exercițiului financiar 2019 [COM(2020)0288 - C9-0234/2020 - 2020/2154(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Ryszard Czarnecki (A9-0080/2021);

Descărcarea de gestiune 2019: Agenția Europeană pentru Securitate și Sănătate în Muncă
Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Europene pentru Securitate și Sănătate în Muncă (EU-OSHA) (înainte de 20 februarie 2019: Agenția Europeană pentru Securitate și Sănătate în Muncă) aferent exercițiului financiar 2019 [COM(2020)0288 - C9-0235/2020 - 2020/2155(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0090/2021);

Descărcarea de gestiune 2019: Centrul de Traduceri pentru Organismele Uniunii Europene
Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Centrului de Traduceri pentru Organismele Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2019 [COM(2020)0288 - C9-0236/2020 - 2020/2156(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0084/2021)

Descărcarea de gestiune 2019: Agenția Europeană pentru Medicamente
Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Europene pentru Medicamente aferent exercițiului financiar 2019 [COM(2020)0288 - C9-0237/2020 - 2020/2157(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Ryszard Czarnecki (A9-0073/2021);

Descărcarea de gestiune 2019: Agenția Uniunii Europene pentru Cooperare în Materie de Justiție Penală (Eurojust)
Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Uniunii Europene pentru Cooperare în Materie de Justiție Penală (Eurojust) (înainte de 12 decembrie 2019: Eurojust) aferent exercițiului financiar 2019 [COM(2020)0288 - C9-0238/2020 - 2020/2158(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Ryszard Czarnecki (A9-0101/2021);

Descărcarea de gestiune 2019: Fundația Europeană de Formare
Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Fundației Europene de Formare aferent exercițiului financiar 2019 [COM(2020)0288 - C9-0239/2020 - 2020/2159(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Ryszard Czarnecki (A9-0089/2021)

Descărcarea de gestiune 2019: Agenția Europeană pentru Siguranță Maritimă
Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Europene pentru Siguranță Maritimă aferent exercițiului financiar 2019 [COM(2020)0288 - C9-0240/2020 - 2020/2160(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Ryszard Czarnecki (A9-0099/2021);

Descărcarea de gestiune 2019: Agenția Europeană de Siguranță a Aviației
Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Uniunii Europene pentru Siguranța Aviației aferent exercițiului financiar 2019 [COM(2020)0288 - C9-0241/2020 - 2020/2161(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0070/2021);

Descărcarea de gestiune 2019: Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară
Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară aferent exercițiului financiar 2019 [COM(2020)0288 - C9-0242/2020 - 2020/2162(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Ryszard Czarnecki (A9-0097/2021);

Descărcarea de gestiune 2019: Centrul European de Prevenire și Control al Bolilor
Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Centrului European de Prevenire și Control al Bolilor aferent exercițiului financiar 2019 [COM(2020)0288 - C9-0243/2020 - 2020/2163(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Ryszard Czarnecki (A9-0104/2021);

Descărcarea de gestiune 2019: Agenția Uniunii Europene pentru Securitate Cibernetică (ENISA)
Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului ENISA (Agenția Uniunii Europene pentru Securitate Cibernetică) (înainte de 27 iunie 2019: Agenția Uniunii Europene pentru Securitatea Rețelelor și a Informațiilor (ENISA)) aferent exercițiului financiar 2019 [COM(2020)0288 - C9-0244/2020 - 2020/2164(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Ryszard Czarnecki (A9-0085/2021);

Descărcarea de gestiune 2019: Agenția Uniunii Europene pentru Căile Ferate
Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Uniunii Europene pentru Căile Ferate (ERA) aferent exercițiului financiar 2019 [COM(2020)0288 - C9-0245/2020 - 2020/2165(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Ryszard Czarnecki (A9-0077/2021);

Descărcarea de gestiune 2019: Agenția Uniunii Europene pentru Formare în Materie de Aplicare a Legii (CEPOL)
Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Uniunii Europene pentru Formare în Materie de Aplicare a Legii (CEPOL) aferent exercițiului financiar 2019 [COM(2020)0288 - C9-0246/2020 - 2020/2166(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0071/2021);

Descărcarea de gestiune 2019: Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă
Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Europene pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă aferent exercițiului financiar 2019 [COM(2020)0288 - C9-0247/2020 - 2020/2167(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Ryszard Czarnecki (A9-0081/2021);

Descărcarea de gestiune 2019: Agenția GNSS European
Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției GNSS European aferent exercițiului financiar 2019 [COM(2020)0288 - C9-0248/2020 - 2020/2168(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Ryszard Czarnecki (A9-0074/2021);

Descărcarea de gestiune 2019: Agenția Europeană pentru Controlul Pescuitului
Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Europene pentru Controlul Pescuitului aferent exercițiului financiar 2019 [COM(2020)0288 - C9-0249/2020 - 2020/2169(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Ryszard Czarnecki (A9-0092/2021);

Descărcarea de gestiune 2019: Agenția Europeană pentru Produse Chimice
Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Europene pentru Produse Chimice aferent exercițiului financiar 2019 [COM(2020)0288 - C9-0250/2020 - 2020/2170(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Ryszard Czarnecki (A9-0075/2021);

Descărcarea de gestiune 2019: Agenția de Aprovizionare a Euratom
Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției de Aprovizionare a Euratom aferent exercițiului financiar 2019 [COM(2020)0288 - C9-0251/2020 - 2020/2171(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Ryszard Czarnecki (A9-0088/2021);

Descărcarea de gestiune 2019: Agenția Uniunii Europene pentru Cooperare în Materie de Aplicare a Legii (Europol)
Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Uniunii Europene pentru Cooperare în Materie de Aplicare a Legii (Europol) aferent exercițiului financiar 2019 [COM(2020)0288 - C9-0252/2020 - 2020/2172(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Ryszard Czarnecki (A9-0096/2021);

Descărcarea de gestiune 2019: Institutul European pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați
Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Institutului European pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați aferent exercițiului financiar 2019 [COM(2020)0288 - C9-0253/2020 - 2020/2173(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0072/2021);

Descărcarea de gestiune 2019: Autoritatea Bancară Europeană
Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Autorității Bancare Europene aferent exercițiului financiar 2019 [COM(2020)0288 - C9-0254/2020 - 2020/2174(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Ryszard Czarnecki (A9-0091/2021);

Descărcarea de gestiune 2019: Autoritatea Europeană de Asigurări și Pensii Ocupaționale
Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Autorității Europene de Asigurări și Pensii Ocupaționale aferent exercițiului financiar 2019 [COM(2020)0288 - C9-0255/2020 - 2020/2175(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Ryszard Czarnecki (A9-0079/2021);

Descărcarea de gestiune 2019: Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe
Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Autorității Europene pentru Valori Mobiliare și Piețe aferent exercițiului financiar 2019 [COM(2020)0288 - C9-0256/2020 - 2020/2176(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Ryszard Czarnecki (A9-0093/2021);

Descărcarea de gestiune 2019: Agenția Uniunii Europene pentru Cooperarea Autorităților de Reglementare din Domeniul Energiei
Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Uniunii Europene pentru Cooperarea Autorităților de Reglementare din Domeniul Energiei (înainte de 4 iulie 2019: Agenția pentru Cooperarea Autorităților de Reglementare din Domeniul Energiei) aferent exercițiului financiar 2019 [COM(2020)0288 - C9-0257/2020 - 2020/2177(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0078/2021);

Descărcarea de gestiune 2019: Agenția de Sprijin pentru OAREC (Oficiul OAREC)
Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției de Sprijin pentru OAREC (Oficiul OAREC) aferent exercițiului financiar 2019 [COM(2020)0288 - C9-0258/2020 - 2020/2178(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0082/2021);

Descărcarea de gestiune 2019: Institutul European de Inovare și Tehnologie
Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Institutului European de Inovare și Tehnologie aferent exercițiului financiar 2019 [COM(2020)0288 - C9-0259/2020 - 2020/2179(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Ryszard Czarnecki (A9-0076/2021)

Descărcarea de gestiune 2019: Biroul European de Sprijin pentru Azil
Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Biroului European de Sprijin pentru Azil aferent exercițiului financiar 2019 [COM(2020)0288 - C9-0260/2020 - 2020/2180(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0068/2021);

Descărcarea de gestiune 2019: Agenția Uniunii Europene pentru Gestionarea Operațională a Sistemelor Informatice la Scară Largă în Spațiul de Libertate, Securitate și Justiție (eu-LISA)
Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Uniunii Europene pentru Gestionarea Operațională a Sistemelor Informatice la Scară Largă în Spațiul de Libertate, Securitate și Justiție (eu-LISA) aferent exercițiului financiar 2019 [COM(2020)0288 - C9-0261/2020 - 2020/2181(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Ryszard Czarnecki (A9-0098/2021);

Descărcarea de gestiune 2019: întreprinderea comună europeană pentru ITER și pentru dezvoltarea energiei de fuziune
Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului întreprinderii comune europene pentru ITER și pentru dezvoltarea energiei de fuziune aferent exercițiului financiar 2019 [COM(2020)0288 - C9-0262/2020 - 2020/2182(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Ryszard Czarnecki (A9-0110/2021);

Descărcarea de gestiune 2019: întreprinderea comună SESAR
Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului întreprinderii comune SESAR aferent exercițiului financiar 2019 [COM(2020)0288 - C9-0263/2020 - 2020/2183(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Ryszard Czarnecki (A9-0106/2021);

Descărcarea de gestiune 2019: întreprinderea comună Clean Sky 2
Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului întreprinderii comune Clean Sky 2 aferent exercițiului financiar 2019 [COM(2020)0288 - C9-0264/2020 - 2020/2184(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Ryszard Czarnecki (A9-0109/2021);

Descărcarea de gestiune 2019: întreprinderea comună pentru bioindustrii
Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului întreprinderii comune pentru bioindustrii aferent exercițiului financiar 2019 [COM(2020)0288 - C9-0265/2020 - 2020/2185(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Ryszard Czarnecki (A9-0105/2021);

Descărcarea de gestiune 2019: întreprinderea comună referitoare la inițiativa privind medicamentele inovatoare 2
Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului întreprinderii comune referitoare la inițiativa privind medicamentele inovatoare 2 aferent exercițiului financiar 2019 [COM(2020)0288 - C9-0266/2020 - 2020/2186(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Ryszard Czarnecki (A9-0113/2021);

Descărcarea de gestiune 2019: întreprinderea comună „Pile de combustie și hidrogen 2”
Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului întreprinderii comune „Pile de combustie și hidrogen 2” aferent exercițiului financiar 2019 [COM(2020)0288 - C9-0267/2020 - 2020/2187(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Ryszard Czarnecki (A9-0107/2021);

Descărcarea de gestiune 2019: întreprinderea comună Shift2Rail
Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului întreprinderii comune Shift2Rail aferent exercițiului financiar 2019 [COM(2020)0288 - C9-0268/2020 - 2020/2188(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Ryszard Czarnecki (A9-0111/2021);

Descărcarea de gestiune 2019: întreprinderea comună ECSEL
Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului întreprinderii comune ECSEL aferent exercițiului financiar 2019 [COM(2020)0288 - C9-0269/2020 - 2020/2189(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Ryszard Czarnecki (A9-0108/2021);

Descărcarea de gestiune 2019: bugetul general al UE - al 8-lea, al 9-lea, al 10-lea și al 11-lea FED
Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului celui de al optulea, al nouălea, al zecelea și al unsprezecelea Fond european de dezvoltare aferent exercițiului financiar 2019 [COM(2020)0290 - C9-0270/2020 - 2020/2190(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Ryszard Czarnecki (A9-0095/2021);

Parlamentul este invitat să treacă la votul amendamentelor la:

Protecția solului
Propunere de rezoluție B9-0221/2021;

Plan multianual de gestionare pentru tonul roșu din Oceanul Atlantic de Est și din Marea Mediterană ***I
Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a unui plan multianual de gestionare pentru tonul roșu din Oceanul Atlantic de Est și din Marea Mediterană, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1936/2001, (UE) 2017/2107 și (UE) 2019/833 și de abrogare a Regulamentului (UE) 2016/1627 [COM(2019)0619 - C9-0188/2019 - 2019/0272(COD)] - Comisia pentru pescuit. Raportor: Giuseppe Ferrandino (A9-0149/2020).

Parlamentul este invitat să treacă la votul privind prima serie de amendamente la propunerea de rezoluție referitoare la descărcarea de gestiune:

Descărcarea de gestiune 2019: bugetul general al UE - Comisia și agențiile executive
Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2019, secțiunea III – Comisia și agențiile executive [COM(2020)0288 - C9-0220/2020 - 2020/2140(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Joachim Kuhs (A9-0117/2021).

Scrutinul va fi deschis până la 21.10.

S-a trecut la vot.

Rezultatele voturilor vor fi anunțate mâine miercuri 28 aprilie 2021 la 9.00 (punctul 2 al PV din 28.4.2021).

(Ședința a fost suspendată la 19.56.)

Ultima actualizare: 31 ianuarie 2022Aviz juridic - Politica de confidențialitate