Eelnev 
 Järgnev 
PVTACRE
Protokoll
Teisipäev, 27. aprill 2021 - Brüssel
 1.Istungi algus
 2.Hääletustulemuste teatavaks tegemine
 3.Esitatud dokumendid
 4.ELi ja Ühendkuningriigi vaheline kaubandus- ja koostööleping *** – ELi ja Ühendkuningriigi vaheliste läbirääkimiste tulemused (arutelu)
 5.Esimene hääletusvoor
 6.ELi ja Ühendkuningriigi vaheline kaubandus- ja koostööleping *** - ELi ja Ühendkuningriigi vaheliste läbirääkimiste tulemused (arutelu jätkamine)
 7.Istungi jätkamine
 8.2019. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine (arutelu)
 9.Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fond (EGF) aastateks 2021–2027 ***II (arutelu)
 10.Delegeeritud õigusaktid (kodukorra artikli 111 lõige 6) (järelmeetmed)
 11.Parandus (kodukorra artikkel 241) (järelmeetmed)
 12.Kodanike, võrdõiguslikkuse, õiguste ja väärtuste programm aastateks 2021–2027 ***II (arutelu)
 13.Õigusprogramm aastateks 2021–2027 ***II (arutelu)
 14.Hääletustulemuste teatavaks tegemine
 15.Õigusprogramm aastateks 2021–2027 ***II (arutelu jätkamine)
 16.Nõukogu esimese lugemise seisukohad (järelmeetmed)
 17.Loomade kaitset vedamise ajal käsitleva uurimiskomisjoni mandaadi pikendamine (järelmeetmed)
 18.Istungi jätkamine
 19.Teine hääletusvoor
 20.Istungi jätkamine
 21.Suvise turismihooaja päästmine – ELi toetus majutus- ja toitlustussektorile (arutelu)
 22.Liidu kosmoseprogramm aastateks 2021–2027 ja Euroopa Liidu Kosmoseprogrammi Amet ***II (arutelu)
 23.Ühtse turu, ettevõtjate konkurentsivõime, taimede, loomade, toidu ja sööda valdkonna ning Euroopa statistika programm („ühtse turu programm“) 2021–2027 ***II (arutelu)
 24.Selgitused hääletuse kohta
 25.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused
 26.Järgmise istungi päevakord
 27.Istungi lõpp
 KOHALOLIJATE NIMEKIRI
 1. lisa – Filip De Mani puutumatuse äravõtmise taotlus
 2. lisa – Zdzisław Krasnodębski puutumatuse äravõtmise taotlus
 3. lisa – Ioannis Lagose puutumatuse äravõtmise taotlus
 4. lisa – Ioannis Lagose puutumatuse äravõtmise taotlus
Protokoll (353 kb) Kohalolijate nimekiri (50 kb) Hääletustulemused (779 kb) Nimelise hääletuse tulemused (16305 kb) 1 lisa (7 kb) 2 lisa (7 kb) 
 
            3 lisa (7 kb) 4 lisa (7 kb) 
 
Protokoll (353 kb) Kohalolijate nimekiri (50 kb) Hääletustulemused (779 kb) Nimelise hääletuse tulemused (16305 kb) 1 lisa (7 kb) 2 lisa (7 kb) 
 
            3 lisa (7 kb) 4 lisa (7 kb) 
 
Protokoll (96 kb) Kohalolijate nimekiri (13 kb) Hääletustulemused (162 kb) Nimelise hääletuse tulemused (412 kb)    
 
Protokoll (392 kb) Kohalolijate nimekiri (78 kb) Hääletustulemused (435 kb) Nimelise hääletuse tulemused (2450 kb)    
Viimane päevakajastamine: 31. jaanuar 2022Õigusteave - Privaatsuspoliitika