Edellinen 
 Seuraava 
PöytäkirjaÄänestyksetNimenhuutoäänestyksetHyväksytyt tekstitSanatarkat istuntoselostukset
Pöytäkirja
Tiistai 27. huhtikuuta 2021 - Bryssel
 1.Istunnon avaaminen
 2.Äänestystulosten ilmoittaminen
 3.Vastaanotetut asiakirjat
 4.Euroopan unionin ja Yhdistyneen kuningaskunnan välinen kauppa- ja yhteistyösopimus *** - Euroopan unionin ja Yhdistyneen kuningaskunnan välisten neuvottelujen tulokset (keskustelu)
 5.Ensimmäiset äänestykset
 6.Euroopan unionin ja Yhdistyneen kuningaskunnan välinen kauppa- ja yhteistyösopimus *** - Euroopan unionin ja Yhdistyneen kuningaskunnan välisten neuvottelujen tulokset (jatkoa keskustelulle)
 7.Istunnon jatkaminen
 8.Vastuuvapaus 2019 (keskustelu)
 9.Euroopan globalisaatiorahasto (EGR) (2021 - 2027) ***II (keskustelu)
 10.Säädösvallan siirron nojalla annetut delegoidut säädökset (työjärjestyksen 111 artiklan 6 kohta) (jatkotoimenpiteet)
 11.Oikaisu (työjärjestyksen 241 artikla) (jatkotoimet)
 12.Kansalaisten, tasa-arvon, perusoikeuksien ja arvojen ohjelma 2021 - 2027 ***II (keskustelu)
 13.Oikeusalan ohjelma 2021 - 2027 ***II (keskustelu)
 14.Äänestystulosten ilmoittaminen
 15.Oikeusalan ohjelma 2021 - 2027 ***II (jatkoa keskustelulle)
 16.Neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannat (jatkotoimenpiteet)
 17.Eläinten suojelua kuljetuksen aikana käsittelevän tutkintavaliokunnan toimikauden jatkaminen (jatkotoimenpiteet)
 18.Istunnon jatkaminen
 19.Toiset äänestykset
 20.Istunnon jatkaminen
 21.Kesän matkailukauden pelastaminen – EU:n tuki matkailu-, majoitus-, ravitsemis- ja elämystoimialoille (keskustelu)
 22.Unionin avaruusohjelman 2021 - 2027 ja Euroopan unionin avaruusohjelmaviraston perustaminen ***II (keskustelu)
 23.Sisämarkkinoita, yritysten, mukaan luettuna pienten ja keskisuurten yritysten, kilpailukykyä, kasvi-, eläin-, elintarvike- ja rehualaa ja Euroopan tilastoja koskeva ohjelma (sisämarkkinaohjelma) 2021 - 2027 ***II (keskustelu)
 24.Äänestysselitykset
 25.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset
 26.Seuraavan istunnon esityslista
 27.Istunnon päättäminen
 LÄSNÄOLOLISTA
 Liite 1 - Filip De Manin koskemattomuuden pidättämistä koskeva pyyntö
 Liite 2 - Zdzisław Krasnodębskin koskemattomuuden pidättämistä koskeva pyyntö
 Liite 3 - Ioannis Lagosin koskemattomuuden pidättämistä koskeva pyyntö
 Liite 4 - Ioannis Lagosin koskemattomuuden pidättämistä koskeva pyyntö
Pöytäkirja (354 kb) Läsnäololista (50 kb) Äänestysten tulokset (786 kb) Nimenhuutoäänestysten tulokset (8786 kb) Liite 1 (7 kb) Liite 2 (7 kb) 
 
            Liite 3 (8 kb) Liite 4 (8 kb) 
 
Pöytäkirja (354 kb) Läsnäololista (50 kb) Äänestysten tulokset (786 kb) Nimenhuutoäänestysten tulokset (8786 kb) Liite 1 (7 kb) Liite 2 (7 kb) 
 
            Liite 3 (8 kb) Liite 4 (8 kb) 
 
Pöytäkirja (96 kb) Läsnäololista (13 kb) Äänestysten tulokset (174 kb) Nimenhuutoäänestysten tulokset (273 kb)    
 
Pöytäkirja (394 kb) Läsnäololista (77 kb) Äänestysten tulokset (434 kb) Nimenhuutoäänestysten tulokset (2452 kb)    
Päivitetty viimeksi: 31. tammikuuta 2022Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö