Föregående 
 Nästa 
ProtokollOmröstningarOmröstningar med namnuppropAntagna texterFullständigt förhandlingsreferat
Protokoll
Tisdagen den 27 april 2021 - Bryssel
 1.Öppnande av sammanträdet
 2.Tillkännagivande av omröstningsresultat
 3.Inkomna dokument
 4.Handels- och samarbetsavtalet mellan EU och Förenade kungariket *** – Resultatet av förhandlingarna mellan EU och Förenade kungariket (debatt)
 5.Första omröstningsomgången
 6.Handels- och samarbetsavtalet mellan EU och Förenade kungariket *** – Resultatet av förhandlingarna mellan EU och Förenade kungariket (fortsättning på debatten)
 7.Återupptagande av sammanträdet
 8.Ansvarsfrihet 2019 (debatt)
 9.Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter 2021–2027 ***II (debatt)
 10.Delegerade akter (artikel 111.6 i arbetsordningen) (vidtagna åtgärder)
 11.Rättelse (artikel 241 i arbetsordningen) (vidtagna åtgärder)
 12.Programmet för rättigheter och värden 2021–2027 ***II (debatt)
 13.Programmet för rättsliga frågor 2021–2027 ***II (debatt)
 14.Tillkännagivande av omröstningsresultat
 15.Programmet för rättsliga frågor 2021–2027 ***II (fortsättning på debatten)
 16.Rådets ståndpunkter vid första behandlingen (uppföljning)
 17.Förlängning av mandatet för undersökningskommittén för frågor om skyddet av djur under transport (uppföljning)
 18.Återupptagande av sammanträdet
 19.Andra omröstningsomgången
 20.Återupptagande av sammanträdet
 21.Att rädda sommarturistsäsongen genom EU-stöd till besöksnäringen (debatt)
 22.Rymdprogram 2021–2027 och Europeiska unionens rymdprogrambyrå ***II (debatt)
 23.Inrättande av programmet för den inre marknaden, konkurrenskraft för företag, området för växter, djur, livsmedel och foder och europeisk statistik (programmet för den inre marknaden) 2021–2027 ***II (debatt)
 24.Röstförklaringar
 25.Rättelser och avsiktsförklaringar till avgivna röster
 26.Föredragningslista för nästa sammanträde
 27.Avslutande av sammanträdet
 NÄRVAROLISTA
 Bilaga 1 – Begäran om upphävande av Filip De Mans immunitet
 Bilaga 2 – Begäran om upphävande av Zdzisław Krasnodębskis immunitet
 Bilaga 3 – Begäran om upphävande av Ioannis Lagos immunitet
 Bilaga 4 – Begäran om upphävande av Ioannis Lagos immunitet
Protokoll (358 kb) Närvarolista (50 kb) Omröstningsresultat (783 kb) Resultat av omröstningarna med namnupprop (8785 kb) Bilaga 1 (7 kb) Bilaga 2 (7 kb) 
 
            Bilaga 3 (8 kb) Bilaga 4 (8 kb) 
 
Protokoll (358 kb) Närvarolista (50 kb) Omröstningsresultat (783 kb) Resultat av omröstningarna med namnupprop (8785 kb) Bilaga 1 (7 kb) Bilaga 2 (7 kb) 
 
            Bilaga 3 (8 kb) Bilaga 4 (8 kb) 
 
Protokoll (95 kb) Närvarolista (13 kb) Omröstningsresultat (170 kb) Resultat av omröstningarna med namnupprop (262 kb)    
 
Protokoll (398 kb) Närvarolista (78 kb) Omröstningsresultat (433 kb) Resultat av omröstningarna med namnupprop (2451 kb)    
Senaste uppdatering: 31 januari 2022Rättsligt meddelande - Integritetspolicy