Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2019/0272(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Forløb for dokumenter :

Indgivne tekster :

A9-0149/2020

Forhandlinger :

PV 26/04/2021 - 27
CRE 26/04/2021 - 27

Afstemninger :

PV 28/04/2021 - 2
PV 28/04/2021 - 13
CRE 28/04/2021 - 13

Vedtagne tekster :

P9_TA(2021)0142

Protokol
XML 109k
Onsdag den 28. april 2021 - Bruxelles

2. Bekendtgørelse af afstemningsresultaterne

Formanden bekendtgjorde resultaterne af afstemningen:

Handels- og samarbejdsaftalen mellem EU og Det Forenede Kongerige ***
Henstilling om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse på Unionens vegne af handels- og samarbejdsaftalen mellem Den Europæiske Union og Det Europæiske Atomenergifællesskab på den ene side og Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland på den anden side og af aftalen mellem Den Europæiske Union og Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland om sikkerhedsprocedurer for udveksling og beskyttelse af klassificerede informationer [05022/2021 - C9-0086/2021 - 2020/0382(NLE)] - Udenrigsudvalget - Udvalget om International Handel. Ordførere: Andreas Schieder og Christophe Hansen (A9-0128/2021)

(Simpelt flertal påkrævet)

UDKAST TIL RÅDETS AFGØRELSE

Godkendt ved enkelt afstemning (P9_TA(2021)0140)
(Bilaget "Afstemningsresultater", punkt 24)

Resultatet af forhandlingerne mellem EU og Det Forenede Kongerige
Forslag til beslutning B9-0225/2021

(Simpelt flertal påkrævet)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P9_TA(2021)0141)
(Bilaget "Afstemningsresultater", punkt 25)

Decharge 2019: Unionens almindelige budget - Kommissionen og forvaltningsorganerne
Betænkning om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2019, Sektion III - Kommissionen og forvaltningsorganerne [COM(2020)0288 - C9-0220/2020 - 2020/2140(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Joachim Kuhs (A9-0117/2021)

(Simpelt flertal påkrævet)

FORSLAG TIL AFGØRELSER

Vedtaget (P9_TA(2021)0164)
(Bilaget "Afstemningsresultater", punkt 48)

Decharge blev meddelt, og afslutning af regnskaberne godkendt (jf. forretningsordenens bilag V, artikel 5, stk. 1).

Decharge 2019: Unionens almindelige budget - Europa-Parlamentet
Betænkning om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2019, Sektion I - Europa-Parlamentet [COM(2020)0288 - C9-0221/2020 - 2020/2141(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Petri Sarvamaa (A9-0044/2021)

(Simpelt flertal påkrævet)

FORSLAG TIL AFGØRELSE

Vedtaget (P9_TA(2021)0165)
(Bilaget "Afstemningsresultater", punkt 49)

Decharge 2019: Unionens almindelige budget - Rådet og Det Europæiske Råd
Betænkning om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2019, Sektion II - Det Europæiske Råd og Rådet [COM(2020)0288 - C9-0222/2020 - 2020/2142(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Pascal Durand (A9-0056/2021)

(Simpelt flertal påkrævet)

FORSLAG TIL AFGØRELSE

Vedtaget (P9_TA(2021)0166)
(Bilaget "Afstemningsresultater", punkt 50)

Meddelelse af decharge blev udsat (jf. forretningsordenens bilag V, artikel 5, stk. 1, litra b)).

Decharge 2019: Unionens almindelige budget - Den Europæiske Unions Domstol
Betænkning om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2019, Sektion IV - Den Europæiske Unions Domstol [COM(2020)0288 - C9-0223/2020 - 2020/2143(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Ramona Strugariu (A9-0064/2021)

(Simpelt flertal påkrævet)

FORSLAG TIL AFGØRELSE

Vedtaget (P9_TA(2021)0167)
(Bilaget "Afstemningsresultater", punkt 51)

Decharge 2019: Unionens almindelige budget - Revisionsretten
Betænkning om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2019, Sektion V – Revisionsretten [COM(2020)0288 - C9-0224/2020 - 2020/2144(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Martina Dlabajová (A9-0059/2021)

(Simpelt flertal påkrævet)

FORSLAG TIL AFGØRELSE

Vedtaget (P9_TA(2021)0168)
(Bilaget "Afstemningsresultater", punkt 52)

Decharge 2019: Unionens almindelige budget - Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg
Betænkning om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2019, Sektion VI - Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg [COM(2020)0288 - C9-0225/2020 - 2020/2145(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Olivier Chastel (A9-0057/2021)

(Simpelt flertal påkrævet)

FORSLAG TIL AFGØRELSE

Vedtaget (P9_TA(2021)0169)
(Bilaget "Afstemningsresultater", punkt 53)

Decharge 2019: Unionens almindelige budget - Det Europæiske Regionsudvalg
Betænkning om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2019, Sektion VII – Regionsudvalget [COM(2020)0288 - C9-0226/2020 - 2020/2146(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Alin Mituța (A9-0055/2021)

(Simpelt flertal påkrævet)

FORSLAG TIL AFGØRELSE

Vedtaget (P9_TA(2021)0170)
(Bilaget "Afstemningsresultater", punkt 54)

Decharge 2019: Unionens almindelige budget - Den Europæiske Ombudsmand
Betænkning om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2019, Sektion VIII - Den Europæiske Ombudsmand [COM(2020)0288 - C9-0227/2020 - 2020/2147(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Olivier Chastel (A9-0065/2021)

(Simpelt flertal påkrævet)

FORSLAG TIL AFGØRELSE

Vedtaget (P9_TA(2021)0171)
(Bilaget "Afstemningsresultater", punkt 55)

Decharge 2019: Unionens almindelige budget - Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse
Betænkning om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2019, Sektion IX – Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse [COM(2020)0288 - C9-0228/2020 - 2020/2148(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Alin Mituța (A9-0067/2021)

(Simpelt flertal påkrævet)

FORSLAG TIL AFGØRELSE

Vedtaget (P9_TA(2021)0172)
(Bilaget "Afstemningsresultater", punkt 56)

Decharge 2019: Unionens almindelige budget - Tjenesten for EU's Optræden Udadtil
Betænkning om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2019, Sektion X – Tjenesten for EU's Optræden Udadtil [COM(2020)0288 - C9-0229/2020 - 2020/2149(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Alin Mituța (A9-0063/2021)

(Simpelt flertal påkrævet)

FORSLAG TIL AFGØRELSE

Vedtaget (P9_TA(2021)0173)
(Bilaget "Afstemningsresultater", punkt 57)

Decharge 2019: Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse
Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse (Cedefop) (før den 20. februar 2019: Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse) for regnskabsåret 2019 [COM(2020)0288 - C9-0230/2020 - 2020/2150(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0069/2021)

(Simpelt flertal påkrævet)

FORSLAG TIL AFGØRELSER

Vedtaget (P9_TA(2021)0174)
(Bilaget "Afstemningsresultater", punkt 58)

Decharge blev meddelt, og afslutning af regnskaberne godkendt (jf. forretningsordenens bilag V, artikel 5, stk. 1).

Decharge 2019: Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene
Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene (Eurofound) (indtil 20. februar 2019: Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene) for regnskabsåret 2019 [COM(2020)0288 - C9-0231/2020 - 2020/2151(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0094/2021)

(Simpelt flertal påkrævet)

FORSLAG TIL AFGØRELSER

Vedtaget (P9_TA(2021)0175)
(Bilaget "Afstemningsresultater", punkt 59)

Decharge blev meddelt, og afslutning af regnskaberne godkendt (jf. forretningsordenens bilag V, artikel 5, stk. 1).

Decharge 2019: Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder
Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder for regnskabsåret 2019 [COM(2020)0288 - C9-0232/2020 - 2020/2152(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0086/2021)

(Simpelt flertal påkrævet)

FORSLAG TIL AFGØRELSER

Vedtaget (P9_TA(2021)0176)
(Bilaget "Afstemningsresultater", punkt 60)

Decharge blev meddelt, og afslutning af regnskaberne godkendt (jf. forretningsordenens bilag V, artikel 5, stk. 1).

Decharge 2019: Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug
Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug for regnskabsåret 2019 [COM(2020)0288 - C9-0233/2020 - 2020/2153(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Ryszard Czarnecki (A9-0087/2021)

(Simpelt flertal påkrævet)

FORSLAG TIL AFGØRELSER

Vedtaget (P9_TA(2021)0177)
(Bilaget "Afstemningsresultater", punkt 61)

Decharge blev meddelt, og afslutning af regnskaberne godkendt (jf. forretningsordenens bilag V, artikel 5, stk. 1).

Decharge 2019: Det Europæiske Miljøagentur
Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Miljøagentur for regnskabsåret 2019 [COM(2020)0288 - C9-0234/2020 - 2020/2154(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Ryszard Czarnecki (A9-0080/2021)

(Simpelt flertal påkrævet)

FORSLAG TIL AFGØRELSER

Vedtaget (P9_TA(2021)0178)
(Bilaget "Afstemningsresultater", punkt 62)

Decharge blev meddelt, og afslutning af regnskaberne godkendt (jf. forretningsordenens bilag V, artikel 5, stk. 1).

Decharge 2019: Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur
Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur (EU-OSHA) (indtil 20. februar 2019: Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur) for regnskabsåret 2019 [COM(2020)0288 - C9-0235/2020 - 2020/2155(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0090/2021)

(Simpelt flertal påkrævet)

FORSLAG TIL AFGØRELSER

Vedtaget (P9_TA(2021)0179)
(Bilaget "Afstemningsresultater", punkt 63)

Decharge blev meddelt, og afslutning af regnskaberne godkendt (jf. forretningsordenens bilag V, artikel 5, stk. 1).

Decharge 2019: Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer
Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer for regnskabsåret 2019 [COM(2020)0288 - C9-0236/2020 - 2020/2156(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0084/2021)

(Simpelt flertal påkrævet)

FORSLAG TIL AFGØRELSER

Vedtaget (P9_TA(2021)0180)
(Bilaget "Afstemningsresultater", punkt 64)

Decharge blev meddelt, og afslutning af regnskaberne godkendt (jf. forretningsordenens bilag V, artikel 5, stk. 1).

Decharge 2019: Det Europæiske Lægemiddelagentur
Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Lægemiddelagentur for regnskabsåret 2019 [COM(2020)0288 - C9-0237/2020 - 2020/2157(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Ryszard Czarnecki (A9-0073/2021)

(Simpelt flertal påkrævet)

FORSLAG TIL AFGØRELSER

Vedtaget (P9_TA(2021)0181)
(Bilaget "Afstemningsresultater", punkt 65)

Decharge blev meddelt, og afslutning af regnskaberne godkendt (jf. forretningsordenens bilag V, artikel 5, stk. 1).

Decharge 2019: Den Europæiske Unions Agentur for Strafferetligt Samarbejde (Eurojust)
Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Den Europæiske Unions Agentur for Strafferetligt Samarbejde (Eurojust) (inden 12. december 2019: Eurojust) for regnskabsåret 2019 [COM(2020)0288 - C9-0238/2020 - 2020/2158(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Ryszard Czarnecki (A9-0101/2021)

(Simpelt flertal påkrævet)

FORSLAG TIL AFGØRELSER

Vedtaget (P9_TA(2021)0182)
(Bilaget "Afstemningsresultater", punkt 66)

Decharge blev meddelt, og afslutning af regnskaberne godkendt (jf. forretningsordenens bilag V, artikel 5, stk. 1).

Decharge 2019: Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut
Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut for regnskabsåret 2019 [COM(2020)0288 - C9-0239/2020 - 2020/2159(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Ryszard Czarnecki (A9-0089/2021)

(Simpelt flertal påkrævet)

FORSLAG TIL AFGØRELSER

Vedtaget (P9_TA(2021)0183)
(Bilaget "Afstemningsresultater", punkt 67)

Decharge blev meddelt, og afslutning af regnskaberne godkendt (jf. forretningsordenens bilag V, artikel 5, stk. 1).

Decharge 2019: Det Europæiske Agentur for Søfartssikkerhed
Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Agentur for Søfartssikkerhed for regnskabsåret 2019 [COM(2020)0288 - C9-0240/2020 - 2020/2160(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Ryszard Czarnecki (A9-0099/2021)

(Simpelt flertal påkrævet)

FORSLAG TIL AFGØRELSER

Vedtaget (P9_TA(2021)0184)
(Bilaget "Afstemningsresultater", punkt 68)

Decharge blev meddelt, og afslutning af regnskaberne godkendt (jf. forretningsordenens bilag V, artikel 5, stk. 1).

Decharge 2019: Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur
Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Den Europæiske Unions Luftfartssikkerhedsagentur for regnskabsåret 2019 [COM(2020)0288 - C9-0241/2020 - 2020/2161(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0070/2021)

(Simpelt flertal påkrævet)

FORSLAG TIL AFGØRELSER

Vedtaget (P9_TA(2021)0185)
(Bilaget "Afstemningsresultater", punkt 69)

Decharge blev meddelt, og afslutning af regnskaberne godkendt (jf. forretningsordenens bilag V, artikel 5, stk. 1).

Decharge 2019: Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet
Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet for regnskabsåret 2019 [COM(2020)0288 - C9-0242/2020 - 2020/2162(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Ryszard Czarnecki (A9-0097/2021)

(Simpelt flertal påkrævet)

FORSLAG TIL AFGØRELSER

Vedtaget (P9_TA(2021)0186)
(Bilaget "Afstemningsresultater", punkt 70)

Decharge blev meddelt, og afslutning af regnskaberne godkendt (jf. forretningsordenens bilag V, artikel 5, stk. 1).

Decharge 2019: Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme
Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme for regnskabsåret 2019 [COM(2020)0288 - C9-0243/2020 - 2020/2163(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Ryszard Czarnecki (A9-0104/2021)

(Simpelt flertal påkrævet)

FORSLAG TIL AFGØRELSER

Vedtaget (P9_TA(2021)0187)
(Bilaget "Afstemningsresultater", punkt 71)

Decharge blev meddelt, og afslutning af regnskaberne godkendt (jf. forretningsordenens bilag V, artikel 5, stk. 1).

Decharge 2019: Den Europæiske Unions Agentur for Cybersikkerhed (ENISA)
Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for ENISA (Den Europæiske Unions Agentur for Cybersikkerhed) (før 27. juni 2019: Den Europæiske Unions Agentur for Net- og Informationssikkerhed (ENISA)) for regnskabsåret 2019 [COM(2020)0288 - C9-0244/2020 - 2020/2164(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Ryszard Czarnecki (A9-0085/2021)

(Simpelt flertal påkrævet)

FORSLAG TIL AFGØRELSER

Vedtaget (P9_TA(2021)0188)
(Bilaget "Afstemningsresultater", punkt 72)

Decharge blev meddelt, og afslutning af regnskaberne godkendt (jf. forretningsordenens bilag V, artikel 5, stk. 1).

Decharge 2019: Den Europæiske Unions Jernbaneagentur
Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Den Europæiske Unions Jernbaneagentur (ERA) for regnskabsåret 2019 [COM(2020)0288 - C9-0245/2020 - 2020/2165(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Ryszard Czarnecki (A9-0077/2021)

(Simpelt flertal påkrævet)

FORSLAG TIL AFGØRELSER

Vedtaget (P9_TA(2021)0189)
(Bilaget "Afstemningsresultater", punkt 73)

Decharge blev meddelt, og afslutning af regnskaberne godkendt (jf. forretningsordenens bilag V, artikel 5, stk. 1).

Decharge 2019: Den Europæiske Unions Agentur for Uddannelse inden for Retshåndhævelse (Cepol)
Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Den Europæiske Unions Agentur for Uddannelse inden for Retshåndhævelse (Cepol) for regnskabsåret 2019 [COM(2020)0288 - C9-0246/2020 - 2020/2166(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0071/2021)

(Simpelt flertal påkrævet)

FORSLAG TIL AFGØRELSER

Vedtaget (P9_TA(2021)0190)
(Bilaget "Afstemningsresultater", punkt 74)

Decharge blev meddelt, og afslutning af regnskaberne godkendt (jf. forretningsordenens bilag V, artikel 5, stk. 1).

Decharge 2019: Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning
Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning for regnskabsåret 2019 [COM(2020)0288 - C9-0247/2020 - 2020/2167(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Ryszard Czarnecki (A9-0081/2021)

(Simpelt flertal påkrævet)

FORSLAG TIL AFGØRELSER

Vedtaget (P9_TA(2021)0191)
(Bilaget "Afstemningsresultater", punkt 75)

Meddelelse af decharge blev udsat og dermed også godkendelse af regnskaberne (jf. forretningsordenens bilag V, artikel 5, stk. 1, litra b)).

Decharge 2019: Det Europæiske GNSS-Agentur
Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske GNSS-Agentur for regnskabsåret 2019 [COM(2020)0288 - C9-0248/2020 - 2020/2168(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Ryszard Czarnecki (A9-0074/2021)

(Simpelt flertal påkrævet)

FORSLAG TIL AFGØRELSER

Vedtaget (P9_TA(2021)0192)
(Bilaget "Afstemningsresultater", punkt 76)

Decharge blev meddelt, og afslutning af regnskaberne godkendt (jf. forretningsordenens bilag V, artikel 5, stk. 1).

Decharge 2019: Det Europæiske Fiskerikontrolagentur
Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Fiskerikontrolagentur for regnskabsåret 2019 [COM(2020)0288 - C9-0249/2020 - 2020/2169(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Ryszard Czarnecki (A9-0092/2021)

(Simpelt flertal påkrævet)

FORSLAG TIL AFGØRELSER

Vedtaget (P9_TA(2021)0193)
(Bilaget "Afstemningsresultater", punkt 77)

Decharge blev meddelt, og afslutning af regnskaberne godkendt (jf. forretningsordenens bilag V, artikel 5, stk. 1).

Decharge 2019: Det Europæiske Kemikalieagentur
Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Kemikalieagentur for regnskabsåret 2019 [COM(2020)0288 - C9-0250/2020 - 2020/2170(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Ryszard Czarnecki (A9-0075/2021)

(Simpelt flertal påkrævet)

FORSLAG TIL AFGØRELSER

Vedtaget (P9_TA(2021)0194)
(Bilaget "Afstemningsresultater", punkt 78)

Decharge blev meddelt, og afslutning af regnskaberne godkendt (jf. forretningsordenens bilag V, artikel 5, stk. 1).

Decharge 2019: Euratoms Forsyningsagentur
Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Euratoms Forsyningsagentur for regnskabsåret 2019 [COM(2020)0288 - C9-0251/2020 - 2020/2171(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Ryszard Czarnecki (A9-0088/2021)

(Simpelt flertal påkrævet)

FORSLAG TIL AFGØRELSER

Vedtaget (P9_TA(2021)0195)
(Bilaget "Afstemningsresultater", punkt 79)

Decharge blev meddelt, og afslutning af regnskaberne godkendt (jf. forretningsordenens bilag V, artikel 5, stk. 1).

Decharge 2019: Den Europæiske Unions Agentur for Retshåndhævelsessamarbejde (Europol)
Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Den Europæiske Unions Agentur for Retshåndhævelsessamarbejde (Europol) for regnskabsåret 2019 [COM(2020)0288 - C9-0252/2020 - 2020/2172(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Ryszard Czarnecki (A9-0096/2021)

(Simpelt flertal påkrævet)

FORSLAG TIL AFGØRELSER

Vedtaget (P9_TA(2021)0196)
(Bilaget "Afstemningsresultater", punkt 80)

Decharge blev meddelt, og afslutning af regnskaberne godkendt (jf. forretningsordenens bilag V, artikel 5, stk. 1).

Decharge 2019: Det Europæiske Institut for Ligestilling mellem Mænd og Kvinder
Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Institut for Ligestilling mellem Mænd og Kvinder for regnskabsåret 2019 [COM(2020)0288 - C9-0253/2020 - 2020/2173(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0072/2021)

(Simpelt flertal påkrævet)

FORSLAG TIL AFGØRELSER

Vedtaget (P9_TA(2021)0197)
(Bilaget "Afstemningsresultater", punkt 81)

Decharge blev meddelt, og afslutning af regnskaberne godkendt (jf. forretningsordenens bilag V, artikel 5, stk. 1).

Decharge 2019: Den Europæiske Banktilsynsmyndighed
Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Den Europæiske Banktilsynsmyndighed for regnskabsåret 2019 [COM(2020)0288 - C9-0254/2020 - 2020/2174(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Ryszard Czarnecki (A9-0091/2021)

(Simpelt flertal påkrævet)

FORSLAG TIL AFGØRELSER

Vedtaget (P9_TA(2021)0198)
(Bilaget "Afstemningsresultater", punkt 82)

Decharge blev meddelt, og afslutning af regnskaberne godkendt (jf. forretningsordenens bilag V, artikel 5, stk. 1).

Decharge 2019: Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger
Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger for regnskabsåret 2019 [COM(2020)0288 - C9-0255/2020 - 2020/2175(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Ryszard Czarnecki (A9-0079/2021)

(Simpelt flertal påkrævet)

FORSLAG TIL AFGØRELSER

Vedtaget (P9_TA(2021)0199)
(Bilaget "Afstemningsresultater", punkt 83)

Decharge blev meddelt, og afslutning af regnskaberne godkendt (jf. forretningsordenens bilag V, artikel 5, stk. 1).

Decharge 2019: Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed
Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed for regnskabsåret 2019 [COM(2020)0288 - C9-0256/2020 - 2020/2176(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Ryszard Czarnecki (A9-0093/2021)

(Simpelt flertal påkrævet)

FORSLAG TIL AFGØRELSER

Vedtaget (P9_TA(2021)0200)
(Bilaget "Afstemningsresultater", punkt 84)

Decharge blev meddelt, og afslutning af regnskaberne godkendt (jf. forretningsordenens bilag V, artikel 5, stk. 1).

Decharge 2019: Den Europæiske Unions Agentur for Samarbejde mellem Energireguleringsmyndigheder
Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Den Europæiske Unions Agentur for Samarbejde mellem Energireguleringsmyndigheder (inden 4. juli 2019: Agenturet for Samarbejde mellem Energireguleringsmyndigheder) for regnskabsåret 2019 [COM(2020)0288 - C9-0257/2020 - 2020/2177(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0078/2021)

(Simpelt flertal påkrævet)

FORSLAG TIL AFGØRELSER

Vedtaget (P9_TA(2021)0201)
(Bilaget "Afstemningsresultater", punkt 85)

Decharge blev meddelt, og afslutning af regnskaberne godkendt (jf. forretningsordenens bilag V, artikel 5, stk. 1).

Decharge 2019: Agenturet for Støtte til BEREC (BEREC-kontoret)
Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Agenturet for Støtte til BEREC (BEREC-kontoret) for regnskabsåret 2019 [COM(2020)0288 - C9-0258/2020 - 2020/2178(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0082/2021)

(Simpelt flertal påkrævet)

FORSLAG TIL AFGØRELSER

Vedtaget (P9_TA(2021)0202)
(Bilaget "Afstemningsresultater", punkt 86)

Decharge blev meddelt, og afslutning af regnskaberne godkendt (jf. forretningsordenens bilag V, artikel 5, stk. 1).

Decharge 2019: Det Europæiske Institut for Innovation og Teknologi
Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Institut for Innovation og Teknologi for regnskabsåret 2019 [COM(2020)0288 - C9-0259/2020 - 2020/2179(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Ryszard Czarnecki (A9-0076/2021)

(Simpelt flertal påkrævet)

FORSLAG TIL AFGØRELSER

Vedtaget (P9_TA(2021)0203)
(Bilaget "Afstemningsresultater", punkt 87)

Decharge blev meddelt, og afslutning af regnskaberne godkendt (jf. forretningsordenens bilag V, artikel 5, stk. 1).

Decharge 2019: Det Europæiske Asylstøttekontor
Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Asylstøttekontor for regnskabsåret 2019 [COM(2020)0288 - C9-0260/2020 - 2020/2180(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0068/2021)

(Simpelt flertal påkrævet)

FORSLAG TIL AFGØRELSER

Vedtaget (P9_TA(2021)0204)
(Bilaget "Afstemningsresultater", punkt 88)

Decharge blev meddelt, og afslutning af regnskaberne godkendt (jf. forretningsordenens bilag V, artikel 5, stk. 1).

Decharge 2019: Den Europæiske Unions Agentur for den Operationelle Forvaltning af Store IT-systemer inden for Området med Frihed, Sikkerhed og Retfærdighed (eu-LISA)
Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Den Europæiske Unions Agentur for den Operationelle Forvaltning af Store IT-Systemer inden for Området med Frihed, Sikkerhed og Retfærdighed (eu-LISA) for regnskabsåret 2019 [COM(2020)0288 - C9-0261/2020 - 2020/2181(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Ryszard Czarnecki (A9-0098/2021)

(Simpelt flertal påkrævet)

FORSLAG TIL AFGØRELSER

Vedtaget (P9_TA(2021)0205)
(Bilaget "Afstemningsresultater", punkt 89)

Decharge blev meddelt, og afslutning af regnskaberne godkendt (jf. forretningsordenens bilag V, artikel 5, stk. 1).

Decharge 2019: Det europæiske fællesforetagende for ITER og fusionsenergiudvikling
Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for det europæiske fællesforetagende for ITER og fusionsenergiudvikling for regnskabsåret 2019 [COM(2020)0288 - C9-0262/2020 - 2020/2182(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Ryszard Czarnecki (A9-0110/2021)

(Simpelt flertal påkrævet)

FORSLAG TIL AFGØRELSER

Vedtaget (P9_TA(2021)0206)
(Bilaget "Afstemningsresultater", punkt 90)

Decharge blev meddelt, og afslutning af regnskaberne godkendt (jf. forretningsordenens bilag V, artikel 5, stk. 1).

Decharge 2019: SESAR-fællesforetagendet
Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for SESAR-fællesforetagendet for regnskabsåret 2019 [COM(2020)0288 - C9-0263/2020 - 2020/2183(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Ryszard Czarnecki (A9-0106/2021)

(Simpelt flertal påkrævet)

FORSLAG TIL AFGØRELSER

Vedtaget (P9_TA(2021)0207)
(Bilaget "Afstemningsresultater", punkt 91)

Decharge blev meddelt, og afslutning af regnskaberne godkendt (jf. forretningsordenens bilag V, artikel 5, stk. 1).

Decharge 2019: Fællesforetagendet Clean Sky 2
Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for fællesforetagendet Clean Sky 2 for regnskabsåret 2019 [COM(2020)0288 - C9-0264/2020 - 2020/2184(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Ryszard Czarnecki (A9-0109/2021)

(Simpelt flertal påkrævet)

FORSLAG TIL AFGØRELSER

Vedtaget (P9_TA(2021)0208)
(Bilaget "Afstemningsresultater", punkt 92)

Decharge blev meddelt, og afslutning af regnskaberne godkendt (jf. forretningsordenens bilag V, artikel 5, stk. 1).

Decharge 2019: Fællesforetagendet for biobaserede industrier
Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for fællesforetagendet for biobaserede industrier for regnskabsåret 2019 [COM(2020)0288 - C9-0265/2020 - 2020/2185(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Ryszard Czarnecki (A9-0105/2021)

(Simpelt flertal påkrævet)

FORSLAG TIL AFGØRELSER

Vedtaget (P9_TA(2021)0209)
(Bilaget "Afstemningsresultater", punkt 93)

Decharge blev meddelt, og afslutning af regnskaberne godkendt (jf. forretningsordenens bilag V, artikel 5, stk. 1).

Decharge 2019: Fællesforetagendet for initiativet om innovative lægemidler 2
Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for fællesforetagendet for initiativet om innovative lægemidler 2 for regnskabsåret 2019 [COM(2020)0288 - C9-0266/2020 - 2020/2186(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Ryszard Czarnecki (A9-0113/2021)

(Simpelt flertal påkrævet)

FORSLAG TIL AFGØRELSER

Vedtaget (P9_TA(2021)0210)
(Bilaget "Afstemningsresultater", punkt 94)

Decharge blev meddelt, og afslutning af regnskaberne godkendt (jf. forretningsordenens bilag V, artikel 5, stk. 1).

Decharge 2019: Fællesforetagendet for brændselsceller og brint 2
Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for fællesforetagendet for brændselsceller og brint 2 for regnskabsåret 2019 [COM(2020)0288 - C9-0267/2020 - 2020/2187(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Ryszard Czarnecki (A9-0107/2021)

(Simpelt flertal påkrævet)

FORSLAG TIL AFGØRELSER

Vedtaget (P9_TA(2021)0211)
(Bilaget "Afstemningsresultater", punkt 95)

Decharge blev meddelt, og afslutning af regnskaberne godkendt (jf. forretningsordenens bilag V, artikel 5, stk. 1).

Decharge 2019: Fællesforetagendet Shift2Rail
Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for fællesforetagendet Shift2Rail for regnskabsåret 2019 [COM(2020)0288 - C9-0268/2020 - 2020/2188(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Ryszard Czarnecki (A9-0111/2021)

(Simpelt flertal påkrævet)

FORSLAG TIL AFGØRELSER

Vedtaget (P9_TA(2021)0212)
(Bilaget "Afstemningsresultater", punkt 96)

Decharge blev meddelt, og afslutning af regnskaberne godkendt (jf. forretningsordenens bilag V, artikel 5, stk. 1).

Decharge 2019: Fællesforetagendet ECSEL
Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for fællesforetagendet ECSEL for regnskabsåret 2019 [COM(2020)0288 - C9-0269/2020 - 2020/2189(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Ryszard Czarnecki (A9-0108/2021)

(Simpelt flertal påkrævet)

FORSLAG TIL AFGØRELSER

Vedtaget (P9_TA(2021)0213)
(Bilaget "Afstemningsresultater", punkt 97)

Decharge blev meddelt, og afslutning af regnskaberne godkendt (jf. forretningsordenens bilag V, artikel 5, stk. 1).

Decharge 2019: Unionens almindelige budget – 8., 9.,10. og 11. EUF
Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for 8., 9., 10. og 11. Europæiske Udviklingsfond for regnskabsåret 2019 [COM(2020)0290 - C9-0270/2020 - 2020/2190(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Ryszard Czarnecki (A9-0095/2021)

(Simpelt flertal påkrævet)

FORSLAG TIL AFGØRELSER

Vedtaget (P9_TA(2021)0214)
(Bilaget "Afstemningsresultater", punkt 98)

Decharge blev meddelt, og afslutning af regnskaberne godkendt (jf. forretningsordenens bilag V, artikel 5, stk. 1).

Jorbundsbeskyttelse
Forslag til beslutning B9-0221/2021

(Simpelt flertal påkrævet)

ÆNDRINGSFORSLAG

Se Vedtagne tekster (P9_TA(2021)0143)
(Bilaget "Afstemningsresultater", punkt 27)

Flerårig forvaltningsplan for almindelig tun i det østlige Atlanterhav og Middelhavet ***I
Betænkning om forslag til Europa-Parlamentet og Rådets forordning om indførelse af en flerårig forvaltningsplan for almindelig tun i det østlige Atlanterhav og Middelhavet, om ændring af forordning (EF) nr. 1936/2001, forordning (EU) 2017/2107 og forordning (EU) 2019/833 og om ophævelse af forordning (EU) 2016/1627 [COM(2019)0619 - C9-0188/2019 - 2019/0272(COD)] - Fiskeriudvalget. Ordfører: Giuseppe Ferrandino (A9-0149/2020)

(Simpelt flertal påkrævet)

ÆNDRINGSFORSLAG

Se Vedtagne tekster (P9_TA(2021)0142)
(Bilaget "Afstemningsresultater", punkt 26)

Decharge 2019: Unionens almindelige budget - Kommissionen og forvaltningsorganerne
Betænkning om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2019, Sektion III - Kommissionen og forvaltningsorganerne [COM(2020)0288 - C9-0220/2020 - 2020/2140(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Joachim Kuhs (A9-0117/2021)

(Simpelt flertal påkrævet)

ÆNDRINGSFORSLAG

Se Vedtagne tekster (P9_TA(2021)0164)
(Bilaget "Afstemningsresultater", punkt 48)

Seneste opdatering: 2. februar 2022Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik