Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2019/0272(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Wybrany dokument :

Teksty złożone :

A9-0149/2020

Debaty :

PV 26/04/2021 - 27
CRE 26/04/2021 - 27

Głosowanie :

PV 28/04/2021 - 2
PV 28/04/2021 - 13
CRE 28/04/2021 - 13

Teksty przyjęte :

P9_TA(2021)0142

Protokół
XML 109k
Środa, 28 kwietnia 2021 r. - Bruksela

2. Ogłoszenie wyników głosowania

Przewodniczący odczytał wyniki głosowania:

Umowa o handlu i współpracy między UE a Zjednoczonym Królestwem ***
Zalecenie dotyczące projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia w imieniu Unii Umowy o handlu i współpracy między Unią Europejską i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej, z jednej strony, a Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, z drugiej strony, oraz Umowy między Unią Europejską a Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w sprawie procedur bezpieczeństwa na potrzeby wymiany i ochrony informacji niejawnych [05022/2021 - C9-0086/2021 - 2020/0382(NLE)] - Komisja Spraw Zagranicznych - Komisja Handlu Międzynarodowego. Sprawozdawcy: Andreas Schieder i Christophe Hansen (A9-0128/2021)

(Wymagana zwykła większość)

PROJEKT DECYZJI RADY

Zatwierdzono w jednym głosowaniu (P9_TA(2021)0140)
(Załącznik „Wyniki głosowań”, pkt 24)

Wynik negocjacji między UE a Zjednoczonym Królestwem
Projekt rezolucji B9-0225/2021

(Wymagana zwykła większość)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P9_TA(2021)0141)
(Załącznik „Wyniki głosowań”, pkt 25)

Absolutorium za rok 2019: budżet ogólny UE – Komisja Europejska i agencje wykonawcze
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2019, sekcja III – Komisja i agencje wykonawcze [COM(2020)0288 - C9-0220/2020 - 2020/2140(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Joachim Kuhs (A9-0117/2021)

(Wymagana zwykła większość)

PROJEKTY DECYZJI

Przyjęto (P9_TA(2021)0164)
(Załącznik „Wyniki głosowań”, pkt 48)

Udzielono absolutorium i zatwierdzono zamknięcie ksiąg (zob. art. 5 ust. 1 załącznika V do Regulaminu).

Absolutorium za rok 2019: budżet ogólny UE – Parlament Europejski
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2019, sekcja I – Parlament Europejski [COM(2020)0288 - C9-0221/2020 - 2020/2141(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Petri Sarvamaa (A9-0044/2021)

(Wymagana zwykła większość)

PROJEKT DECYZJI

Przyjęto (P9_TA(2021)0165)
(Załącznik „Wyniki głosowań”, pkt 49)

Absolutorium za rok 2019: budżet ogólny UE – Rada i Rada Europejska
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2019, sekcja II – Rada i Rada Europejska [COM(2020)0288 - C9-0222/2020 - 2020/2142(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Pascal Durand (A9-0056/2021)

(Wymagana zwykła większość)

PROJEKT DECYZJI

Przyjęto (P9_TA(2021)0166)
(Załącznik „Wyniki głosowań”, pkt 50)

Odroczono udzielenie absolutorium (zob. art. 5 ust. 1 lit. b) załącznika V do Regulaminu).

Absolutorium za rok 2019: budżet ogólny UE – Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2019, sekcja IV – Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej [COM(2020)0288 - C9-0223/2020 - 2020/2143(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawczyni: Ramona Strugariu (A9-0064/2021)

(Wymagana zwykła większość)

PROJEKT DECYZJI

Przyjęto (P9_TA(2021)0167)
(Załącznik „Wyniki głosowań”, pkt 51)

Absolutorium za rok 2019: budżet ogólny UE – Trybunał Obrachunkowy
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2019, sekcja V – Trybunał Obrachunkowy [COM(2020)0288 - C9-0224/2020 - 2020/2144(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawczyni: Martina Dlabajová (A9-0059/2021)

(Wymagana zwykła większość)

PROJEKT DECYZJI

Przyjęto (P9_TA(2021)0168)
(Załącznik „Wyniki głosowań”, pkt 52)

Absolutorium za rok 2019: budżet ogólny UE – Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2019, sekcja VI – Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny [COM(2020)0288 - C9-0225/2020 - 2020/2145(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Olivier Chastel (A9-0057/2021)

(Wymagana zwykła większość)

PROJEKT DECYZJI

Przyjęto (P9_TA(2021)0169)
(Załącznik „Wyniki głosowań”, pkt 53)

Absolutorium za rok 2019: budżet ogólny UE – Europejski Komitet Regionów
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2019, sekcja VII – Europejski Komitet Regionów [COM(2020)0288 - C9-0226/2020 - 2020/2146(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Alin Mituța (A9-0055/2021)

(Wymagana zwykła większość)

PROJEKT DECYZJI

Przyjęto (P9_TA(2021)0170)
(Załącznik „Wyniki głosowań”, pkt 54)

Absolutorium za rok 2019: budżet ogólny UE – Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2019, sekcja VIII – Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich [COM(2020)0288 - C9-0227/2020 - 2020/2147(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Olivier Chastel (A9-0065/2021)

(Wymagana zwykła większość)

PROJEKT DECYZJI

Przyjęto (P9_TA(2021)0171)
(Załącznik „Wyniki głosowań”, pkt 55)

Absolutorium za rok 2019: budżet ogólny UE – Europejski Inspektor Ochrony Danych
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2019, sekcja IX – Europejski Inspektor Ochrony Danych [COM(2020)0288 - C9-0228/2020 - 2020/2148(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Alin Mituța (A9-0067/2021)

(Wymagana zwykła większość)

PROJEKT DECYZJI

Przyjęto (P9_TA(2021)0172)
(Załącznik „Wyniki głosowań”, pkt 56)

Absolutorium za rok 2019: budżet ogólny UE – Europejska Służba Działań Zewnętrznych
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2019, sekcja X – Europejska Służba Działań Zewnętrznych [COM(2020)0288 - C9-0229/2020 - 2020/2149(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Alin Mituța (A9-0063/2021)

(Wymagana zwykła większość)

PROJEKT DECYZJI

Przyjęto (P9_TA(2021)0173)
(Załącznik „Wyniki głosowań”, pkt 57)

Absolutorium za rok 2019: Europejskie Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego (Cedefop) za rok budżetowy 2019 (przed 20 lutego 2019 r.: Europejskie Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego) [COM(2020)0288 - C9-0230/2020 - 2020/2150(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0069/2021)

(Wymagana zwykła większość)

PROJEKTY DECYZJI

Przyjęto (P9_TA(2021)0174)
(Załącznik „Wyniki głosowań”, pkt 58)

Udzielono absolutorium i zatwierdzono zamknięcie ksiąg (zob. art. 5 ust. 1 załącznika V do Regulaminu).

Absolutorium za rok 2019: Europejska Fundacja na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Fundacji na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy (Eurofound) za rok budżetowy 2019 (przed 20 lutego 2019 r.: Europejska Fundacja na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy) [COM(2020)0288 - C9-0231/2020 - 2020/2151(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0094/2021)

(Wymagana zwykła większość)

PROJEKTY DECYZJI

Przyjęto (P9_TA(2021)0175)
(Załącznik „Wyniki głosowań”, pkt 59)

Udzielono absolutorium i zatwierdzono zamknięcie ksiąg (zob. art. 5 ust. 1 załącznika V do Regulaminu).

Absolutorium za rok 2019: Agencja Praw Podstawowych Unii Europejskiej
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej za rok budżetowy 2019 [COM(2020)0288 - C9-0232/2020 - 2020/2152(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0086/2021)

(Wymagana zwykła większość)

PROJEKTY DECYZJI

Przyjęto (P9_TA(2021)0176)
(Załącznik „Wyniki głosowań”, pkt 60)

Udzielono absolutorium i zatwierdzono zamknięcie ksiąg (zob. art. 5 ust. 1 załącznika V do Regulaminu).

Absolutorium za rok 2019: Europejskie Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii za rok budżetowy 2019 [COM(2020)0288 - C9-0233/2020 - 2020/2153(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Ryszard Czarnecki (A9-0087/2021)

(Wymagana zwykła większość)

PROJEKTY DECYZJI

Przyjęto (P9_TA(2021)0177)
(Załącznik „Wyniki głosowań”, pkt 61)

Udzielono absolutorium i zatwierdzono zamknięcie ksiąg (zob. art. 5 ust. 1 załącznika V do Regulaminu).

Absolutorium za rok 2019: Europejska Agencja Środowiska
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji Środowiska za rok budżetowy 2019 [COM(2020)0288 - C9-0234/2020 - 2020/2154(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Ryszard Czarnecki (A9-0080/2021)

(Wymagana zwykła większość)

PROJEKTY DECYZJI

Przyjęto (P9_TA(2021)0178)
(Załącznik „Wyniki głosowań”, pkt 62)

Udzielono absolutorium i zatwierdzono zamknięcie ksiąg (zob. art. 5 ust. 1 załącznika V do Regulaminu).

Absolutorium za rok 2019: Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA) za rok budżetowy 2019 (przed 20 lutego 2019 r.: Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy) [COM(2020)0288 - C9-0235/2020 - 2020/2155(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0090/2021)

(Wymagana zwykła większość)

PROJEKTY DECYZJI

Przyjęto (P9_TA(2021)0179)
(Załącznik „Wyniki głosowań”, pkt 63)

Udzielono absolutorium i zatwierdzono zamknięcie ksiąg (zob. art. 5 ust. 1 załącznika V do Regulaminu).

Absolutorium za rok 2019: Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej za rok budżetowy 2019 [COM(2020)0288 - C9-0236/2020 - 2020/2156(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0084/2021)

(Wymagana zwykła większość)

PROJEKTY DECYZJI

Przyjęto (P9_TA(2021)0180)
(Załącznik „Wyniki głosowań”, pkt 64)

Udzielono absolutorium i zatwierdzono zamknięcie ksiąg (zob. art. 5 ust. 1 załącznika V do Regulaminu).

Absolutorium za rok 2019: Europejska Agencja Leków
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji Leków za rok budżetowy 2019 [COM(2020)0288 - C9-0237/2020 - 2020/2157(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Ryszard Czarnecki (A9-0073/2021)

(Wymagana zwykła większość)

PROJEKTY DECYZJI

Przyjęto (P9_TA(2021)0181)
(Załącznik „Wyniki głosowań”, pkt 65)

Udzielono absolutorium i zatwierdzono zamknięcie ksiąg (zob. art. 5 ust. 1 załącznika V do Regulaminu).

Absolutorium za rok 2019: Agencja Unii Europejskiej ds. Współpracy Wymiarów Sprawiedliwości w Sprawach Karnych (Eurojust)
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Agencji Unii Europejskiej ds. Współpracy Wymiarów Sprawiedliwości w Sprawach Karnych (Eurojust) za rok budżetowy 2019 (przed 12 grudnia 2019 r.: Eurojust) [COM(2020)0288 - C9-0238/2020 - 2020/2158(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Ryszard Czarnecki (A9-0101/2021)

(Wymagana zwykła większość)

PROJEKTY DECYZJI

Przyjęto (P9_TA(2021)0182)
(Załącznik „Wyniki głosowań”, pkt 66)

Udzielono absolutorium i zatwierdzono zamknięcie ksiąg (zob. art. 5 ust. 1 załącznika V do Regulaminu).

Absolutorium za rok 2019: Europejska Fundacja Kształcenia
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Fundacji Kształcenia za rok budżetowy 2019 [COM(2020)0288 - C9-0239/2020 - 2020/2159(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Ryszard Czarnecki (A9-0089/2021)

(Wymagana zwykła większość)

PROJEKTY DECYZJI

Przyjęto (P9_TA(2021)0183)
(Załącznik „Wyniki głosowań”, pkt 67)

Udzielono absolutorium i zatwierdzono zamknięcie ksiąg (zob. art. 5 ust. 1 załącznika V do Regulaminu).

Absolutorium za rok 2019: Europejska Agencja Bezpieczeństwa Morskiego
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Morskiego za rok budżetowy 2019 [COM(2020)0288 - C9-0240/2020 - 2020/2160(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Ryszard Czarnecki (A9-0099/2021)

(Wymagana zwykła większość)

PROJEKTY DECYZJI

Przyjęto (P9_TA(2021)0184)
(Załącznik „Wyniki głosowań”, pkt 68)

Udzielono absolutorium i zatwierdzono zamknięcie ksiąg (zob. art. 5 ust. 1 załącznika V do Regulaminu).

Absolutorium za rok 2019: Europejska Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego za rok budżetowy 2019 [COM(2020)0288 - C9-0241/2020 - 2020/2161(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0070/2021)

(Wymagana zwykła większość)

PROJEKTY DECYZJI

Przyjęto (P9_TA(2021)0185)
(Załącznik „Wyniki głosowań”, pkt 69)

Udzielono absolutorium i zatwierdzono zamknięcie ksiąg (zob. art. 5 ust. 1 załącznika V do Regulaminu).

Absolutorium za rok 2019: Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności za rok budżetowy 2019 [COM(2020)0288 - C9-0242/2020 - 2020/2162(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Ryszard Czarnecki (A9-0097/2021)

(Wymagana zwykła większość)

PROJEKTY DECYZJI

Przyjęto (P9_TA(2021)0186)
(Załącznik „Wyniki głosowań”, pkt 70)

Udzielono absolutorium i zatwierdzono zamknięcie ksiąg (zob. art. 5 ust. 1 załącznika V do Regulaminu).

Absolutorium za rok 2019: Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób za rok budżetowy 2019 [COM(2020)0288 - C9-0243/2020 - 2020/2163(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Ryszard Czarnecki (A9-0104/2021)

(Wymagana zwykła większość)

PROJEKTY DECYZJI

Przyjęto (P9_TA(2021)0187)
(Załącznik „Wyniki głosowań”, pkt 71)

Udzielono absolutorium i zatwierdzono zamknięcie ksiąg (zob. art. 5 ust. 1 załącznika V do Regulaminu).

Absolutorium za rok 2019: Agencja Unii Europejskiej ds. Cyberbezpieczeństwa (ENISA)
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ENISA (Agencja Unii Europejskiej ds. Cyberbezpieczeństwa) za rok budżetowy 2019 (przed 27 czerwca 2019 r.: Agencja Unii Europejskiej ds. Cyberbezpieczeństwa (ENISA)) [COM(2020)0288 - C9-0244/2020 - 2020/2164(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Ryszard Czarnecki (A9-0085/2021)

(Wymagana zwykła większość)

PROJEKTY DECYZJI

Przyjęto (P9_TA(2021)0188)
(Załącznik „Wyniki głosowań”, pkt 72)

Udzielono absolutorium i zatwierdzono zamknięcie ksiąg (zob. art. 5 ust. 1 załącznika V do Regulaminu).

Absolutorium za rok 2019: Agencja Kolejowa Unii Europejskiej
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Agencji Kolejowej Unii Europejskiej (ERA) za rok budżetowy 2019 [COM(2020)0288 - C9-0245/2020 - 2020/2165(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Ryszard Czarnecki (A9-0077/2021)

(Wymagana zwykła większość)

PROJEKTY DECYZJI

Przyjęto (P9_TA(2021)0189)
(Załącznik „Wyniki głosowań”, pkt 73)

Udzielono absolutorium i zatwierdzono zamknięcie ksiąg (zob. art. 5 ust. 1 załącznika V do Regulaminu).

Absolutorium za rok 2019: Agencja Unii Europejskiej ds. Szkolenia w Dziedzinie Ścigania (CEPOL)
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Agencji Unii Europejskiej ds. Szkolenia w Dziedzinie Ścigania (CEPOL) za rok budżetowy 2019 [COM(2020)0288 - C9-0246/2020 - 2020/2166(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0071/2021)

(Wymagana zwykła większość)

PROJEKTY DECYZJI

Przyjęto (P9_TA(2021)0190)
(Załącznik „Wyniki głosowań”, pkt 74)

Udzielono absolutorium i zatwierdzono zamknięcie ksiąg (zob. art. 5 ust. 1 załącznika V do Regulaminu).

Absolutorium za rok 2019: Europejska Agencja Straży Granicznej i Przybrzeżnej
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji Straży Granicznej i Przybrzeżnej za rok budżetowy 2019 [COM(2020)0288 - C9-0247/2020 - 2020/2167(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Ryszard Czarnecki (A9-0081/2021)

(Wymagana zwykła większość)

PROJEKTY DECYZJI

Przyjęto (P9_TA(2021)0191)
(Załącznik „Wyniki głosowań”, pkt 75)

Udzielenie absolutorium i zamknięcie ksiąg rachunkowych zostaje odroczone (zob. art. 5 ust. 1 lit. b) załącznika V do Regulaminu)

Absolutorium za rok 2019: Agencja Europejskiego GNSS
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Agencji Europejskiego GNSS za rok budżetowy 2019 [COM(2020)0288 - C9-0248/2020 - 2020/2168(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Ryszard Czarnecki (A9-0074/2021)

(Wymagana zwykła większość)

PROJEKTY DECYZJI

Przyjęto (P9_TA(2021)0192)
(Załącznik „Wyniki głosowań”, pkt 76)

Udzielono absolutorium i zatwierdzono zamknięcie ksiąg (zob. art. 5 ust. 1 załącznika V do Regulaminu).

Absolutorium za rok 2019: Europejska Agencja Kontroli Rybołówstwa
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji Kontroli Rybołówstwa za rok budżetowy 2019 [COM(2020)0288 - C9-0249/2020 - 2020/2169(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Ryszard Czarnecki (A9-0092/2021)

(Wymagana zwykła większość)

PROJEKTY DECYZJI

Przyjęto (P9_TA(2021)0193)
(Załącznik „Wyniki głosowań”, pkt 77)

Udzielono absolutorium i zatwierdzono zamknięcie ksiąg (zob. art. 5 ust. 1 załącznika V do Regulaminu).

Absolutorium za rok 2019: Europejska Agencja Chemikaliów
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji Chemikaliów za rok budżetowy 2019 [COM(2020)0288 - C9-0250/2020 - 2020/2170(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Ryszard Czarnecki (A9-0075/2021)

(Wymagana zwykła większość)

PROJEKTY DECYZJI

Przyjęto (P9_TA(2021)0194)
(Załącznik „Wyniki głosowań”, pkt 78)

Udzielono absolutorium i zatwierdzono zamknięcie ksiąg (zob. art. 5 ust. 1 załącznika V do Regulaminu).

Absolutorium za rok 2019: Agencja Dostaw Euratomu
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Agencji Dostaw Euratomu za rok budżetowy 2019 [COM(2020)0288 - C9-0251/2020 - 2020/2171(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Ryszard Czarnecki (A9-0088/2021)

(Wymagana zwykła większość)

PROJEKTY DECYZJI

Przyjęto (P9_TA(2021)0195)
(Załącznik „Wyniki głosowań”, pkt 79)

Udzielono absolutorium i zatwierdzono zamknięcie ksiąg (zob. art. 5 ust. 1 załącznika V do Regulaminu).

Absolutorium za rok 2019: Agencja Unii Europejskiej ds. Współpracy Organów Ścigania (Europol)
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Agencji Unii Europejskiej ds. Współpracy Organów Ścigania (Europol) za rok budżetowy 2019 [COM(2020)0288 - C9-0252/2020 - 2020/2172(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Ryszard Czarnecki (A9-0096/2021)

(Wymagana zwykła większość)

PROJEKTY DECYZJI

Przyjęto (P9_TA(2021)0196)
(Załącznik „Wyniki głosowań”, pkt 80)

Udzielono absolutorium i zatwierdzono zamknięcie ksiąg (zob. art. 5 ust. 1 załącznika V do Regulaminu).

Absolutorium za rok 2019: Europejski Instytut ds. Równości Kobiet i Mężczyzn
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Instytutu ds. Równości Kobiet i Mężczyzn za rok budżetowy 2019 [COM(2020)0288 - C9-0253/2020 - 2020/2173(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0072/2021)

(Wymagana zwykła większość)

PROJEKTY DECYZJI

Przyjęto (P9_TA(2021)0197)
(Załącznik „Wyniki głosowań”, pkt 81)

Udzielono absolutorium i zatwierdzono zamknięcie ksiąg (zob. art. 5 ust. 1 załącznika V do Regulaminu).

Absolutorium za rok 2019: Europejski Urząd Nadzoru Bankowego
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego za rok budżetowy 2019 [COM(2020)0288 - C9-0254/2020 - 2020/2174(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Ryszard Czarnecki (A9-0091/2021)

(Wymagana zwykła większość)

PROJEKTY DECYZJI

Przyjęto (P9_TA(2021)0198)
(Załącznik „Wyniki głosowań”, pkt 82)

Udzielono absolutorium i zatwierdzono zamknięcie ksiąg (zob. art. 5 ust. 1 załącznika V do Regulaminu).

Absolutorium za rok 2019: Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych za rok budżetowy 2019 [COM(2020)0288 - C9-0255/2020 - 2020/2175(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Ryszard Czarnecki (A9-0079/2021)

(Wymagana zwykła większość)

PROJEKTY DECYZJI

Przyjęto (P9_TA(2021)0199)
(Załącznik „Wyniki głosowań”, pkt 83)

Udzielono absolutorium i zatwierdzono zamknięcie ksiąg (zob. art. 5 ust. 1 załącznika V do Regulaminu).

Absolutorium za rok 2019: Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych za rok budżetowy 2019 [COM(2020)0288 - C9-0256/2020 - 2020/2176(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Ryszard Czarnecki (A9-0093/2021)

(Wymagana zwykła większość)

PROJEKTY DECYZJI

Przyjęto (P9_TA(2021)0200)
(Załącznik „Wyniki głosowań”, pkt 84)

Udzielono absolutorium i zatwierdzono zamknięcie ksiąg (zob. art. 5 ust. 1 załącznika V do Regulaminu).

Absolutorium za rok 2019: Agencja Unii Europejskiej ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Agencji Unii Europejskiej ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki za rok budżetowy 2019 (przed 4 lipca 2019 r.: Agencja ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki) [COM(2020)0288 - C9-0257/2020 - 2020/2177(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0078/2021)

(Wymagana zwykła większość)

PROJEKTY DECYZJI

Przyjęto (P9_TA(2021)0201)
(Załącznik „Wyniki głosowań”, pkt 85)

Udzielono absolutorium i zatwierdzono zamknięcie ksiąg (zob. art. 5 ust. 1 załącznika V do Regulaminu).

Absolutorium za rok 2019: Urząd Organu Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej (BEREC)
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Urzędu Organu Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej (BEREC) za rok budżetowy 2019 [COM(2020)0288 - C9-0258/2020 - 2020/2178(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0082/2021)

(Wymagana zwykła większość)

PROJEKTY DECYZJI

Przyjęto (P9_TA(2021)0202)
(Załącznik „Wyniki głosowań”, pkt 86)

Udzielono absolutorium i zatwierdzono zamknięcie ksiąg (zob. art. 5 ust. 1 załącznika V do Regulaminu).

Absolutorium za rok 2019: Europejski Instytut Innowacji i Technologii
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii za rok budżetowy 2019 [COM(2020)0288 - C9-0259/2020 - 2020/2179(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Ryszard Czarnecki (A9-0076/2021)

(Wymagana zwykła większość)

PROJEKTY DECYZJI

Przyjęto (P9_TA(2021)0203)
(Załącznik „Wyniki głosowań”, pkt 87)

Udzielono absolutorium i zatwierdzono zamknięcie ksiąg (zob. art. 5 ust. 1 załącznika V do Regulaminu).

Absolutorium za rok 2019: Europejski Urząd Wsparcia w dziedzinie Azylu
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Urzędu Wsparcia w dziedzinie Azylu za rok budżetowy 2019 [COM(2020)0288 - C9-0260/2020 - 2020/2180(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0068/2021)

(Wymagana zwykła większość)

PROJEKTY DECYZJI

Przyjęto (P9_TA(2021)0204)
(Załącznik „Wyniki głosowań”, pkt 88)

Udzielono absolutorium i zatwierdzono zamknięcie ksiąg (zob. art. 5 ust. 1 załącznika V do Regulaminu).

Absolutorium za rok 2019: Agencja Unii Europejskiej ds. Zarządzania Operacyjnego Wielkoskalowymi Systemami Informatycznymi w Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości (eu-LISA)
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Agencji Unii Europejskiej ds. Zarządzania Operacyjnego Wielkoskalowymi Systemami Informatycznymi w Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości (eu-LISA) za rok budżetowy 2019 [COM(2020)0288 - C9-0261/2020 - 2020/2181(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Ryszard Czarnecki (A9-0098/2021)

(Wymagana zwykła większość)

PROJEKTY DECYZJI

Przyjęto (P9_TA(2021)0205)
(Załącznik „Wyniki głosowań”, pkt 89)

Udzielono absolutorium i zatwierdzono zamknięcie ksiąg (zob. art. 5 ust. 1 załącznika V do Regulaminu).

Absolutorium za rok 2019: Europejskie Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz Realizacji Projektu ITER i Rozwoju Energii Termojądrowej
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Wspólnego Przedsięwzięcia na rzecz Realizacji Projektu ITER i Rozwoju Energii Termojądrowej za rok budżetowy 2019 [COM(2020)0288 - C9-0262/2020 - 2020/2182(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Ryszard Czarnecki (A9-0110/2021)

(Wymagana zwykła większość)

PROJEKTY DECYZJI

Przyjęto (P9_TA(2021)0206)
(Załącznik „Wyniki głosowań”, pkt 90)

Udzielono absolutorium i zatwierdzono zamknięcie ksiąg (zob. art. 5 ust. 1 załącznika V do Regulaminu).

Absolutorium za rok 2019: Wspólne Przedsięwzięcie SESAR
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Wspólnego Przedsięwzięcia SESAR za rok budżetowy 2019 [COM(2020)0288 - C9-0263/2020 - 2020/2183(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Ryszard Czarnecki (A9-0106/2021)

(Wymagana zwykła większość)

PROJEKTY DECYZJI

Przyjęto (P9_TA(2021)0207)
(Załącznik „Wyniki głosowań”, pkt 91)

Udzielono absolutorium i zatwierdzono zamknięcie ksiąg (zob. art. 5 ust. 1 załącznika V do Regulaminu).

Absolutorium za rok 2019: Wspólne Przedsięwzięcie „Czyste Niebo 2”
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Wspólnego Przedsięwzięcia „Czyste Niebo 2” za rok budżetowy 2019 [COM(2020)0288 - C9-0264/2020 - 2020/2184(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Ryszard Czarnecki (A9-0109/2021)

(Wymagana zwykła większość)

PROJEKTY DECYZJI

Przyjęto (P9_TA(2021)0208)
(Załącznik „Wyniki głosowań”, pkt 92)

Udzielono absolutorium i zatwierdzono zamknięcie ksiąg (zob. art. 5 ust. 1 załącznika V do Regulaminu).

Absolutorium za rok 2019: Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz Bioprzemysłu
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Wspólnego Przedsięwzięcia na rzecz Bioprzemysłu za rok budżetowy 2019 [COM(2020)0288 - C9-0265/2020 - 2020/2185(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Ryszard Czarnecki (A9-0105/2021)

(Wymagana zwykła większość)

PROJEKTY DECYZJI

Przyjęto (P9_TA(2021)0209)
(Załącznik „Wyniki głosowań”, pkt 93)

Udzielono absolutorium i zatwierdzono zamknięcie ksiąg (zob. art. 5 ust. 1 załącznika V do Regulaminu).

Absolutorium za rok 2019: Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz Drugiej Inicjatywy w zakresie Leków Innowacyjnych
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Wspólnego Przedsięwzięcia na rzecz Drugiej Inicjatywy w zakresie Leków Innowacyjnych za rok budżetowy 2019 [COM(2020)0288 - C9-0266/2020 - 2020/2186(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Ryszard Czarnecki (A9-0113/2021)

(Wymagana zwykła większość)

PROJEKTY DECYZJI

Przyjęto (P9_TA(2021)0210)
(Załącznik „Wyniki głosowań”, pkt 94)

Udzielono absolutorium i zatwierdzono zamknięcie ksiąg (zob. art. 5 ust. 1 załącznika V do Regulaminu).

Absolutorium za rok 2019: Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz Technologii Ogniw Paliwowych i Technologii Wodorowych 2
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Wspólnego Przedsięwzięcia na rzecz Technologii Ogniw Paliwowych i Technologii Wodorowych 2 za rok budżetowy 2019 [COM(2020)0288 - C9-0267/2020 - 2020/2187(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Ryszard Czarnecki (A9-0107/2021)

(Wymagana zwykła większość)

PROJEKTY DECYZJI

Przyjęto (P9_TA(2021)0211)
(Załącznik „Wyniki głosowań”, pkt 95)

Udzielono absolutorium i zatwierdzono zamknięcie ksiąg (zob. art. 5 ust. 1 załącznika V do Regulaminu).

Absolutorium za rok 2019: Wspólne Przedsięwzięcie Shift2Rail
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Wspólnego Przedsięwzięcia Shift2Rail za rok budżetowy 2019 [COM(2020)0288 - C9-0268/2020 - 2020/2188(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Ryszard Czarnecki (A9-0111/2021)

(Wymagana zwykła większość)

PROJEKTY DECYZJI

Przyjęto (P9_TA(2021)0212)
(Załącznik „Wyniki głosowań”, pkt 96)

Udzielono absolutorium i zatwierdzono zamknięcie ksiąg (zob. art. 5 ust. 1 załącznika V do Regulaminu).

Absolutorium za rok 2019: Wspólne Przedsięwzięcie ECSEL
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Wspólnego Przedsięwzięcia ECSEL za rok budżetowy 2019 [COM(2020)0288 - C9-0269/2020 - 2020/2189(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Ryszard Czarnecki (A9-0108/2021)

(Wymagana zwykła większość)

PROJEKTY DECYZJI

Przyjęto (P9_TA(2021)0213)
(Załącznik „Wyniki głosowań”, pkt 97)

Udzielono absolutorium i zatwierdzono zamknięcie ksiąg (zob. art. 5 ust. 1 załącznika V do Regulaminu).

Absolutorium za rok 2019: budżet ogólny UE – Ósmy, dziewiąty, dziesiąty i jedenasty EFR
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ósmego, dziewiątego, dziesiątego i jedenastego Europejskiego Funduszu Rozwoju za rok budżetowy 2019 [COM(2020)0290 - C9-0270/2020 - 2020/2190(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Ryszard Czarnecki (A9-0095/2021)

(Wymagana zwykła większość)

PROJEKTY DECYZJI

Przyjęto (P9_TA(2021)0214)
(Załącznik „Wyniki głosowań”, pkt 98)

Udzielono absolutorium i zatwierdzono zamknięcie ksiąg (zob. art. 5 ust. 1 załącznika V do Regulaminu).

Ochrona gleb
Projekt rezolucji B9-0221/2021

(Wymagana zwykła większość)

POPRAWKI

Zob. Teksty przyjęte (P9_TA(2021)0143)
(Załącznik „Wyniki głosowań”, pkt 27)

Wieloletni plan zarządzania zasobami tuńczyka błękitnopłetwego we wschodnim Atlantyku i w Morzu Śródziemnym ***I
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego wieloletni plan zarządzania zasobami tuńczyka błękitnopłetwego we wschodnim Atlantyku i w Morzu Śródziemnym oraz zmieniającego rozporządzenia (WE) nr 1936/2001, (UE) 2017/2107 i (UE) 2019/833 oraz uchylającego rozporządzenie (UE) 2016/1627 [COM(2019)0619 - C9-0188/2019 - 2019/0272(COD)] - Komisja Rybołówstwa. Sprawozdawca: Giuseppe Ferrandino (A9-0149/2020)

(Wymagana zwykła większość)

POPRAWKI

Zob. Teksty przyjęte (P9_TA(2021)0142)
(Załącznik „Wyniki głosowań”, pkt 26)

Absolutorium za rok 2019: budżet ogólny UE – Komisja Europejska i agencje wykonawcze
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2019, sekcja III – Komisja i agencje wykonawcze [COM(2020)0288 - C9-0220/2020 - 2020/2140(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Joachim Kuhs (A9-0117/2021)

(Wymagana zwykła większość)

POPRAWKI

Zob. Teksty przyjęte (P9_TA(2021)0164)
(Załącznik „Wyniki głosowań”, pkt 48)

Ostatnia aktualizacja: 2 lutego 2022Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności