Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2019/0272(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

A9-0149/2020

Debatter :

PV 26/04/2021 - 27
CRE 26/04/2021 - 27

Omröstningar :

PV 28/04/2021 - 2
PV 28/04/2021 - 13
CRE 28/04/2021 - 13

Antagna texter :

P9_TA(2021)0142

Protokoll
XML 110k
Onsdagen den 28 april 2021 - Bryssel

2. Tillkännagivande av omröstningsresultat

Talmannen läste upp omröstningsresultaten:

Handels- och samarbetsavtalet mellan EU och Förenade kungariket ***
Rekommendation om utkastet till rådets beslut om ingående, på unionens vägnar, av handels- och samarbetsavtalet mellan Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen, å ena sidan, och Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland, å andra sidan, och av avtalet mellan Europeiska unionen och Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland om säkerhetsförfaranden för utbyte och skydd av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter [05022/2021 - C9-0086/2021 - 2020/0382(NLE)] - Utskottet för utrikesfrågor - Utskottet för internationell handel. Föredragande: Andreas Schieder och Christophe Hansen (A9-0128/2021)

(Enkel majoritet erfordrades.)

UTKAST TILL RÅDETS BESLUT

Godkändes genom en enda omröstning (P9_TA(2021)0140)
(Bilagan "Omröstningsresultat", punkt 24)

Resultatet av förhandlingarna mellan EU och Förenade kungariket
Resolutionsförslag B9-0225/2021

(Enkel majoritet erfordrades.)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P9_TA(2021)0141)
(Bilagan "Omröstningsresultat", punkt 25)

Ansvarsfrihet 2019: EU:s allmänna budget – kommissionen och genomförandeorgan
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2019, avsnitt III – kommissionen och genomförandeorgan [COM(2020)0288 - C9-0220/2020 - 2020/2140(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Joachim Kuhs (A9-0117/2021)

(Enkel majoritet erfordrades.)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P9_TA(2021)0164)
(Bilagan "Omröstningsresultat", punkt 48)

Ansvarsfrihet beviljades och avslutandet av räkenskaperna godkändes (se artikel 5.1 a i bilaga V till arbetsordningen).

Ansvarsfrihet 2019: EU:s allmänna budget – Europaparlamentet
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2019, avsnitt I – Europaparlamentet [COM(2020)0288 - C9-0221/2020 - 2020/2141(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Petri Sarvamaa (A9-0044/2021)

(Enkel majoritet erfordrades.)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P9_TA(2021)0165)
(Bilagan "Omröstningsresultat", punkt 49)

Ansvarsfrihet 2019: EU:s allmänna budget – Europeiska rådet och rådet
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2019, avsnitt II – Europeiska rådet och rådet [COM(2020)0288 - C9-0222/2020 - 2020/2142(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Pascal Durand (A9-0056/2021)

(Enkel majoritet erfordrades.)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P9_TA(2021)0166)
(Bilagan "Omröstningsresultat", punkt 50)

Beviljandet av ansvarsfrihet sköts upp (se bilaga V, artikel 5.1 b i arbetsordningen).

Ansvarsfrihet 2019: EU:s allmänna budget – Europeiska unionens domstol
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2019, avsnitt IV – Europeiska unionens domstol [COM(2020)0288 - C9-0223/2020 - 2020/2143(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Ramona Strugariu (A9-0064/2021)

(Enkel majoritet erfordrades.)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P9_TA(2021)0167)
(Bilagan "Omröstningsresultat", punkt 51)

Ansvarsfrihet 2019: EU:s allmänna budget – revisionsrätten
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2019, avsnitt V – revisionsrätten [COM(2020)0288 - C9-0224/2020 - 2020/2144(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Martina Dlabajová (A9-0059/2021)

(Enkel majoritet erfordrades.)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P9_TA(2021)0168)
(Bilagan "Omröstningsresultat", punkt 52)

Ansvarsfrihet 2019: EU:s allmänna budget – Europeiska ekonomiska och sociala kommittén
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2019, avsnitt VI – Europeiska ekonomiska och sociala kommittén [COM(2020)0288 - C9-0225/2020 - 2020/2145(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Olivier Chastel (A9-0057/2021)

(Enkel majoritet erfordrades.)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P9_TA(2021)0169)
(Bilagan "Omröstningsresultat", punkt 53)

Ansvarsfrihet 2019: EU:s allmänna budget – Regionkommittén
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2019, avsnitt VII – Regionkommittén [COM(2020)0288 - C9-0226/2020 - 2020/2146(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Alin Mituța (A9-0055/2021)

(Enkel majoritet erfordrades.)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P9_TA(2021)0170)
(Bilagan "Omröstningsresultat", punkt 54)

Ansvarsfrihet 2019: EU:s allmänna budget – Europeiska ombudsmannen
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2019, avsnitt VIII – Europeiska ombudsmannen [COM(2020)0288 - C9-0227/2020 - 2020/2147(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Olivier Chastel (A9-0065/2021)

(Enkel majoritet erfordrades.)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P9_TA(2021)0171)
(Bilagan "Omröstningsresultat", punkt 55)

Ansvarsfrihet 2019: EU:s allmänna budget – Europeiska datatillsynsmannen
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2019, avsnitt IX – Europeiska datatillsynsmannen [COM(2020)0288 - C9-0228/2020 - 2020/2148(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Alin Mituța (A9-0067/2021)

(Enkel majoritet erfordrades.)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P9_TA(2021)0172)
(Bilagan "Omröstningsresultat", punkt 56)

Ansvarsfrihet 2019: EU:s allmänna budget – Europeiska utrikestjänsten
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2019, avsnitt X – Europeiska utrikestjänsten [COM(2020)0288 - C9-0229/2020 - 2020/2149(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Alin Mituța (A9-0063/2021)

(Enkel majoritet erfordrades.)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P9_TA(2021)0173)
(Bilagan "Omröstningsresultat", punkt 57)

Ansvarsfrihet 2019: Europeiska centrumet för utveckling av yrkesutbildning
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska centrumet för utveckling av yrkesutbildning (Cedefop) (före den 20 februari 2019: Europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning) för budgetåret 2019 [COM(2020)0288 - C9-0230/2020 - 2020/2150(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0069/2021)

(Enkel majoritet erfordrades.)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P9_TA(2021)0174)
(Bilagan "Omröstningsresultat", punkt 58)

Ansvarsfrihet beviljades och avslutandet av räkenskaperna godkändes (se artikel 5.1 a i bilaga V till arbetsordningen).

Ansvarsfrihet 2019: Europeiska fonden för förbättring av levnads- och arbetsvillkor
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska fonden för förbättring av levnads- och arbetsvillkor (Eurofound) (före den 20 februari 2019: Europeiska institutet för förbättring av levnads- och arbetsvillkor) för budgetåret 2019 [COM(2020)0288 - C9-0231/2020 - 2020/2151(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0094/2021)

(Enkel majoritet erfordrades.)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P9_TA(2021)0175)
(Bilagan "Omröstningsresultat", punkt 59)

Ansvarsfrihet beviljades och avslutandet av räkenskaperna godkändes (se artikel 5.1 a i bilaga V till arbetsordningen).

Ansvarsfrihet 2019: Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter för budgetåret 2019 [COM(2020)0288 - C9-0232/2020 - 2020/2152(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0086/2021)

(Enkel majoritet erfordrades.)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P9_TA(2021)0176)
(Bilagan "Omröstningsresultat", punkt 60)

Ansvarsfrihet beviljades och avslutandet av räkenskaperna godkändes (se artikel 5.1 a i bilaga V till arbetsordningen).

Ansvarsfrihet 2019: Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk för budgetåret 2019 [COM(2020)0288 - C9-0233/2020 - 2020/2153(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Ryszard Czarnecki (A9-0087/2021)

(Enkel majoritet erfordrades.)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P9_TA(2021)0177)
(Bilagan "Omröstningsresultat", punkt 61)

Ansvarsfrihet beviljades och avslutandet av räkenskaperna godkändes (se artikel 5.1 a i bilaga V till arbetsordningen).

Ansvarsfrihet 2019: Europeiska miljöbyrån
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska miljöbyrån för budgetåret 2019 [COM(2020)0288 - C9-0234/2020 - 2020/2154(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Ryszard Czarnecki (A9-0080/2021)

(Enkel majoritet erfordrades.)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P9_TA(2021)0178)
(Bilagan "Omröstningsresultat", punkt 62)

Ansvarsfrihet beviljades och avslutandet av räkenskaperna godkändes (se artikel 5.1 a i bilaga V till arbetsordningen).

Ansvarsfrihet 2019: Europeiska arbetsmiljöbyrån
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska arbetsmiljöbyrån (EU-Osha) (före den 20 februari 2019: Europeiska arbetsmiljöbyrån) för budgetåret 2019 [COM(2020)0288 - C9-0235/2020 - 2020/2155(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0090/2021)

(Enkel majoritet erfordrades.)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P9_TA(2021)0179)
(Bilagan "Omröstningsresultat", punkt 63)

Ansvarsfrihet beviljades och avslutandet av räkenskaperna godkändes (se artikel 5.1 a i bilaga V till arbetsordningen).

Ansvarsfrihet 2019: Översättningscentrum för Europeiska unionens organ
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Översättningscentrum för Europeiska unionens organ (CdT) för budgetåret 2019 [COM(2020)0288 - C9-0236/2020 - 2020/2156(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0084/2021)

(Enkel majoritet erfordrades.)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P9_TA(2021)0180)
(Bilagan "Omröstningsresultat", punkt 64)

Ansvarsfrihet beviljades och avslutandet av räkenskaperna godkändes (se artikel 5.1 a i bilaga V till arbetsordningen).

Ansvarsfrihet 2019: Europeiska läkemedelsmyndigheten
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska läkemedelsmyndigheten för budgetåret 2019 [COM(2020)0288 - C9-0237/2020 - 2020/2157(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Ryszard Czarnecki (A9-0073/2021)

(Enkel majoritet erfordrades.)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P9_TA(2021)0181)
(Bilagan "Omröstningsresultat", punkt 65)

Ansvarsfrihet beviljades och avslutandet av räkenskaperna godkändes (se artikel 5.1 a i bilaga V till arbetsordningen).

Ansvarsfrihet 2019: Europeiska unionens byrå för straffrättsligt samarbete (Eurojust)
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska unionens byrå för straffrättsligt samarbete (Eurojust) (före den 12 december 2019: Eurojust) för budgetåret 2019 [COM(2020)0288 - C9-0238/2020 - 2020/2158(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Ryszard Czarnecki (A9-0101/2021)

(Enkel majoritet erfordrades.)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P9_TA(2021)0182)
(Bilagan "Omröstningsresultat", punkt 66)

Ansvarsfrihet beviljades och avslutandet av räkenskaperna godkändes (se artikel 5.1 a i bilaga V till arbetsordningen).

Ansvarsfrihet 2019: Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen för budgetåret 2019 [COM(2020)0288 - C9-0239/2020 - 2020/2159(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Ryszard Czarnecki (A9-0089/2021)

(Enkel majoritet erfordrades.)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P9_TA(2021)0183)
(Bilagan "Omröstningsresultat", punkt 67)

Ansvarsfrihet beviljades och avslutandet av räkenskaperna godkändes (se artikel 5.1 a i bilaga V till arbetsordningen).

Ansvarsfrihet 2019: Europeiska sjösäkerhetsbyrån
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska sjösäkerhetsbyrån för budgetåret 2019 [COM(2020)0288 - C9-0240/2020 - 2020/2160(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Ryszard Czarnecki (A9-0099/2021)

(Enkel majoritet erfordrades.)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P9_TA(2021)0184)
(Bilagan "Omröstningsresultat", punkt 68)

Ansvarsfrihet beviljades och avslutandet av räkenskaperna godkändes (se artikel 5.1 a i bilaga V till arbetsordningen).

Ansvarsfrihet 2019: Europeiska byrån för luftfartssäkerhet
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska unionens byrå för luftfartssäkerhet för budgetåret 2019 [COM(2020)0288 - C9-0241/2020 - 2020/2161(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0070/2021)

(Enkel majoritet erfordrades.)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P9_TA(2021)0185)
(Bilagan "Omröstningsresultat", punkt 69)

Ansvarsfrihet beviljades och avslutandet av räkenskaperna godkändes (se artikel 5.1 a i bilaga V till arbetsordningen).

Ansvarsfrihet 2019: Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet för budgetåret 2019 [COM(2020)0288 - C9-0242/2020 - 2020/2162(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Ryszard Czarnecki (A9-0097/2021)

(Enkel majoritet erfordrades.)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P9_TA(2021)0186)
(Bilagan "Omröstningsresultat", punkt 70)

Ansvarsfrihet beviljades och avslutandet av räkenskaperna godkändes (se artikel 5.1 a i bilaga V till arbetsordningen).

Ansvarsfrihet 2019: Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar för budgetåret 2019 [COM(2020)0288 - C9-0243/2020 - 2020/2163(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Ryszard Czarnecki (A9-0104/2021)

(Enkel majoritet erfordrades.)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P9_TA(2021)0187)
(Bilagan "Omröstningsresultat", punkt 71)

Ansvarsfrihet beviljades och avslutandet av räkenskaperna godkändes (se artikel 5.1 a i bilaga V till arbetsordningen).

Ansvarsfrihet 2019: Europeiska unionens cybersäkerhetsbyrå (Enisa)
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Enisa (Europeiska unionens cybersäkerhetsbyrå) (före 27 juni 2019: Europeiska unionens byrå för nät- och informationssäkerhet) för budgetåret 2019 [COM(2020)0288 - C9-0244/2020 - 2020/2164(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Ryszard Czarnecki (A9-0085/2021)

(Enkel majoritet erfordrades.)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P9_TA(2021)0188)
(Bilagan "Omröstningsresultat", punkt 72)

Ansvarsfrihet beviljades och avslutandet av räkenskaperna godkändes (se artikel 5.1 a i bilaga V till arbetsordningen).

Ansvarsfrihet 2019: Europeiska unionens järnvägsbyrå
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska unionens järnvägsbyrå (ERA) för budgetåret 2019 [COM(2020)0288 - C9-0245/2020 - 2020/2165(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Ryszard Czarnecki (A9-0077/2021)

(Enkel majoritet erfordrades.)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P9_TA(2021)0189)
(Bilagan "Omröstningsresultat", punkt 73)

Ansvarsfrihet beviljades och avslutandet av räkenskaperna godkändes (se artikel 5.1 a i bilaga V till arbetsordningen).

Ansvarsfrihet 2019: Europeiska unionens byrå för utbildning av tjänstemän inom brottsbekämpning (Cepol)
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska unionens byrå för utbildning av tjänstemän inom brottsbekämpning (Cepol) för budgetåret 2019 [COM(2020)0288 - C9-0246/2020 - 2020/2166(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0071/2021)

(Enkel majoritet erfordrades.)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P9_TA(2021)0190)
(Bilagan "Omröstningsresultat", punkt 74)

Ansvarsfrihet beviljades och avslutandet av räkenskaperna godkändes (se artikel 5.1 a i bilaga V till arbetsordningen).

Ansvarsfrihet 2019: Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån för budgetåret 2019 [COM(2020)0288 - C9-0247/2020 - 2020/2167(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Ryszard Czarnecki (A9-0081/2021)

(Enkel majoritet erfordrades.)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P9_TA(2021)0191)
(Bilagan "Omröstningsresultat", punkt 75)

Ansvarsfrihet beviljades och avslutandet av räkenskaperna godkändes (se artikel 5.1 a i bilaga V till arbetsordningen).

Ansvarsfrihet 2019: Europeiska byrån för GNSS
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska byrån för GNSS (GSA) för budgetåret 2019 [COM(2020)0288 - C9-0248/2020 - 2020/2168(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Ryszard Czarnecki (A9-0074/2021)

(Enkel majoritet erfordrades.)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P9_TA(2021)0192)
(Bilagan "Omröstningsresultat", punkt 76)

Ansvarsfrihet beviljades och avslutandet av räkenskaperna godkändes (se artikel 5.1 a i bilaga V till arbetsordningen).

Ansvarsfrihet 2019: Europeiska fiskerikontrollbyrån
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska fiskerikontrollbyrån för budgetåret 2019 [COM(2020)0288 - C9-0249/2020 - 2020/2169(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Ryszard Czarnecki (A9-0092/2021)

(Enkel majoritet erfordrades.)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P9_TA(2021)0193)
(Bilagan "Omröstningsresultat", punkt 77)

Ansvarsfrihet beviljades och avslutandet av räkenskaperna godkändes (se artikel 5.1 a i bilaga V till arbetsordningen).

Ansvarsfrihet 2019: Europeiska kemikaliemyndigheten
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska kemikaliemyndigheten för budgetåret 2019 [COM(2020)0288 - C9-0250/2020 - 2020/2170(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Ryszard Czarnecki (A9-0075/2021)

(Enkel majoritet erfordrades.)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P9_TA(2021)0194)
(Bilagan "Omröstningsresultat", punkt 78)

Ansvarsfrihet beviljades och avslutandet av räkenskaperna godkändes (se artikel 5.1 a i bilaga V till arbetsordningen).

Ansvarsfrihet 2019: Euratoms försörjningsbyrå
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Euratoms försörjningsbyrå för budgetåret 2019 [COM(2020)0288 - C9-0251/2020 - 2020/2171(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Ryszard Czarnecki (A9-0088/2021)

(Enkel majoritet erfordrades.)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P9_TA(2021)0195)
(Bilagan "Omröstningsresultat", punkt 79)

Ansvarsfrihet beviljades och avslutandet av räkenskaperna godkändes (se artikel 5.1 a i bilaga V till arbetsordningen).

Ansvarsfrihet 2019: Europeiska unionens byrå för samarbete inom brottsbekämpning (Europol)
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska unionens byrå för samarbete inom brottsbekämpning (Europol) för budgetåret 2019 [COM(2020)0288 - C9-0252/2020 - 2020/2172(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Ryszard Czarnecki (A9-0096/2021)

(Enkel majoritet erfordrades.)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P9_TA(2021)0196)
(Bilagan "Omröstningsresultat", punkt 80)

Ansvarsfrihet beviljades och avslutandet av räkenskaperna godkändes (se artikel 5.1 a i bilaga V till arbetsordningen).

Ansvarsfrihet 2019: Europeiska jämställdhetsinstitutet
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska jämställdhetsinstitutet för budgetåret 2019 [COM(2020)0288 - C9-0253/2020 - 2020/2173(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0072/2021)

(Enkel majoritet erfordrades.)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P9_TA(2021)0197)
(Bilagan "Omröstningsresultat", punkt 81)

Ansvarsfrihet beviljades och avslutandet av räkenskaperna godkändes (se artikel 5.1 a i bilaga V till arbetsordningen).

Ansvarsfrihet 2019: Europeiska bankmyndigheten
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska bankmyndigheten för budgetåret 2019 [COM(2020)0288 - C9-0254/2020 - 2020/2174(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Ryszard Czarnecki (A9-0091/2021)

(Enkel majoritet erfordrades.)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P9_TA(2021)0198)
(Bilagan "Omröstningsresultat", punkt 82)

Ansvarsfrihet beviljades och avslutandet av räkenskaperna godkändes (se artikel 5.1 a i bilaga V till arbetsordningen).

Ansvarsfrihet 2019: Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten för budgetåret 2019 [COM(2020)0288 - C9-0255/2020 - 2020/2175(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Ryszard Czarnecki (A9-0079/2021)

(Enkel majoritet erfordrades.)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P9_TA(2021)0199)
(Bilagan "Omröstningsresultat", punkt 83)

Ansvarsfrihet beviljades och avslutandet av räkenskaperna godkändes (se artikel 5.1 a i bilaga V till arbetsordningen).

Ansvarsfrihet 2019: Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten för budgetåret 2019 [COM(2020)0288 - C9-0256/2020 - 2020/2176(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Ryszard Czarnecki (A9-0093/2021)

(Enkel majoritet erfordrades.)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P9_TA(2021)0200)
(Bilagan "Omröstningsresultat", punkt 84)

Ansvarsfrihet beviljades och avslutandet av räkenskaperna godkändes (se artikel 5.1 a i bilaga V till arbetsordningen).

Ansvarsfrihet 2019: Europeiska unionens byrå för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska unionens byrå för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter (före den 4 juli 2019: Byrån för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter) för budgetåret 2019 [COM(2020)0288 - C9-0257/2020 - 2020/2177(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0078/2021)

(Enkel majoritet erfordrades.)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P9_TA(2021)0201)
(Bilagan "Omröstningsresultat", punkt 85)

Ansvarsfrihet beviljades och avslutandet av räkenskaperna godkändes (se artikel 5.1 a i bilaga V till arbetsordningen).

Ansvarsfrihet 2019: Byrån för stöd till Berec (Berecbyrån)
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Byrån för stöd till Berec (Organet för europeiska regleringsmyndigheter för elektronisk kommunikation) – (Berecbyrån) för budgetåret 2019 [COM(2020)0288 - C9-0258/2020 - 2020/2178(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0082/2021)

(Enkel majoritet erfordrades.)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P9_TA(2021)0202)
(Bilagan "Omröstningsresultat", punkt 86)

Ansvarsfrihet beviljades och avslutandet av räkenskaperna godkändes (se artikel 5.1 a i bilaga V till arbetsordningen).

Ansvarsfrihet 2019: Europeiska institutet för innovation och teknik
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska institutet för innovation och teknik för budgetåret 2019 [COM(2020)0288 - C9-0259/2020 - 2020/2179(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Ryszard Czarnecki (A9-0076/2021)

(Enkel majoritet erfordrades.)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P9_TA(2021)0203)
(Bilagan "Omröstningsresultat", punkt 87)

Ansvarsfrihet beviljades och avslutandet av räkenskaperna godkändes (se artikel 5.1 a i bilaga V till arbetsordningen).

Ansvarsfrihet 2019: Europeiska stödkontoret för asylfrågor
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska stödkontoret för asylfrågor för budgetåret 2019 [COM(2020)0288 - C9-0260/2020 - 2020/2180(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0068/2021)

(Enkel majoritet erfordrades.)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P9_TA(2021)0204)
(Bilagan "Omröstningsresultat", punkt 88)

Ansvarsfrihet beviljades och avslutandet av räkenskaperna godkändes (se artikel 5.1 a i bilaga V till arbetsordningen).

Ansvarsfrihet 2019: Europeiska unionens byrå för den operativa förvaltningen av stora it-system inom området frihet, säkerhet och rättvisa (eu-Lisa)
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska unionens byrå för den operativa förvaltningen av stora it-system inom området frihet, säkerhet och rättvisa (eu-Lisa) för budgetåret 2019 [COM(2020)0288 - C9-0261/2020 - 2020/2181(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Ryszard Czarnecki (A9-0098/2021)

(Enkel majoritet erfordrades.)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P9_TA(2021)0205)
(Bilagan "Omröstningsresultat", punkt 89)

Ansvarsfrihet beviljades och avslutandet av räkenskaperna godkändes (se artikel 5.1 a i bilaga V till arbetsordningen).

Ansvarsfrihet 2019: Europeiska gemensamma företaget för ITER och utveckling av fusionsenergi
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för det europeiska gemensamma företaget för ITER och utveckling av fusionsenergi för budgetåret 2019 [COM(2020)0288 - C9-0262/2020 - 2020/2182(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Ryszard Czarnecki (A9-0110/2021)

(Enkel majoritet erfordrades.)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P9_TA(2021)0206)
(Bilagan "Omröstningsresultat", punkt 90)

Ansvarsfrihet beviljades och avslutandet av räkenskaperna godkändes (se artikel 5.1 a i bilaga V till arbetsordningen).

Ansvarsfrihet 2019: Det gemensamma Sesar-företaget
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för det gemensamma Sesar företaget för budgetåret 2019 [COM(2020)0288 - C9-0263/2020 - 2020/2183(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Ryszard Czarnecki (A9-0106/2021)

(Enkel majoritet erfordrades.)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P9_TA(2021)0207)
(Bilagan "Omröstningsresultat", punkt 91)

Ansvarsfrihet beviljades och avslutandet av räkenskaperna godkändes (se artikel 5.1 a i bilaga V till arbetsordningen).

Ansvarsfrihet 2019: Det gemensamma företaget Clean Sky 2
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för det gemensamma företaget Clean Sky 2 för budgetåret 2019 [COM(2020)0288 - C9-0264/2020 - 2020/2184(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Ryszard Czarnecki (A9-0109/2021)

(Enkel majoritet erfordrades.)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P9_TA(2021)0208)
(Bilagan "Omröstningsresultat", punkt 92)

Ansvarsfrihet beviljades och avslutandet av räkenskaperna godkändes (se artikel 5.1 a i bilaga V till arbetsordningen).

Ansvarsfrihet 2019: Det gemensamma företaget för biobaserade industrier
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för det gemensamma företaget för biobaserade industrier för budgetåret 2019 [COM(2020)0288 - C9-0265/2020 - 2020/2185(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Ryszard Czarnecki (A9-0105/2021)

(Enkel majoritet erfordrades.)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P9_TA(2021)0209)
(Bilagan "Omröstningsresultat", punkt 93)

Ansvarsfrihet beviljades och avslutandet av räkenskaperna godkändes (se artikel 5.1 a i bilaga V till arbetsordningen).

Ansvarsfrihet 2019: Det gemensamma företaget för initiativet för innovativa läkemedel 2
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för det gemensamma företaget för initiativet för innovativa läkemedel 2 (IMI) för budgetåret 2019 [COM(2020)0288 - C9-0266/2020 - 2020/2186(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Ryszard Czarnecki (A9-0113/2021)

(Enkel majoritet erfordrades.)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P9_TA(2021)0210)
(Bilagan "Omröstningsresultat", punkt 94)

Ansvarsfrihet beviljades och avslutandet av räkenskaperna godkändes (se artikel 5.1 a i bilaga V till arbetsordningen).

Ansvarsfrihet 2019: Det gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas 2
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för det gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas 2 för budgetåret 2019 [COM(2020)0288 - C9-0267/2020 - 2020/2187(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Ryszard Czarnecki (A9-0107/2021)

(Enkel majoritet erfordrades.)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P9_TA(2021)0211)
(Bilagan "Omröstningsresultat", punkt 95)

Ansvarsfrihet beviljades och avslutandet av räkenskaperna godkändes (se artikel 5.1 a i bilaga V till arbetsordningen).

Ansvarsfrihet 2019: Det gemensamma företaget Shift2Rail
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för det gemensamma företaget Shift2Rail för budgetåret 2019 [COM(2020)0288 - C9-0268/2020 - 2020/2188(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Ryszard Czarnecki (A9-0111/2021)

(Enkel majoritet erfordrades.)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P9_TA(2021)0212)
(Bilagan "Omröstningsresultat", punkt 96)

Ansvarsfrihet beviljades och avslutandet av räkenskaperna godkändes (se artikel 5.1 a i bilaga V till arbetsordningen).

Ansvarsfrihet 2019: Det gemensamma företaget Ecsel
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för det gemensamma företaget Ecsel för budgetåret 2019 [COM(2020)0288 - C9-0269/2020 - 2020/2189(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Ryszard Czarnecki (A9-0108/2021)

(Enkel majoritet erfordrades.)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P9_TA(2021)0213)
(Bilagan "Omröstningsresultat", punkt 97)

Ansvarsfrihet beviljades och avslutandet av räkenskaperna godkändes (se artikel 5.1 a i bilaga V till arbetsordningen).

Ansvarsfrihet 2019: EU:s allmänna budget – åttonde, nionde, tionde och elfte EUF
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för åttonde, nionde, tionde och elfte Europeiska utvecklingsfonden för budgetåret 2019 [COM(2020)0290 - C9-0270/2020 - 2020/2190(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Ryszard Czarnecki (A9-0095/2021)

(Enkel majoritet erfordrades.)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P9_TA(2021)0214)
(Bilagan "Omröstningsresultat", punkt 98)

Ansvarsfrihet beviljades och avslutandet av räkenskaperna godkändes (se artikel 5.1 a i bilaga V till arbetsordningen).

Markskydd
Resolutionsförslag B9-0221/2021

(Enkel majoritet erfordrades.)

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Se Antagna texter (P9_TA(2021)0143)
(Bilagan "Omröstningsresultat", punkt 27)

Flerårig förvaltningsplan för blåfenad tonfisk i östra Atlanten och Medelhavet ***I
Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om upprättande av en flerårig förvaltningsplan för blåfenad tonfisk i östra Atlanten och Medelhavet, om ändring av förordningarna (EG) nr 1936/2001, (EU) 2017/2107 och (EU) 2019/833 och om upphävande av förordning (EU) 2016/1627 [COM(2019)0619 - C9-0188/2019 - 2019/0272(COD)] - Fiskeriutskottet. Föredragande: Giuseppe Ferrandino (A9-0149/2020)

(Enkel majoritet erfordrades.)

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Se Antagna texter (P9_TA(2021)0142)
(Bilagan "Omröstningsresultat", punkt 26)

Ansvarsfrihet 2019: EU:s allmänna budget – kommissionen och genomförandeorgan
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2019, avsnitt III – kommissionen och genomförandeorgan [COM(2020)0288 - C9-0220/2020 - 2020/2140(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Joachim Kuhs (A9-0117/2021)

(Enkel majoritet erfordrades.)

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Se Antagna texter (P9_TA(2021)0164)
(Bilagan "Omröstningsresultat", punkt 48)

Senaste uppdatering: 27 juli 2021Rättsligt meddelande - Integritetspolicy