Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
XML 1k
Onsdagen den 28 april 2021 - Bryssel

3. Förhandlingar inför parlamentets första behandling (artikel 71 i arbetsordningen) (vidtagna åtgärder)

Talmannen meddelade att han inte hade mottagit någon begäran från ledamöter eller en eller flera politiska grupper som uppnår minst det medelhöga tröskelvärdet rörande det beslut om att inleda interinstitutionella förhandlingar som tillkännagetts i protokollet måndagen den 26 april 2021 (punkt 12 i protokollet av den 26.4.2021).

EMPL-utskottet hade således kunnat inleda förhandlingarna efter det att den tidsfrist som avses i artikel 71.2 i arbetsordningen hade löpt ut.

Senaste uppdatering: 2 februari 2022Rättsligt meddelande - Integritetspolicy