Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2021/2654(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia dokumentu na zasedání :

Předložené texty :

B9-0233/2021

Rozpravy :

PV 28/04/2021 - 4
CRE 28/04/2021 - 4

Hlasování :

PV 29/04/2021 - 19

Přijaté texty :


Zápis
XML 18k
Středa, 28. dubna 2021 - Brusel

PŘEDSEDNICTVÍ: Roberta METSOLA
místopředsedkyně

4. Digitální zelený certifikát – občané EU ***I – Digitální zelený certifikát – státní příslušníci třetích zemí ***I – Přístup k testům na COVID-19 a jejich cenová dostupnost (rozprava)
Doslovné záznamy

- Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o rámci pro vydávání, ověřování a uznávání interoperabilních certifikátů o očkování, testování a uzdravení za účelem usnadnění volného pohybu během pandemie COVID-19 (digitální zelený certifikát) [COM(2021)0130 - C9-0104/2021- 2021/0068(COD)] - Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci. Zpravodaj: Juan Fernando López Aguilar

- Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o rámci pro vydávání, ověřování a uznávání interoperabilních certifikátů o očkování, testování a uzdravení během pandemie COVID-19 státním příslušníkům třetích zemí s oprávněným pobytem nebo oprávněným bydlištěm na území členských států (digitální zelený certifikát) [COM(2021)0140 - C9-0100/2021 - 2021/0071(COD)] - Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci. Zpravodaj: Juan Fernando López Aguilar

Prohlášení Rady a Komise: Přístup k testům na COVID-19 a jejich cenová dostupnost (2021/2654(RSP))

Ana Paula Zacarias (úřadující předsedkyně Rady) a Didier Reynders (člen Komise) učinili prohlášení.

Vystoupil Juan Fernando López Aguilar (zpravodaj).

Vystoupili: Jeroen Lenaers za skupinu PPE, Birgit Sippel za skupinu S&D, Sophia in 't Veld za skupinu Renew, Annalisa Tardino za skupinu ID, Tineke Strik za skupinu Verts/ALE, Nicola Procaccini za skupinu ECR, Cornelia Ernst za skupinu The Left, Mislav Kolakušić – nezařazený poslanec, Cristian-Silviu Buşoi, Heléne Fritzon, José Ramón Bauzá Díaz, Nicolaus Fest, Tilly Metz, Anna Zalewska (předsedající připomněla stávající platná ustanovení týkající se vystoupení na základě článku 195 jednacího řádu v návaznosti na poznámky pronesené mimo mikrofon v jednacím sále), Kateřina Konečná, Lefteris Nikolaou-Alavanos, Peter Liese, Javier Moreno Sánchez, María Soraya Rodríguez Ramos, Jean-Lin Lacapelle, Diana Riba i Giner, Assita Kanko, Anne-Sophie Pelletier, Laura Ferrara, Paulo Rangel, Jytte Guteland, Dragoş Tudorache, Sylvia Limmer, David Cormand, Rob Rooken, Petros Kokkalis, Balázs Hidvéghi, Esther de Lange, Christel Schaldemose, Frédérique Ries, Simona Baldassarre, Jutta Paulus, Margarita de la Pisa Carrión, Silvia Modig, Antonio Tajani, Simona Bonafè, Dita Charanzová a Roman Haider.

PŘEDSEDNICTVÍ: Katarina BARLEY
místopředsedkyně

Vystoupili: Michèle Rivasi, Cristian Terheş, Dolors Montserrat, Petar Vitanov, Fabienne Keller, Piernicola Pedicini, Beata Kempa, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Sylvie Guillaume, Nicolae Ştefănuță, Sara Matthieu, Patryk Jaki, Isabel Wiseler-Lima, Sara Cerdas, Michal Šimečka, Andreas Schwab, Maria Grapini, Anna Júlia Donáth, Nathalie Colin-Oesterlé, Brando Benifei, Vlad-Marius Botoş, Loránt Vincze, Tiemo Wölken, Elsi Katainen, Pernille Weiss, Isabel Santos, Jan-Christoph Oetjen, Michaela Šojdrová, Łukasz Kohut, Caroline Nagtegaal, Tomislav Sokol, Romana Jerković, Lukas Mandl, Traian Băsescu a Tom Vandenkendelaere.

Vystoupili: Didier Reynders a Ana Paula Zacarias.

Návrhy usnesení předložené v souladu s čl. 132 odst. 2 jednacího řádu na závěr rozpravy:

- Annalisa Tardino a Jean-Lin Lacapelle za skupinu ID o přístupu k testům na COVID-19 a jejich cenové dostupnosti (2021/2654(RSP)) (B9-0233/2021);

- Cristian-Silviu Buşoi za skupinu PPE, Jytte Guteland a Christel Schaldemose za skupinu S&D, Sophia in ’t Veld, María Soraya Rodríguez Ramos, Hilde Vautmans, Dragoş Tudorache, Fabienne Keller, Michal Šimečka, Ramona Strugariu, Ondřej Kovařík, Yana Toom, Olivier Chastel, Karen Melchior, Claudia Gamon, Ulrike Müller, Frédérique Ries, Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds a Véronique Trillet-Lenoir za skupinu Renew, Tilly Metz za skupinu Verts/ALE, Alexandr Vondra a Nicola Procaccini za skupinu ECR a Kateřina Konečná za skupinu The Left o přístupu k testům na COVID a jejich cenové dostupnosti (2021/2654(RSP)) (B9-0234/2021/rev).

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 6 zápisu ze dne 28.4.2021 (pozměňovací návrhy) a bod 6 zápisu ze dne 29.4.2021 (pozměňovací návrhy – B9-0234/2021/rev); bod 16 zápisu ze dne 28.4.2021 (konečné hlasování) a bod 12 zápisu ze dne 29.4.2021 (konečné hlasování – B9-0234/2021/rev).

Oznámení výsledků hlasování: bod 13 zápisu ze dne 28.4.2021 (pozměňovací návrhy) a bod 10 zápisu ze dne 29.4.2021 (pozměňovací návrhy – B9-0234/2021/rev); bod 19 zápisu ze dne 29.4.2021 (konečné hlasování).

Poslední aktualizace: 2. února 2022Právní upozornění - Ochrana soukromí