Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2021/2654(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Forløb for dokumenter :

Indgivne tekster :

B9-0233/2021

Forhandlinger :

PV 28/04/2021 - 4
CRE 28/04/2021 - 4

Afstemninger :

PV 29/04/2021 - 19

Vedtagne tekster :


Protokol
XML 18k
Onsdag den 28. april 2021 - Bruxelles

FORSÆDE: Roberta METSOLA
næstformand

4. Digitalt grønt certifikat - unionsborgere ***I - Digitalt grønt certifikat - tredjelandsstatsborgere ***I - Adgang til covid-testning til overkommelige priser (forhandling)
Fuldstændigt forhandlingsreferat

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om en ramme for udstedelse, kontrol og godkendelse af interoperable certifikater for vaccination, test og restitution med henblik på at fremme den frie bevægelighed under covid-19-pandemien (digitalt grønt certifikat) [COM(2021)0130 - C9-0104/2021- 2021/0068(COD)] - Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender. Ordfører: Juan Fernando López Aguilar

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om en ramme for udstedelse, kontrol og godkendelse af interoperable certifikater for vaccination, test og restitution for så vidt angår tredjelandsstatsborgere, der lovligt bor eller opholder sig på medlemsstaternes område, under covid-19-pandemien (digitalt grønt certifikat) [COM(2021)0140 - C9-0100/2021 - 2021/0071(COD)] - Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender. Ordfører: Juan Fernando López Aguilar

Redegørelser ved Rådet og Kommissionen: Adgang til covid-testning til overkommelige priser (2021/2654(RSP))

Ana Paula Zacarias (formand for Rådet) og Didier Reynders (medlem af Kommissionen) afgav redegørelserne

Taler: Juan Fernando López Aguilar (ordfører).

Talere: Jeroen Lenaers for PPE-Gruppen, Birgit Sippel for S&D-Gruppen, Sophia in 't Veld for Renew-Gruppen, Annalisa Tardino for ID-Gruppen, Tineke Strik for Verts/ALE-Gruppen, Nicola Procaccini for ECR-Gruppen, Cornelia Ernst, for The Left-Gruppen, Mislav Kolakušić, løsgænger, Cristian-Silviu Buşoi, Heléne Fritzon, José Ramón Bauzá Díaz, Nicolaus Fest, Tilly Metz, Anna Zalewska (formanden mindede om de foranstaltninger, der for tiden var gældende vedørende indlæg under forretningsordenens artikel 195, på grund af bemærkninger fremsat uden mikrofon i salen), Kateřina Konečná, Lefteris Nikolaou-Alavanos, Peter Liese, Javier Moreno Sánchez, María Soraya Rodríguez Ramos, Jean-Lin Lacapelle, Diana Riba i Giner, Assita Kanko, Anne-Sophie Pelletier, Laura Ferrara, Paulo Rangel, Jytte Guteland, Dragoş Tudorache, Sylvia Limmer, David Cormand, Rob Rooken, Petros Kokkalis, Balázs Hidvéghi, Esther de Lange, Christel Schaldemose, Frédérique Ries, Simona Baldassarre, Jutta Paulus, Margarita de la Pisa Carrión, Silvia Modig, Antonio Tajani, Simona Bonafè, Dita Charanzová og Roman Haider.

FORSÆDE: Katarina BARLEY
næstformand

Talere: Michèle Rivasi, Cristian Terheş, Dolors Montserrat, Petar Vitanov, Fabienne Keller, Piernicola Pedicini, Beata Kempa, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Sylvie Guillaume, Nicolae Ştefănuță, Sara Matthieu, Patryk Jaki, Isabel Wiseler-Lima, Sara Cerdas, Michal Šimečka, Andreas Schwab, Maria Grapini, Anna Júlia Donáth, Nathalie Colin-Oesterlé, Brando Benifei, Vlad-Marius Botoş, Loránt Vincze, Tiemo Wölken, Elsi Katainen, Pernille Weiss, Isabel Santos, Jan-Christoph Oetjen, Michaela Šojdrová, Łukasz Kohut, Caroline Nagtegaal, Tomislav Sokol, Romana Jerković, Lukas Mandl, Traian Băsescu og Tom Vandenkendelaere.

Talere: Didier Reynders og Ana Paula Zacarias.

Beslutningsforslag fremsat som afslutning på forhandlingen (forretningsordenens artikel 132, stk. 2):

- Annalisa Tardino og Jean-Lin Lacapelle for ID-Gruppen om adgang til covid-testning til overkommelige priser (2021/2654(RSP)) (B9-0233/2021)

- Cristian-Silviu Buşoi for PPE-Gruppen, Jytte Guteland og Christel Schaldemose for S&D-Gruppen, Sophia in ’t Veld, María Soraya Rodríguez Ramos, Hilde Vautmans, Dragoş Tudorache, Fabienne Keller, Michal Šimečka, Ramona Strugariu, Ondřej Kovařík, Yana Toom, Olivier Chastel, Karen Melchior, Claudia Gamon, Ulrike Müller, Frédérique Ries, Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds og Véronique Trillet-Lenoir for Renew-Gruppen, Tilly Metz for Verts/ALE-Gruppen, Alexandr Vondra og Nicola Procaccini for ECR-Gruppen og Kateřina Konečná for The Left-Gruppen om adgang til covid-testning til overkommelige priser (2021/2654(RSP)) (B9-0234/2021/rev).

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 6 i protokollen af 28.4.2021 (ændringsforslag) og punkt 6 i protokollen af 29.4.2021 (ændringsforslag - B9-0234/2021/rev); punkt 16 i protokollen af 28.4.2021 (endelig afstemning) og punkt 12 i protokollen af 29.4.2021 - B9-0234/2021/rev).

Meddelelse af afstemningsresultater: punkt 13 i protokollen af 28.4.2021 (ændringsforslag) og punkt 10 i protokollen af 29.4.2021 (ændringsforslag - B9-0234/2021/rev); punkt 19 i protokollen af 29.4.2021 (endelig afstemning).

Seneste opdatering: 2. februar 2022Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik