Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2021/2654(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B9-0233/2021

Keskustelut :

PV 28/04/2021 - 4
CRE 28/04/2021 - 4

Äänestykset :

PV 29/04/2021 - 19

Hyväksytyt tekstit :


Pöytäkirja
XML 17k
Keskiviikko 28. huhtikuuta 2021 - Bryssel

Puhetta johti
varapuhemies Roberta METSOLA

4. Digitaalinen vihreä todistus - unionin kansalaiset ***I - Digitaalinen vihreä todistus - kolmansien maiden kansalaiset ***I - Covid-testien saatavuus ja kohtuuhintaisuus (keskustelu)
CRE

Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi yhteentoimivien rokotus-, testaus- ja parantumistodistusten myöntämistä, todentamista ja hyväksymistä koskevasta kehyksestä vapaan liikkuvuuden helpottamiseksi covid-19-pandemian aikana (digitaalinen vihreä todistus) [COM(2021)0130 - C9-0104/2021- 2021/0068(COD)] - Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta. Esittelijä: Juan Fernando López Aguilar

Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi yhteentoimivien rokotus-, testaus- ja parantumistodistusten myöntämistä, todentamista ja hyväksymistä koskevasta kehyksestä covid-19-pandemian aikana jäsenvaltioiden alueella laillisesti oleskelevien tai asuvien kolmansien maiden kansalaisten osalta (digitaalinen vihreä todistus) [COM(2021)0140 - C9-0100/2021 - 2021/0071(COD)] - Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta. Esittelijä: Juan Fernando López Aguilar

Neuvoston ja komission julkilausumat: Covid-testien saatavuus ja kohtuuhintaisuus (2021/2654(RSP))

Ana Paula Zacarias (neuvoston puheenjohtaja) ja Didier Reynders (komission jäsen) antoivat julkilausumat

Juan Fernando López Aguilar käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Jeroen Lenaers PPE-ryhmän puolesta, Birgit Sippel S&D-ryhmän puolesta, Sophia in 't Veld Renew-ryhmän puolesta, Annalisa Tardino ID-ryhmän puolesta, Tineke Strik Verts/ALE-ryhmän puolesta, Nicola Procaccini ECR-ryhmän puolesta, Cornelia Ernst The Left -ryhmän puolesta, sitoutumaton Mislav Kolakušić, Cristian-Silviu Buşoi, Heléne Fritzon, José Ramón Bauzá Díaz, Nicolaus Fest, Tilly Metz, Anna Zalewska (vastauksena istuntosalissa ilman mikrofonia esitettyihin kommentteihin puhemies palautti mieleen tällä hetkellä voimassa olevat määräykset, jotka koskevat työjärjestyksen 195 artiklan nojalla käytettäviä puheenvuoroja), Kateřina Konečná, Lefteris Nikolaou-Alavanos, Peter Liese, Javier Moreno Sánchez, María Soraya Rodríguez Ramos, Jean-Lin Lacapelle, Diana Riba i Giner, Assita Kanko, Anne-Sophie Pelletier, Laura Ferrara, Paulo Rangel, Jytte Guteland, Dragoş Tudorache, Sylvia Limmer, David Cormand, Rob Rooken, Petros Kokkalis, Balázs Hidvéghi, Esther de Lange, Christel Schaldemose, Frédérique Ries, Simona Baldassarre, Jutta Paulus, Margarita de la Pisa Carrión, Silvia Modig, Antonio Tajani, Simona Bonafè, Dita Charanzová ja Roman Haider.

Puhetta johti
varapuhemies Katarina BARLEY

Puheenvuorot: Michèle Rivasi, Cristian Terheş, Dolors Montserrat, Petar Vitanov, Fabienne Keller, Piernicola Pedicini, Beata Kempa, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Sylvie Guillaume, Nicolae Ştefănuță, Sara Matthieu, Patryk Jaki, Isabel Wiseler-Lima, Sara Cerdas, Michal Šimečka, Andreas Schwab, Maria Grapini, Anna Júlia Donáth, Nathalie Colin-Oesterlé, Brando Benifei, Vlad-Marius Botoş, Loránt Vincze, Tiemo Wölken, Elsi Katainen, Pernille Weiss, Isabel Santos, Jan-Christoph Oetjen, Michaela Šojdrová, Łukasz Kohut, Caroline Nagtegaal, Tomislav Sokol, Romana Jerković, Lukas Mandl, Traian Băsescu ja Tom Vandenkendelaere.

Puheenvuorot: Didier Reynders ja Ana Paula Zacarias.

Työjärjestyksen 132 artiklan 2 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset:

- Annalisa Tardino ja Jean-Lin Lacapelle ID-ryhmän puolesta covid-testien saatavuudesta ja kohtuuhintaisuudesta (2021/2654(RSP)) (B9-0233/2021)

- Cristian-Silviu Buşoi PPE-ryhmän puolesta, Jytte Guteland ja Christel Schaldemose S&D-ryhmän puolesta, Sophia in ’t Veld, María Soraya Rodríguez Ramos, Hilde Vautmans, Dragoş Tudorache, Fabienne Keller, Michal Šimečka, Ramona Strugariu, Ondřej Kovařík, Yana Toom, Olivier Chastel, Karen Melchior, Claudia Gamon, Ulrike Müller, Frédérique Ries, Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds ja Véronique Trillet-Lenoir Renew-ryhmän puolesta, Tilly Metz Verts/ALE-ryhmän puolesta, Alexandr Vondra ja Nicola Procaccini ECR-ryhmän puolesta ja Kateřina Konečná The Left -ryhmän puolesta covid-testien saatavuudesta ja kohtuuhintaisuudesta (2021/2654(RSP)) (B9-0234/2021/rev).

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 28.4.2021, kohta 6 (tarkistukset) ja istunnon pöytäkirja 29.4.2021, kohta 6 (tarkistukset - B9-0234/2021/rev); istunnon pöytäkirja 28.4.2021, kohta 16 (lopullinen äänestys) ja istunnon pöytäkirja 29.4.2021, kohta 12 - B9-0234/2021/rev).

Äänestystulosten ilmoittaminen: istunnon pöytäkirja 28.4.2021, kohta 13 (tarkistukset) ja istunnon pöytäkirja 29.4.2021, kohta 10 (tarkistukset - B9-0234/2021/rev); istunnon pöytäkirja 29.4.2021, kohta 19 (lopullinen äänestys).

Päivitetty viimeksi: 2. helmikuuta 2022Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö