Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2021/2654(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Wybrany dokument :

Teksty złożone :

B9-0233/2021

Debaty :

PV 28/04/2021 - 4
CRE 28/04/2021 - 4

Głosowanie :

PV 29/04/2021 - 19

Teksty przyjęte :


Protokół
XML 18k
Środa, 28 kwietnia 2021 r. - Bruksela

PRZEWODNICTWO: Roberta METSOLA
Wiceprzewodnicząca

4. Zielone zaświadczenie cyfrowe - obywatele Unii ***I - Zielone zaświadczenie cyfrowe - obywatele państw trzecich ***I - Dostępność i przystępność cenowa testów na COVID-19 (debata)
Pełne sprawozdanie

Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ram wydawania, weryfikowania i uznawania interoperacyjnych zaświadczeń o szczepieniu, o wyniku testu i o powrocie do zdrowia w celu ułatwienia swobodnego przepływu w czasie pandemii COVID-19 (zielone zaświadczenie cyfrowe) [COM(2021)0130 - C9-0104/2021- 2021/0068(COD)] - Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. Sprawozdawca: Juan Fernando López Aguilar

Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ram wydawania obywatelom państw trzecich legalnie zamieszkującym lub legalnie przebywającym na terytorium państw członkowskich interoperacyjnych zaświadczeń o szczepieniu, o wyniku testu i o powrocie do zdrowia (zielone zaświadczenie cyfrowe) oraz weryfikowania i uznawania takich zaświadczeń w czasie pandemii COVID-19 [COM(2021)0140 - C9-0100/2021 - 2021/0071(COD)] - Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. Sprawozdawca: Juan Fernando López Aguilar

Oświadczenia Rady i Komisji: Dostępność i przystępność cenowa testów na COVID-19 (2021/2654(RSP))

Ana Paula Zacarias (urzędująca przewodnicząca Rady) i Didier Reynders (członek Komisji) wygłosili oświadczenia.

Głos zabrał Juan Fernando López Aguilar (sprawozdawca).

Głos zabrali Jeroen Lenaers w imieniu grupy PPE, Birgit Sippel w imieniu grupy S&D, Sophia in 't Veld w imieniu grupy Renew, Annalisa Tardino w imieniu grupy ID, Tineke Strik w imieniu grupy Verts/ALE, Nicola Procaccini w imieniu grupy ECR, Cornelia Ernst, w imieniu grupy The Left, Mislav Kolakušić niezrzeszony, Cristian-Silviu Buşoi, Heléne Fritzon, José Ramón Bauzá Díaz, Nicolaus Fest, Tilly Metz, Anna Zalewska (słysząc uwagi wypowiedziane poza mikrofonem, Przewodnicząca przypomniała obowiązujące przepisy dotyczące wystąpień na podstawie art. 195 Regulaminu), Kateřina Konečná, Lefteris Nikolaou-Alavanos, Peter Liese, Javier Moreno Sánchez, María Soraya Rodríguez Ramos, Jean-Lin Lacapelle, Diana Riba i Giner, Assita Kanko, Anne-Sophie Pelletier, Laura Ferrara, Paulo Rangel, Jytte Guteland, Dragoş Tudorache, Sylvia Limmer, David Cormand, Rob Rooken, Petros Kokkalis, Balázs Hidvéghi, Esther de Lange, Christel Schaldemose, Frédérique Ries, Simona Baldassarre, Jutta Paulus, Margarita de la Pisa Carrión, Silvia Modig, Antonio Tajani, Simona Bonafè, Dita Charanzová i Roman Haider.

PRZEWODNICTWO: Katarina BARLEY
Wiceprzewodnicząca

Głos zabrali Michèle Rivasi, Cristian Terheş, Dolors Montserrat, Petar Vitanov, Fabienne Keller, Piernicola Pedicini, Beata Kempa, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Sylvie Guillaume, Nicolae Ştefănuță, Sara Matthieu, Patryk Jaki, Isabel Wiseler-Lima, Sara Cerdas, Michal Šimečka, Andreas Schwab, Maria Grapini, Anna Júlia Donáth, Nathalie Colin-Oesterlé, Brando Benifei, Vlad-Marius Botoş, Loránt Vincze, Tiemo Wölken, Elsi Katainen, Pernille Weiss, Isabel Santos, Jan-Christoph Oetjen, Michaela Šojdrová, Łukasz Kohut, Caroline Nagtegaal, Tomislav Sokol, Romana Jerković, Lukas Mandl, Traian Băsescu i Tom Vandenkendelaere.

Głos zabrali Didier Reynders i Ana Paula Zacarias.

Projekty rezolucji składanych zgodnie z art. 132 ust. 2 Regulaminu na zakończenie debaty:

- Annalisa Tardino i Jean-Lin Lacapelle, w imieniu grupy ID, w sprawie dostępności i przystępności cenowej testów na COVID-19 (2021/2654(RSP)) (B9-0233/2021);

- Cristian-Silviu Buşoi, w imieniu grupy PPE, Jytte Guteland i Christel Schaldemose, w imieniu grupy S&D, Sophia in ’t Veld, María Soraya Rodríguez Ramos, Hilde Vautmans, Dragoş Tudorache, Fabienne Keller, Michal Šimečka, Ramona Strugariu, Ondřej Kovařík, Yana Toom, Olivier Chastel, Karen Melchior, Claudia Gamon, Ulrike Müller, Frédérique Ries, Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds, Véronique Trillet-Lenoir, w imieniu grupy Renew, Tilly Metz, w imieniu grupy Verts/ALE, Alexandr Vondra i Nicola Procaccini, w imieniu grupy ECR, i Kateřina Konečná, w imieniu grupy The Left, w sprawie dostępności i przystępności cenowej testów na COVID-19 (2021/2654(RSP)) (B9-0234/2021/rev).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 6 protokołu z dnia 28.4.2021 (poprawki) i pkt 6 protokołu z dnia 29.4.2021 (poprawki - B9-0234/2021/rev); pkt 16 protokołu z dnia 28.4.2021 (głosowanie końcowe) i pkt 12 protokołu z dnia 29.4.2021 - B9-0234/2021/rev).

Ogłoszenie wyników głosowania: pkt 13 protokołu z dnia 28.4.2021 (poprawki) i pkt 10 protokołu z dnia 29.4.2021 (poprawki - B9-0234/2021/rev); pkt 19 protokołu z dnia 29.4.2021 (głosowanie końcowe).

Ostatnia aktualizacja: 2 lutego 2022Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności