Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2021/2654(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

B9-0233/2021

Rozpravy :

PV 28/04/2021 - 4
CRE 28/04/2021 - 4

Hlasovanie :

PV 29/04/2021 - 19

Prijaté texty :


Zápisnica
XML 18k
Streda, 28. apríla 2021 - Brusel

PREDSEDNÍCTVO: Roberta METSOLA
podpredsedníčka

4. Digitálne zelené osvedčenie – občania Únie ***I - Digitálne zelené osvedčenie – štátni príslušníci tretích krajín ***I - Prístup k testom na COVID-19 a ich cenová dostupnosť (rozprava)
Doslovný zápis

- Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o rámci pre vydávanie, overovanie a uznávanie interoperabilných potvrdení o očkovaní, vykonaní testu a prekonaní ochorenia s cieľom uľahčiť voľný pohyb počas pandémie ochorenia COVID-19 (digitálne zelené osvedčenie) [COM(2021)0130 - C9-0104/2021- 2021/0068(COD)] - Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci. Spravodajca: Juan Fernando López Aguilar

- Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o rámci pre vydávanie, overovanie a uznávanie interoperabilných potvrdení o očkovaní, vykonaní testu a prekonaní ochorenia občanom tretích krajín, ktorí sa oprávnene zdržiavajú na území členských štátov alebo v nich majú oprávnený pobyt, počas pandémie ochorenia COVID-19 (digitálne zelené osvedčenie) [COM(2021)0140 - C9-0100/2021 - 2021/0071(COD)] - Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci. Spravodajca: Juan Fernando López Aguilar

Vyhlásenia Rady a Komisie: Prístup k testom na COVID-19 a ich cenová dostupnosť (2021/2654(RSP))

Ana Paula Zacarias (úradujúca predsedníčka Rady) a Didier Reynders (člen Komisie) vystúpili s vyhláseniami

V rozprave vystúpil Juan Fernando López Aguilar (spravodajca).

Vystúpili títo poslanci: Jeroen Lenaers v mene skupiny PPE, Birgit Sippel v mene skupiny S&D, Sophia in 't Veld v mene skupiny Renew, Annalisa Tardino v mene skupiny ID, Tineke Strik v mene skupiny Verts/ALE, Nicola Procaccini v mene skupiny ECR, Cornelia Ernst, v mene skupiny The Left, Mislav Kolakušić – nezaradený poslanec, Cristian-Silviu Buşoi, Heléne Fritzon, José Ramón Bauzá Díaz, Nicolaus Fest, Tilly Metz, Anna Zalewska (predsedajúca pripomenula platné ustanovenia týkajúce sa vystúpení na základe článku 195 rokovacieho poriadku v nadväznosti na poznámky prednesené mimo mikrofón v rokovacej sále), Kateřina Konečná, Lefteris Nikolaou-Alavanos, Peter Liese, Javier Moreno Sánchez, María Soraya Rodríguez Ramos, Jean-Lin Lacapelle, Diana Riba i Giner, Assita Kanko, Anne-Sophie Pelletier, Laura Ferrara, Paulo Rangel, Jytte Guteland, Dragoş Tudorache, Sylvia Limmer, David Cormand, Rob Rooken, Petros Kokkalis, Balázs Hidvéghi, Esther de Lange, Christel Schaldemose, Frédérique Ries, Simona Baldassarre, Jutta Paulus, Margarita de la Pisa Carrión, Silvia Modig, Antonio Tajani, Simona Bonafè, Dita Charanzová a Roman Haider.

PREDSEDNÍCTVO: Katarina BARLEY
podpredsedníčka

Vystúpili títo poslanci: Michèle Rivasi, Cristian Terheş, Dolors Montserrat, Petar Vitanov, Fabienne Keller, Piernicola Pedicini, Beata Kempa, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Sylvie Guillaume, Nicolae Ştefănuță, Sara Matthieu, Patryk Jaki, Isabel Wiseler-Lima, Sara Cerdas, Michal Šimečka, Andreas Schwab, Maria Grapini, Anna Júlia Donáth, Nathalie Colin-Oesterlé, Brando Benifei, Vlad-Marius Botoş, Loránt Vincze, Tiemo Wölken, Elsi Katainen, Pernille Weiss, Isabel Santos, Jan-Christoph Oetjen, Michaela Šojdrová, Łukasz Kohut, Caroline Nagtegaal, Tomislav Sokol, Romana Jerković, Lukas Mandl, Traian Băsescu a Tom Vandenkendelaere.

Vystúpili: Didier Reynders a Ana Paula Zacarias.

Návrhy uznesení predložené na základe článku 132 ods. 2 rokovacieho poriadku na ukončenie rozpravy:

- Annalisa Tardino a Jean-Lin Lacapelle, v mene skupiny ID, o prístupe k testom na COVID-19 a ich cenovej dostupnosti (2021/2654(RSP)) (B9-0233/2021);

- Cristian-Silviu Buşoi, v mene skupiny PPE, Jytte Guteland a Christel Schaldemose, v mene skupiny S&D, Sophia in ’t Veld, María Soraya Rodríguez Ramos, Hilde Vautmans, Dragoş Tudorache, Fabienne Keller, Michal Šimečka, Ramona Strugariu, Ondřej Kovařík, Yana Toom, Olivier Chastel, Karen Melchior, Claudia Gamon, Ulrike Müller, Frédérique Ries, Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds, Véronique Trillet-Lenoir, v mene skupiny Renew, Tilly Metz, v mene skupiny Verts/ALE, Alexandr Vondra a Nicola Procaccini, v mene skupiny ECR, a Kateřina Konečná, v mene skupiny The Left, o prístupe k testom na COVID-19 a ich cenovej dostupnosti (2021/2654(RSP)) (B9-0234/2021/rev).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 6 zápisnice zo dňa 28.4.2021 (pozmeňujúce návrhy) a bod 6 zápisnice zo dňa 29.4.2021 (pozmeňujúce návrhy - B9-0234/2021/rev); bod 16 zápisnice zo dňa 28.4.2021 (záverečné hlasovanie) a bod 12 zápisnice zo dňa 29.4.2021 - B9-0234/2021/rev).

Oznámenie výsledkov hlasovania: bod 13 zápisnice zo dňa 28.4.2021 (pozmeňujúce návrhy) a bod 10 zápisnice zo dňa 29.4.2021 (pozmeňujúce návrhy - B9-0234/2021/rev); bod 19 zápisnice zo dňa 29.4.2021 (záverečné hlasovanie).

Posledná úprava: 2. februára 2022Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia