Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2021/2654(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :

Predložena besedila :

B9-0233/2021

Razprave :

PV 28/04/2021 - 4
CRE 28/04/2021 - 4

Glasovanja :

PV 29/04/2021 - 19

Sprejeta besedila :


Zapisnik
XML 18k
Sreda, 28. april 2021 - Bruselj

PREDSEDSTVO: Roberta METSOLA
podpredsednica

4. Digitalno zeleno potrdilo – državljani Unije ***I - Digitalno zeleno potrdilo – državljani tretjih držav ***I - Dosegljivost in cenovna dostopnost testiranja na covid-19 (razprava)
Dobesedni zapis

- Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o okviru za izdajanje, preverjanje in priznavanje interoperabilnih potrdil o cepljenju, testu in preboleli bolezni za olajšanje prostega gibanja med pandemijo COVID-19 (digitalno zeleno potrdilo) [COM(2021)0130 - C9-0104/2021- 2021/0068(COD)] - Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve. Poročevalec: Juan Fernando López Aguilar

- Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o okviru za izdajanje, preverjanje in priznavanje interoperabilnih potrdil o cepljenju, testu in preboleli bolezni za državljane tretjih držav, ki se zakonito zadržujejo ali zakonito prebivajo na ozemlju držav članic, med pandemijo COVID-19 (digitalno zeleno potrdilo) [COM(2021)0140 - C9-0100/2021 - 2021/0071(COD)] - Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve. Poročevalec: Juan Fernando López Aguilar

Izjavi Sveta in Komisije: Dosegljivost in cenovna dostopnost testiranja na covid-19 (2021/2654(RSP))

Ana Paula Zacarias (predsedujoča Svetu) in Didier Reynders (član Komisije) so podali izjave

Govoril je Juan Fernando López Aguilar (poročevalec).

Govorili so Jeroen Lenaers v imenu skupine PPE, Birgit Sippel v imenu skupine S&D, Sophia in 't Veld v imenu skupine Renew, Annalisa Tardino v imenu skupine ID, Tineke Strik v imenu skupine Verts/ALE, Nicola Procaccini v imenu skupine ECR, Cornelia Ernst, v imenu skupine The Left, Mislav Kolakušić (samostojni poslanec), Cristian-Silviu Buşoi, Heléne Fritzon, José Ramón Bauzá Díaz, Nicolaus Fest, Tilly Metz, Anna Zalewska, ((predsedujoča je po komentarjih brez mikrofona v sejni dvorani opozorila na trenutno veljavne določbe o govorih v skladu s členom 195 Poslovnika), Kateřina Konečná, Lefteris Nikolaou-Alavanos, Peter Liese, Javier Moreno Sánchez, María Soraya Rodríguez Ramos, Jean-Lin Lacapelle, Diana Riba i Giner, Assita Kanko, Anne-Sophie Pelletier, Laura Ferrara, Paulo Rangel, Jytte Guteland, Dragoş Tudorache, Sylvia Limmer, David Cormand, Rob Rooken, Petros Kokkalis, Balázs Hidvéghi, Esther de Lange, Christel Schaldemose, Frédérique Ries, Simona Baldassarre, Jutta Paulus, Margarita de la Pisa Carrión, Silvia Modig, Antonio Tajani, Simona Bonafè, Dita Charanzová in Roman Haider.

PREDSEDSTVO: Katarina BARLEY
podpredsednica

Govorili so Michèle Rivasi, Cristian Terheş, Dolors Montserrat, Petar Vitanov, Fabienne Keller, Piernicola Pedicini, Beata Kempa, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Sylvie Guillaume, Nicolae Ştefănuță, Sara Matthieu, Patryk Jaki, Isabel Wiseler-Lima, Sara Cerdas, Michal Šimečka, Andreas Schwab, Maria Grapini, Anna Júlia Donáth, Nathalie Colin-Oesterlé, Brando Benifei, Vlad-Marius Botoş, Loránt Vincze, Tiemo Wölken, Elsi Katainen, Pernille Weiss, Isabel Santos, Jan-Christoph Oetjen, Michaela Šojdrová, Łukasz Kohut, Caroline Nagtegaal, Tomislav Sokol, Romana Jerković, Lukas Mandl, Traian Băsescu in Tom Vandenkendelaere.

Govorili so Didier Reynders in Ana Paula Zacarias.

Predlogi resolucije, vloženi v skladu s členom 132(2) Poslovnika ob koncu razprave:

- Annalisa Tardino in Jean-Lin Lacapelle, v imenu skupine ID, o razpoložljivosti in cenovni dostopnosti testiranja na covid-19 (2021/2654(RSP)) (B9-0233/2021);

- Cristian-Silviu Buşoi, v imenu skupine PPE, Jytte Guteland in Christel Schaldemose, v imenu skupine S&D, Sophia in ’t Veld, María Soraya Rodríguez Ramos, Hilde Vautmans, Dragoş Tudorache, Fabienne Keller, Michal Šimečka, Ramona Strugariu, Ondřej Kovařík, Yana Toom, Olivier Chastel, Karen Melchior, Claudia Gamon, Ulrike Müller, Frédérique Ries, Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds, Véronique Trillet-Lenoir, v imenu skupine Renew, Tilly Metz, v imenu skupine Verts/ALE, Alexandr Vondra in Nicola Procaccini, v imenu skupine ECR, in Kateřina Konečná, v imenu skupine The Left, o dosegljivosti in cenovni dostopnosti testiranja na covid-19 (2021/2654(RSP)) (B9-0234/2021/rev).

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 6 zapisnika z dne 28.4.2021 (predlogi sprememb) in točka 6 zapisnika z dne 29.4.2021 (predlogi sprememb - B9-0234/2021/rev); točka 16 zapisnika z dne 28.4.2021 (končno glasovanje) in točka 12 zapisnika z dne 29.4.2021 - B9-0234/2021/rev).

Objava izidov glasovanja: točka 13 zapisnika z dne 28.4.2021 (predlogi sprememb) in točka 10 zapisnika z dne 29.4.2021 (predlogi sprememb - B9-0234/2021/rev); točka 19 zapisnika z dne 29.4.2021 (končno glasovanje).

Zadnja posodobitev: 2. februar 2022Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov