Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2021/2010(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A9-0103/2021

Внесени текстове :

A9-0103/2021

Разисквания :

PV 28/04/2021 - 5
PV 28/04/2021 - 7
CRE 28/04/2021 - 5
CRE 28/04/2021 - 7

Гласувания :

PV 28/04/2021 - 13
CRE 28/04/2021 - 13
PV 29/04/2021 - 4
CRE 29/04/2021 - 4

Приети текстове :

P9_TA(2021)0147

Протокол
XML 4k
Сряда, 28 април 2021 г. - Брюксел

5. Данъчно облагане на цифровия сектор: преговори в рамките на ОИСР, данъчен статут на цифровите дружества и евентуален европейски данък върху цифровите технологии (разискване)
CRE

Доклад относно данъчното облагане на цифровия сектор: преговори в рамките на ОИСР, данъчен статут на цифровите дружества и евентуален европейски данък върху цифровите технологии [2021/2010(INI)] - Комисия по икономически и парични въпроси. Докладчици: Andreas Schwab и Martin Hlaváček (A9-0103/2021)

Andreas Schwab и Martin Hlaváček представиха доклада.

Изказаха се José Manuel Fernandes (докладчик по становището на комисията BUDG) и Valérie Hayer (докладчик по становището на комисията BUDG).

Изказа се Paolo Gentiloni (член на Комисията).

Изказаха се Markus Ferber, от името на групата PPE, Niels Fuglsang, от името на групата S&D, Tom Vandendriessche, от името на групата ID, Damien Carême, от името на групата Verts/ALE, Patryk Jaki, от името на групата ECR, Martin Schirdewan, от името на групата The Left, Enikő Győri, независим член на ЕП, Lídia Pereira, Paul Tang, Billy Kelleher, Sven Giegold, Johan Van Overtveldt, Manon Aubry, Fabio Massimo Castaldo, Isabel Benjumea Benjumea, Aurore Lalucq, Kira Marie Peter-Hansen, Jessica Stegrud, Othmar Karas, Jonás Fernández, Mikuláš Peksa и Pedro Marques.

(Продължение на разискването: точка 7 от протокола от 28.4.2021 г.)

Последно осъвременяване: 2 февруари 2022 г.Правна информация - Политика за поверителност