Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2021/2010(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A9-0103/2021

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A9-0103/2021

Συζήτηση :

PV 28/04/2021 - 5
PV 28/04/2021 - 7
CRE 28/04/2021 - 5
CRE 28/04/2021 - 7

Ψηφοφορία :

PV 28/04/2021 - 13
CRE 28/04/2021 - 13
PV 29/04/2021 - 4
CRE 29/04/2021 - 4

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P9_TA(2021)0147

Συνοπτικά πρακτικά
XML 4k
Τετάρτη 28 Απριλίου 2021 - Βρυξέλλες

5. Ψηφιακή φορολογία: διαπραγματεύσεις ΟΟΣΑ, φορολογική κατοικία των ψηφιακών εταιρειών και πιθανός ευρωπαϊκός ψηφιακός φόρος (συζήτηση)
CRE

Έκθεση σχετικά με την ψηφιακή φορολογία: διαπραγματεύσεις ΟΟΣΑ, φορολογική κατοικία των ψηφιακών εταιρειών και πιθανός ευρωπαϊκός ψηφιακός φόρος [2021/2010(INI)] - Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής. Συνεισηγητές: Andreas Schwab και Martin Hlaváček (A9-0103/2021)

Οι Andreas Schwab και Martin Hlaváček παρουσιάζουν την έκθεση.

Παρεμβαίνουν οι José Manuel Fernandes (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής BUDG) και Valérie Hayer (συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής BUDG).

Παρεμβαίνει ο Paolo Gentiloni (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Markus Ferber, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Niels Fuglsang, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Tom Vandendriessche, εξ ονόματος της Ομάδας ID, Damien Carême, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Patryk Jaki, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Martin Schirdewan, εξ ονόματος της Ομάδας the Left, Enikő Győri, μη εγγεγραμμένη, Lídia Pereira, Paul Tang, Billy Kelleher, Sven Giegold, Johan Van Overtveldt, Manon Aubry, Fabio Massimo Castaldo, Isabel Benjumea Benjumea, Aurore Lalucq, Kira Marie Peter-Hansen, Jessica Stegrud, Othmar Karas, Jonás Fernández, Mikuláš Peksa και Pedro Marques.

(Συνέχεια της συζήτησης: σημείο 7 των Συνοπτικών Πρακτικών της 28.4.2021)

Τελευταία ενημέρωση: 2 Φεβρουαρίου 2022Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου