Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2021/2010(INI)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A9-0103/2021

Ingivna texter :

A9-0103/2021

Debatter :

PV 28/04/2021 - 5
PV 28/04/2021 - 7
CRE 28/04/2021 - 5
CRE 28/04/2021 - 7

Omröstningar :

PV 28/04/2021 - 13
CRE 28/04/2021 - 13
PV 29/04/2021 - 4
CRE 29/04/2021 - 4

Antagna texter :

P9_TA(2021)0147

Protokoll
XML 3k
Onsdagen den 28 april 2021 - Bryssel

5. Digital beskattning: OECD-förhandlingarna, digitala företags skatterättsliga hemvist och en eventuell europeisk digital skatt (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Betänkande om digital beskattning: OECD-förhandlingarna, digitala företags skatterättsliga hemvist och en eventuell europeisk digital skatt [2021/2010(INI)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: Andreas Schwab och Martin Hlaváček (A9-0103/2021)

Andreas Schwab och Martin Hlaváček redogjorde för betänkandet.

Talare: José Manuel Fernandes (föredragande av yttrande från utskottet BUDG) och Valérie Hayer (föredragande av yttrande från utskottet BUDG).

Talare: Paolo Gentiloni (ledamot av kommissionen).

Talare: Markus Ferber för PPE-gruppen, Niels Fuglsang för S&D-gruppen, Tom Vandendriessche för ID-gruppen, Damien Carême för Verts/ALE-gruppen, Patryk Jaki för ECR-gruppen, Martin Schirdewan, för The Left-gruppen, Enikő Győri, grupplös, Lídia Pereira, Paul Tang, Billy Kelleher, Sven Giegold, Johan Van Overtveldt, Manon Aubry, Fabio Massimo Castaldo, Isabel Benjumea Benjumea, Aurore Lalucq, Kira Marie Peter-Hansen, Jessica Stegrud, Othmar Karas, Jonás Fernández, Mikuláš Peksa och Pedro Marques.

(Fortsättning på debatten: punkt 7 i protokollet av den 28.4.2021)

Senaste uppdatering: 2 februari 2022Rättsligt meddelande - Integritetspolicy