Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
XML 9k
Středa, 28. dubna 2021 - Brusel

6. První hlasování
Doslovné záznamy

Parlament hlasoval o pozměňovacích návrzích:

Digitální zelený certifikát – občané EU ***I
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o rámci pro vydávání, ověřování a uznávání interoperabilních certifikátů o očkování, testování a uzdravení za účelem usnadnění volného pohybu během pandemie COVID-19 (digitální zelený certifikát) [COM(2021)0130 - C9-0104/2021- 2021/0068(COD)] - Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci. Zpravodaj: Juan Fernando López Aguilar;

Digitální zelený certifikát – státní příslušníci třetích zemí ***I
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady
o rámci pro vydávání, ověřování a uznávání interoperabilních certifikátů o očkování, testování a uzdravení během pandemie COVID-19 státním příslušníkům třetích zemí s oprávněným pobytem nebo oprávněným bydlištěm na území členských států (digitální zelený certifikát) [COM(2021)0140 - C9-0100/2021 - 2021/0071(COD)] - Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci. Zpravodaj: Juan Fernando López Aguilar;

Zdanění digitální ekonomiky: jednání OECD, daňové rezidentství digitálních společností a případné evropské zdanění digitální ekonomiky
Zpráva o zdanění digitální ekonomiky: jednání OECD, daňové rezidentství digitálních společností a případné evropské zdanění digitální ekonomiky [2021/2010(INI)] - Hospodářský a měnový výbor. Zpravodajové: Andreas Schwab a Martin Hlaváček (A9-0103/2021);

Vražda Daphne Caruanové Galiziové a právní stát na Maltě
Návrh usnesení, které v souladu s čl. 132 odst. 2 jednacího řádu předložili Vladimír Bilčík za skupinu PPE, Katarina Barley za skupinu S&D, Fabienne Keller, Michal Šimečka, Ramona Strugariu, Moritz Körner, Yana Toom, Jan-Christoph Oetjen, Olivier Chastel, Hilde Vautmans, Maite Pagazaurtundúa, Malik Azmani, Sophia in ’t Veld a Dragoş Tudorache za skupinu Renew, Nicolaus Fest za skupinu ID, Gwendoline Delbos-Corfield, Sven Giegold, Saskia Bricmont, Alice Kuhnke, Sylwia Spurek, Rosa D’Amato, Francisco Guerreiro, Viola Von Cramon-Taubadel, Heidi Hautala, Daniel Freund, Ignazio Corrao a Tineke Strik za skupinu Verts/ALE, Patryk Jaki za skupinu ECR, Konstantinos Arvanitis za skupinu The Left, Laura Ferrara a Sabrina Pignedoli, o vraždě Daphne Caruanové Galiziové a právním státě na Maltě (2021/2611(RSP)) (B9-0219/2021)
Rozprava se konala dne 25. března 2021 (bod 11 zápisu ze dne 25.3.2021).

Parlament hlasoval o druhém souboru pozměňovacích návrhů k návrhům usnesení týkajícím se absolutoria:

Udělení absolutoria za rok 2019: souhrnný rozpočet EU – Evropský parlament
Zpráva o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2019, oddíl I – Evropský parlament [COM(2020)0288 - C9-0221/2020 - 2020/2141(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Petri Sarvamaa (A9-0044/2021);

Udělení absolutoria za rok 2019: souhrnný rozpočet EU – Evropská rada a Rada
Zpráva o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2019, oddíl II – Evropská rada a Rada [COM(2020)0288 - C9-0222/2020 - 2020/2142(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Pascal Durand (A9-0056/2021).

Parlament hlasoval v konečných hlasováních:

Víceletý plán řízení populace tuňáka obecného ve východním Atlantiku a ve Středozemním moři ***I
Zpráva k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí víceletý plán řízení populace tuňáka obecného ve východním Atlantiku a Středozemním moři, mění nařízení (ES) č. 1936/2001, (EU) 2017/2107 a (EU) 2019/833 a zrušuje nařízení (EU) 2016/1627 [COM(2019)0619 - C9-0188/2019 - 2019/0272(COD)] - Výbor pro rybolov. Zpravodaj: Giuseppe Ferrandino (A9-0149/2020);

Ochrana půdy
Návrh usnesení B9-0221/2021.

Hlasovat bylo možné do 14:15.

Hlasování začalo.

Oznámení výsledků hlasování bylo stanoveno na 19:00 (bod 13 zápisu ze dne 27.4.2021)

Poslední aktualizace: 2. února 2022Právní upozornění - Ochrana soukromí