Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Zapisnik
XML 9k
Srijeda, 28. travnja 2021. - Bruxelles

6. Prvi krug glasovanja
Doslovno izvješće

Parlament će glasovati o amandmanima podnesenima na:

Digitalna zelena potvrda - građani Unije ***I
Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o okviru za izdavanje, provjeru i prihvaćanje interoperabilnih potvrda o cijepljenju, testiranju i preboljenju radi olakšavanja slobodnog kretanja tijekom pandemije bolesti COVID-19 (digitalna zelena potvrda) [COM(2021)0130 - C9-0104/2021- 2021/0068(COD)] - Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove. Izvjestitelj: Juan Fernando López Aguilar;

Digitalna zelena potvrda - državljani trećih zemalja ***I
Prijedlog uredbe o okviru za izdavanje, provjeru i prihvaćanje interoperabilnih potvrda o cijepljenju, testiranju i preboljenju za državljane trećih zemalja koji zakonito borave na državnom području država članica tijekom pandemije bolesti COVID-19 (digitalna zelena potvrda) [COM(2021)0140 - C9-0100/2021 - 2021/0071(COD)] - Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove. Izvjestitelj: Juan Fernando López Aguilar;

Oporezivanje digitalnog gospodarstva: pregovori u OECD-u, porezna rezidentnost digitalnih poduzeća i mogući europski digitalni porez
Izvješće o „Oporezivanju digitalnog gospodarstva: pregovorima u OECD-u, poreznoj rezidentnosti digitalnih poduzeća i mogućem europskom digitalnom porezu” [2021/2010(INI)] - Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku. Izvjestitelji: Andreas Schwab i Martin Hlaváček (A9-0103/2021);

Ubojstvo Daphne Caruane Galizije i vladavina prava na Malti
Prijedlog rezolucije koji su u skladu s člankom 132. stavkom 2. Poslovnika podnijeli Vladimír Bilčík, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Katarina Barley, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Fabienne Keller, Michal Šimečka, Ramona Strugariu, Moritz Körner, Yana Toom, Jan-Christoph Oetjen, Olivier Chastel, Hilde Vautmans, Maite Pagazaurtundúa, Malik Azmani, Sophia in ’t Veld i Dragoş Tudorache, u ime Kluba zastupnika Renew, Nicolaus Fest, u ime Kluba zastupnika ID-a, Gwendoline Delbos-Corfield, Sven Giegold, Saskia Bricmont, Alice Kuhnke, Sylwia Spurek, Rosa D’Amato, Francisco Guerreiro, Viola Von Cramon-Taubadel, Heidi Hautala, Daniel Freund, Ignazio Corrao i Tineke Strik, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Patryk Jaki, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Konstantinos Arvanitis, u ime Kluba zastupnika The Left, Laura Ferrara i Sabrina Pignedoli, o ubojstvu Daphne Caruane Galizije i vladavini prava u Malti (2021/2611(RSP)) (B9-0219/2021)
Rasprava je održana 25. ožujka 2021. (točka 11 zapisnika od 25.3.2021.).

Parlament je prustupio glasovanju o drugom skupu amandmana na prijedloge rezolucije u vezi s razrješnicom:

Razrješnica za 2019.: Opći proračun EU-a – Europski parlament
Izvješće o razrješnici za izvršenje općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2019., dio I. – Europski parlament [COM(2020)0288 - C9-0221/2020 - 2020/2141(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Izvjestitelj: Petri Sarvamaa (A9-0044/2021);

Razrješnica za 2019.: Opći proračun EU-a – Vijeće i Europsko vijeće
Izvješće o razrješnici za izvršenje općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2019., dio II. – Europsko vijeće i Vijeće [COM(2020)0288 - C9-0222/2020 - 2020/2142(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Izvjestitelj: Pascal Durand (A9-0056/2021).

Parlament je pristupio konačnom glasovanju o:

Višegodišnji plan upravljanja plavoperajnom tunom u istočnom Atlantiku i Sredozemnome moru ***I
Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi višegodišnjeg plana upravljanja plavoperajnom tunom u istočnom Atlantiku i Sredozemnome moru, izmjeni uredbi (EZ) br. 1936/2001, (EU) 2017/2107 i (EU) 2019/833 te stavljanju izvan snage Uredbe (EU) 2016/1627 [COM(2019)0619 - C9-0188/2019 - 2019/0272(COD)] - Odbor za ribarstvo. Izvjestitelj: Giuseppe Ferrandino (A9-0149/2020).

Zaštita tla
Prijedlog rezolucije B9-0221/2021.

Glasovanje je bilo moguće do 14:15.

Pristupilo se glasovanju.

Rezultati glasovanja bit će objavljeni u 19:00 (točka 13 zapisnika od 27.4.2021.)

Posljednje ažuriranje: 2. veljače 2022.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti