Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
XML 1k
Τετάρτη 28 Απριλίου 2021 - Βρυξέλλες

9. Σύνθεση των επιτροπών και των αντιπροσωπειών

Η Πρόεδρος ανακοινώνει ότι ο Πρόεδρος του Κοινοβουλίου έλαβε από την Ομάδα ECR την ακόλουθη απόφαση σχετικά με την τροποποίηση της σύνθεσης των επιτροπών και των αντιπροσωπειών:

Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες: Michiel Hoogeveen

Η απόφαση αυτή αρχίζει να ισχύει από σήμερα.

Τελευταία ενημέρωση: 2 Φεβρουαρίου 2022Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου