Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2021/2642(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

RC-B9-0236/2021

Debatter :

PV 28/04/2021 - 10
CRE 28/04/2021 - 10

Omröstningar :

PV 29/04/2021 - 10
PV 29/04/2021 - 19

Antagna texter :

P9_TA(2021)0159

Protokoll
XML 13k
Onsdagen den 28 april 2021 - Bryssel

10. Ryssland, fallet Aleksej Navalnyj, militär upptrappning vid den ukrainska gränsen och rysk attack i Tjeckien (debatt)
CRE

Uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik: Ryssland, fallet Aleksej Navalnyj, militär upptrappning vid den ukrainska gränsen och rysk attack i Tjeckien (2021/2642(RSP))

Josep Borrell Fontelles (vice ordförande för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik) gjorde ett uttalande.

Talare: Sandra Kalniete för PPE-gruppen, Włodzimierz Cimoszewicz för S&D-gruppen, Malik Azmani för Renew-gruppen, Ivan David för ID-gruppen, Sergey Lagodinsky för Verts/ALE-gruppen, Anna Fotyga för ECR-gruppen, Mick Wallace, för The Left-gruppen, Dorien Rookmaker, grupplös, Michael Gahler, Marek Belka, Bernard Guetta, Thierry Mariani, Viola Von Cramon-Taubadel, Witold Jan Waszczykowski, Silvia Modig, Andrea Bocskor, Andrzej Halicki, Tonino Picula, Dita Charanzová, Jörg Meuthen, Mikuláš Peksa, Jacek Saryusz-Wolski, Miroslav Radačovský, Andrius Kubilius, Marina Kaljurand, Petras Auštrevičius, Jaak Madison, Reinhard Bütikofer, Zdzisław Krasnodębski, Fabio Massimo Castaldo, Stanislav Polčák, Sven Mikser, Michal Šimečka, Susanna Ceccardi, Hermann Tertsch, Antoni Comín i Oliveres, Francisco José Millán Mon, Isabel Santos, Elsi Katainen, Zbigniew Kuźmiuk, Peter van Dalen, Pierfrancesco Majorino, Urmas Paet, Beata Szydło, Traian Băsescu, Radka Maxová, Kosma Złotowski, Michaela Šojdrová, Eero Heinäluoma, Alexandr Vondra, Željana Zovko och Elena Yoncheva.

ORDFÖRANDESKAP: Nicola BEER
Vice talman

Talare: Anna Zalewska, Miriam Lexmann, Vladimír Bilčík, Jadwiga Wiśniewska, Rasa Juknevičienė, Eugen Tomac, Paulo Rangel, Tomas Tobé, Ivan Štefanec, Riho Terras, Tom Vandenkendelaere och Georgios Kyrtsos.

Talare: Josep Borrell Fontelles.

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 132.2 i arbetsordningen):

- Mick Wallace, för The Left-gruppen, om Ryssland, fallet Aleksej Navalnyj, militär upptrappning vid den ukrainska gränsen och rysk attack i Tjeckien (2021/2642(RSP)) (B9-0235/2021),

- Sergey Lagodinsky, Markéta Gregorová, Eleonora Evi, Ernest Urtasun, Rosa D’Amato, Hannah Neumann, Mounir Satouri, Ignazio Corrao, Bronis Ropė, Yannick Jadot, Sara Matthieu, Piernicola Pedicini, Jakop G. Dalunde, Alice Kuhnke, Pär Holmgren, Reinhard Bütikofer, Francisco Guerreiro, Viola Von Cramon-Taubadel och Ville Niinistö, för Verts/ALE-gruppen, om Ryssland, fallet Aleksej Navalnyj, militär upptrappning vid den ukrainska gränsen och rysk attack i Tjeckien (2021/2642(RSP)) (B9-0236/2021),

- Bernard Guetta, Petras Auštrevičius, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Klemen Grošelj, Karin Karlsbro, Karen Melchior, Javier Nart, Dragoș Pîslaru, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Michal Šimečka, Nicolae Ştefănuță och Ramona Strugariu, för Renew-gruppen, om Ryssland, fallet Aleksej Navalnyj, militär upptrappning vid den ukrainska gränsen och ryska attacker i Tjeckien (2021/2642(RSP)) (B9-0237/2021),

- Marek Belka, Włodzimierz Cimoszewicz och Tonino Picula, för S&D-gruppen, om Ryssland, fallet Aleksej Navalnyj, militär upptrappning vid den ukrainska gränsen och rysk attack i Tjeckien (2021/2642(RSP)) (B9-0250/2021),

- Michael Gahler, Željana Zovko, Andrius Kubilius, Sandra Kalniete, Isabel Wiseler-Lima, Andrzej Halicki, Antonio López-Istúriz White, Miriam Lexmann, David Lega, Rasa Juknevičienė, Jerzy Buzek, Riho Terras, Arba Kokalari, Tomáš Zdechovský, Luděk Niedermayer, Vladimír Bilčík, Traian Băsescu, Jiří Pospíšil, Stanislav Polčák, Eugen Tomac och Michaela Šojdrová, för PPE-gruppen, om Ryssland, fallet Aleksej Navalnyj, militär upptrappning vid den ukrainska gränsen och rysk attack i Tjeckien (2021/2642(RSP)) (B9-0251/2021),

- Anna Fotyga, Alexandr Vondra, Ryszard Antoni Legutko, Jan Zahradil, Jadwiga Wiśniewska, Roberts Zīle, Veronika Vrecionová, Adam Bielan, Ruža Tomašić, Eugen Jurzyca, Dace Melbārde, Evžen Tošenovský, Hermann Tertsch, Elżbieta Rafalska, Bogdan Rzońca, Witold Jan Waszczykowski och Ryszard Czarnecki, för ECR-gruppen, om Ryssland, fallet Aleksej Navalnyj, militär upptrappning vid den ukrainska gränsen och rysk attack i Tjeckien (2021/2642(RSP)) (B9-0252/2021).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 6 i protokollet av den 29.4.2021 (ändringsförslag), punkt 12 i protokollet av den 29.4.2021 (slutomröstning).

Tillkännagivande av omröstningsresultaten: punkt 10 i protokollet av den 29.4.2021 (ändringsförslag), punkt 19 i protokollet av den 29.4.2021 (slutomröstning).

Senaste uppdatering: 27 juli 2021Rättsligt meddelande - Integritetspolicy