Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
XML 2k
Сряда, 28 април 2021 г. - Брюксел

12. Пета годишнина от мирното споразумение в Колумбия (разискване)
Пълни стенографски протоколи

Изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност: Пета годишнина от мирното споразумение в Колумбия (2021/2643(RSP))

Ylva Johansson (член на Комисията) направи изявление от името на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност.

Изказаха се Leopoldo López Gil, от името на групата PPE, Javi López, от името на групата S&D, Izaskun Bilbao Barandica, от името на групата Renew, и Rosanna Conte, от името на групата ID.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Othmar KARAS
Заместник-председател

(Продължение на разискването: точка 14 от протокола от 28.4.2021 г.)

Последно осъвременяване: 2 февруари 2022 г.Правна информация - Политика за поверителност