Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
XML 2k
Τετάρτη 28 Απριλίου 2021 - Βρυξέλλες

12. 5η επέτειος της ειρηνευτικής συμφωνίας στην Κολομβία (συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Δήλωση του Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατου Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας: 5η επέτειος της ειρηνευτικής συμφωνίας στην Κολομβία (2021/2643(RSP))

Η Ylva Johansson (Μέλος της Επιτροπής) προβαίνει στη δήλωση εξ ονόματος του Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατου Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτική Ασφαλείας.

Παρεμβαίνουν οι Leopoldo López Gil, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Javi López, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Izaskun Bilbao Barandica, εξ ονόματος της Ομάδας Renew, και Rosanna Conte, εξ ονόματος της Ομάδας ID.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Othmar KARAS
Αντιπρόεδρος

(Συνέχεια της συζήτησης: σημείο 14 των Συνοπτικών Πρακτικών της 28.4.2021)

Τελευταία ενημέρωση: 2 Φεβρουαρίου 2022Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου