Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2019/0272(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

A9-0149/2020

Разисквания :

PV 26/04/2021 - 27
CRE 26/04/2021 - 27

Гласувания :

PV 28/04/2021 - 2
PV 28/04/2021 - 13
CRE 28/04/2021 - 13

Приети текстове :

P9_TA(2021)0142

Протокол
XML 19k
Сряда, 28 април 2021 г. - Брюксел

13. Обявяване на резултатите от гласуването
CRE

Председателят прочете резултатите от гласуването:

Цифрово зелено удостоверение - граждани на Съюза ***I
Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно рамка за издаването, проверката и приемането на оперативно съвместими удостоверения за ваксинация, направен тест и преболедуване с цел улесняване на свободното движение по време на пандемията от COVID-19 (Цифрово зелено удостоверение) [COM(2021)0130 - C9-0104/2021- 2021/0068(COD)] - Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи. Докладчик: Juan Fernando López Aguilar

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ИЗМЕНЕНИЯ

Вж. Приети текстове (P9_TA(2021)0145)
(Приложение „Резултати от гласуването“, точка 29)

Цифрово зелено удостоверение - граждани на трети държави ***I
Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно рамка за издаването, проверката и приемането на оперативно съвместими удостоверения за ваксинация, направен тест и преболедуване на граждани на трети държави, които престояват законно или пребивават законно на територията на държавите членки, по време на пандемията от COVID-19 (Цифрово зелено удостоверение)
[COM(2021)0140 - C9-0100/2021 - 2021/0071(COD)] - Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи. Докладчик: Juan Fernando López Aguilar

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ИЗМЕНЕНИЕ

Вж. Приети текстове (P9_TA(2021)0146)
(Приложение „Резултати от гласуването“, точка 30)

Данъчно облагане на цифровия сектор: преговори в рамките на ОИСР, данъчен статут на цифровите дружества и евентуален европейски данък върху цифровите технологии
Доклад относно данъчното облагане на цифровия сектор: преговори в рамките на ОИСР, данъчен статут на цифровите дружества и евентуален европейски данък върху цифровите технологии [2021/2010(INI)] - Комисия по икономически и парични въпроси. Докладчици: Andreas Schwab и Martin Hlaváček (A9-0103/2021)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ИЗМЕНЕНИЯ

Вж. Приети текстове (P9_TA(2021)0147)
(Приложение „Резултати от гласуването“, точка 31)

Убийството на Дафне Каруана Галиция и принципите на правовата държава в Малта
Предложение за резолюция B9-0219/2021

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ИЗМЕНЕНИЯ

Вж. Приети текстове (P9_TA(2021)0148)
(Приложение „Резултати от гласуването“, точка 32)

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2019 г.: Общ бюджет на ЕС – Европейски парламент
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2019 година, раздел I ‒ Европейски парламент [COM(2020)0288 - C9-0221/2020 - 2020/2141(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Petri Sarvamaa (A9-0044/2021)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ИЗМЕНЕНИЯ

Вж. Приети текстове (P9_TA(2021)0165)
(Приложение „Резултати от гласуването“, точка 49)

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2019 г.: Общ бюджет на ЕС – Съвет и Европейски съвет
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2019 година, раздел II – Европейски съвет и Съвет [COM(2020)0288 - C9-0222/2020 - 2020/2142(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Pascal Durand (A9-0056/2021)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ИЗМЕНЕНИЯ

Вж. Приети текстове (P9_TA(2021)0166)
(Приложение „Резултати от гласуването“, точка 50)

Парламентът пристъпи към окончателно гласуване по:

Многогодишен план за управление на червения тон в източната част на Атлантическия океан и в Средиземно море ***I
Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за установяване на многогодишен план за управление на червения тон в източната част на Атлантическия океан и в Средиземно море, за изменение на регламенти (ЕО) № 1936/2001, (ЕС) 2017/2107 и (ЕС) 2019/833 и за отмяна на Регламент (ЕС) 2016/1627 [COM(2019)0619 - C9-0188/2019 - 2019/0272(COD)] - Комисия по рибно стопанство. Докладчик: Giuseppe Ferrandino (A9-0149/2020)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

Прието с изменения (P9_TA(2021)142)
(Приложение „Резултати от гласуването“, точка 26)

Следователно първото четене в Европейския парламент е приключено.

Опазване на почвите
Предложение за резолюция B9-0221/2021

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P9_TA(2021)143)
(Приложение „Резултати от гласуването“, точка 27)

Изказвания

- Juan Fernando López Aguilar (докладчик) с искане следните въпроси да бъдат отнесени до компетентната комисия за ново разглеждане в съответствие с член 59, параграф 4 от Правилника за дейността:

- Цифрово зелено удостоверение - граждани на Съюза (COM(2021)0130 - C9-0104/2021- 2021/0068(COD)) - комисия LIBE;

- Цифрово зелено удостоверение - граждани на трети държави COM(2021)0140 - C9-0100/2021 – 2021/0071(COD)) - комисия LIBE.

Последно осъвременяване: 2 февруари 2022 г.Правна информация - Политика за поверителност