Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2019/0272(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :

Esitatud tekstid :

A9-0149/2020

Arutelud :

PV 26/04/2021 - 27
CRE 26/04/2021 - 27

Hääletused :

PV 28/04/2021 - 2
PV 28/04/2021 - 13
CRE 28/04/2021 - 13

Vastuvõetud tekstid :

P9_TA(2021)0142

Protokoll
XML 15k
Kolmapäev, 28. aprill 2021 - Brüssel

13. Hääletustulemuste teatavaks tegemine
CRE

Juhataja luges ette hääletuse tulemused:

Roheline digitõend – Liidu kodanikud ***I
Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kehtestatakse koostalitlusvõimeliste vaktsineerimis-, testimis- ja tervenemistõendite väljastamise, kontrollimise ja aktsepteerimise raamistik, et hõlbustada vaba liikumist COVID-19 pandeemia ajal (roheline digitõend) [COM(2021)0130 - C9-0104/2021- 2021/0068(COD)] - Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon. Raportöör: Juan Fernando López Aguilar

(Nõutav lihthäälteenamus)

MUUDATUSETTEPANEKUD

Vt vastuvõetud tekstid (P9_TA(2021)0145)
(Lisa „Hääletuse tulemused“, punkt 29)

Roheline digitõend – Kolmandate riikide kodanikud ***I
Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kehtestatakse koostalitlusvõimeliste vaktsineerimis-, testimis- ja tervenemistõendite väljastamise, kontrollimise ja aktsepteerimise raamistik kolmandate riikide kodanike jaoks, kes viibivad või elavad COVID-19 pandeemia ajal seaduslikult mõne liikmesriigi territooriumil (roheline digitõend)
[COM(2021)0140 - C9-0100/2021 - 2021/0071(COD)] - Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon. Raportöör: Juan Fernando López Aguilar

(Nõutav lihthäälteenamus)

MUUDATUSETTEPANEK

Vt vastuvõetud tekstid (P9_TA(2021)0146)
(Lisa „Hääletuse tulemused“, punkt 30)

Digimajanduse maksustamine: OECD läbirääkimised, digivaldkonna ettevõtjate maksuresidentsus ja võimalik Euroopa digimaks
Raport digimajanduse maksustamise kohta: OECD läbirääkimised, digivaldkonna ettevõtjate maksuresidentsus ja võimalik Euroopa digimaks [2021/2010(INI)] - Majandus- ja rahanduskomisjon. Raportöörid: Andreas Schwab ja Martin Hlaváček (A9-0103/2021)

(Nõutav lihthäälteenamus)

MUUDATUSETTEPANEKUD

Vt vastuvõetud tekstid (P9_TA(2021)0147)
(Lisa „Hääletuse tulemused“, punkt 31)

Daphne Caruana Galizia mõrv ja õigusriik Maltal
Resolutsiooni ettepanek B9-0219/2021

(Nõutav lihthäälteenamus)

MUUDATUSETTEPANEKUD

Vt vastuvõetud tekstid (P9_TA(2021)0148)
(Lisa „Hääletuse tulemused“, punkt 32)

2019. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ELi üldeelarve – Euroopa Parlament
Raport Euroopa Liidu 2019. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, I jagu – Euroopa Parlament [COM(2020)0288 - C9-0221/2020 - 2020/2141(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Petri Sarvamaa (A9-0044/2021)

(Nõutav lihthäälteenamus)

MUUDATUSETTEPANEKUD

Vt vastuvõetud tekstid (P9_TA(2021)0165)
(Lisa „Hääletuse tulemused“, punkt 49)

2019. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ELi üldeelarve – Euroopa Ülemkogu ja nõukogu
Raport Euroopa Liidu 2019. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, II jagu – Euroopa Ülemkogu ja nõukogu [COM(2020)0288 - C9-0222/2020 - 2020/2142(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Pascal Durand (A9-0056/2021)

(Nõutav lihthäälteenamus)

MUUDATUSETTEPANEKUD

Vt vastuvõetud tekstid (P9_TA(2021)0166)
(Lisa „Hääletuse tulemused“, punkt 50)

Parlamendis pandi lõpphääletusele:

Atlandi ookeani idaosa ja Vahemere hariliku tuuni varude majandamise mitmeaastane kava ***I
Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kehtestatakse Atlandi ookeani idaosa ja Vahemere hariliku tuuni varude majandamise mitmeaastane kava ning millega muudetakse määrusi (EÜ) nr 1936/2001, (EL) 2017/2107 ja (EL) 2019/833 ning tunnistatakse kehtetuks määrus (EL) 2016/1627 [COM(2019)0619 - C9-0188/2019 - 2019/0272(COD)] - Kalanduskomisjon. Raportöör: Giuseppe Ferrandino (A9-0149/2020)

(Nõutav lihthäälteenamus)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK

Vastu võetud muudetud kujul (P9_TA(2021)142)
(Lisa „Hääletuse tulemused“, punkt 26)

Euroopa Parlamendi esimene lugemine on seega lõppenud.

Mullakaitse
Resolutsiooni ettepanek B9-0221/2021

(Nõutav lihthäälteenamus)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P9_TA(2021)143)
(Lisa „Hääletuse tulemused“, punkt 27)

Sõnavõtud

- Juan Fernando López Aguilar (raportöör), kes taotles, et vastutavale komisjonile saadetaks kodukorra artikli 59 lõike 4 alusel tagasi järgmised küsimused:

- Roheline digitõend – Liidu kodanikud (COM(2021)0130 - C9-0104/2021- 2021/0068(COD)) - LIBE-komisjon;

- Roheline digitõend – Kolmandate riikide kodanikud COM(2021)0140 - C9-0100/2021 – 2021/0071(COD)) - LIBE-komisjon.

Viimane päevakajastamine: 2. veebruar 2022Õigusteave - Privaatsuspoliitika