Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2019/0272(COD)
Stadium plenaire behandeling
Kies een document :

Ingediende teksten :

A9-0149/2020

Debatten :

PV 26/04/2021 - 27
CRE 26/04/2021 - 27

Stemmingen :

PV 28/04/2021 - 2
PV 28/04/2021 - 13
CRE 28/04/2021 - 13

Aangenomen teksten :

P9_TA(2021)0142

Notulen
XML 15k
Woensdag 28 april 2021 - Brussel

13. Bekendmaking van de uitslag van de stemming
Volledige verslagen

De Voorzitter leest de uitslag voor van de stemming:

Digitaal groen certificaat - burgers van de Unie ***I
Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende een kader voor de afgifte, verificatie en aanvaarding van interoperabele vaccinatie-, test- en herstelcertificaten teneinde het vrije verkeer tijdens de COVID-19-pandemie te faciliteren (digitaal groen certificaat) [COM(2021)0130 - C9-0104/2021- 2021/0068(COD)] - Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. Rapporteur: Juan Fernando López Aguilar

(Gewone meerderheid)

AMENDEMENTEN

Zie aangenomen teksten (P9_TA(2021)0145)
(Bijlage “Stemmingsuitslagen”, punt 29)

Digitaal groen certificaat - onderdanen van derde landen ***I
Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende een kader voor de afgifte, verificatie en aanvaarding van interoperabele vaccinatie-, test- en herstelcertificaten voor onderdanen van derde landen die legaal op het grondgebied van de lidstaten wonen of verblijven tijdens de COVID-19-pandemie (digitaal groen certificaat) [COM(2021)0140 - C9-0100/2021 - 2021/0071(COD)] - Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. Rapporteur: Juan Fernando López Aguilar

(Gewone meerderheid)

AMENDEMENT

Zie aangenomen teksten (P9_TA(2021)0146)
(Bijlage “Stemmingsuitslagen”, punt 30)

Digitale belastingheffing: OESO-onderhandelingen, fiscale woonplaats van digitale ondernemingen en een mogelijke Europese digitale belasting
Verslag over digitale belastingheffing: OESO-onderhandelingen, fiscale woonplaats van digitale ondernemingen en een mogelijke Europese digitale belasting [2021/2010(INI)] - Commissie economische en monetaire zaken. Rapporteurs: Andreas Schwab en Martin Hlaváček (A9-0103/2021)

(Gewone meerderheid)

AMENDEMENTEN

Zie aangenomen teksten (P9_TA(2021)0147)
(Bijlage “Stemmingsuitslagen”, punt 31)

De moord op Daphne Caruana Galizia en de rechtsstaat in Malta
Ontwerpresolutie B9-0219/2021

(Gewone meerderheid)

AMENDEMENTEN

Zie aangenomen teksten (P9_TA(2021)0148)
(Bijlage “Stemmingsuitslagen”, punt 32)

Kwijting 2019: Algemene begroting van de EU - Europees Parlement
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2019, afdeling I — Europees Parlement [COM(2020)0288 - C9-0221/2020 - 2020/2141(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Petri Sarvamaa (A9-0044/2021)

(Gewone meerderheid)

AMENDEMENTEN

Zie aangenomen teksten (P9_TA(2021)0165)
(Bijlage “Stemmingsuitslagen”, punt 49)

Kwijting 2019: Algemene begroting van de EU - Raad en Europese Raad
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2019, afdeling II – Europese Raad en Raad [COM(2020)0288 - C9-0222/2020 - 2020/2142(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Pascal Durand (A9-0056/2021)

(Gewone meerderheid)

AMENDEMENTEN

Zie aangenomen teksten (P9_TA(2021)0166)
(Bijlage “Stemmingsuitslagen”, punt 50)

Het Parlement houdt een eindstemming over:

Meerjarig beheersplan voor blauwvintonijn in het oostelijke deel van de Atlantische Oceaan en de Middellandse Zee ***I
Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een meerjarig beheersplan voor blauwvintonijn in het oostelijke deel van de Atlantische Oceaan en de Middellandse Zee, tot wijziging van Verordeningen (EG) nr. 1936/2001, (EU) 2017/2107 en (EU) 2019/833 en tot intrekking van Verordening (EU) 2016/1627 [COM(2019)0619 - C9-0188/2019 - 2019/0272(COD)] - Commissie visserij. Rapporteur: Giuseppe Ferrandino (A9-0149/2020)

(Gewone meerderheid)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE

Aangenomen als gewijzigd (P9_TA(2021)142)
(Bijlage “Stemmingsuitslagen”, punt 26)

De eerste lezing door het Parlement wordt aldus beëindigd.

Bodembescherming
Ontwerpresolutie B9-0221/2021

(Gewone meerderheid)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P9_TA(2021)143)
(Bijlage “Stemmingsuitslagen”, punt 27)

Het woord wordt gevoerd door:

- Juan Fernando López Aguilar (rapporteur) met het verzoek om de volgende vragen terug te verwijzen naar de bevoegde commissie overeenkomstig artikel 59, lid 4, van het Reglement:

- Digitaal groen certificaat - burgers van de Unie (COM(2021)0130 - C9-0104/2021- 2021/0068(COD)) - commissie LIBE;

- Digitaal groen certificaat - onderdanen van derde landen COM(2021)0140 - C9-0100/2021 – 2021/0071(COD)) - commissie LIBE.

Laatst bijgewerkt op: 2 februari 2022Juridische mededeling - Privacybeleid