Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2019/0272(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Wybrany dokument :

Teksty złożone :

A9-0149/2020

Debaty :

PV 26/04/2021 - 27
CRE 26/04/2021 - 27

Głosowanie :

PV 28/04/2021 - 2
PV 28/04/2021 - 13
CRE 28/04/2021 - 13

Teksty przyjęte :

P9_TA(2021)0142

Protokół
XML 15k
Środa, 28 kwietnia 2021 r. - Bruksela

13. Ogłoszenie wyników głosowania
CRE

Przewodniczący odczytał wyniki głosowania:

Zielone zaświadczenie cyfrowe - obywatele Unii ***I
Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ram wydawania, weryfikowania i uznawania interoperacyjnych zaświadczeń o szczepieniu, o wyniku testu i o powrocie do zdrowia w celu ułatwienia swobodnego przepływu w czasie pandemii COVID-19 (zielone zaświadczenie cyfrowe) [COM(2021)0130 - C9-0104/2021- 2021/0068(COD)] - Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. Sprawozdawca: Juan Fernando López Aguilar

(Wymagana zwykła większość)

POPRAWKI

Zob. Teksty przyjęte (P9_TA(2021)0145)
(Załącznik „Wyniki głosowań”, pkt 29)

Zielone zaświadczenie cyfrowe - obywatele państw trzecich ***I
Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ram wydawania obywatelom państw trzecich legalnie zamieszkującym lub legalnie przebywającym na terytorium państw członkowskich interoperacyjnych zaświadczeń o szczepieniu, o wyniku testu i o powrocie do zdrowia (zielone zaświadczenie cyfrowe) oraz weryfikowania i uznawania takich zaświadczeń w czasie pandemii COVID-19
[COM(2021)0140 - C9-0100/2021 - 2021/0071(COD)] - Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. Sprawozdawca: Juan Fernando López Aguilar

(Wymagana zwykła większość)

POPRAWKA

Zob. Teksty przyjęte (P9_TA(2021)0146)
(Załącznik „Wyniki głosowań”, pkt 30)

Opodatkowanie gospodarki cyfrowej: negocjacje OECD, rezydencja podatkowa przedsiębiorstw cyfrowych i ewentualny europejski podatek cyfrowy
Sprawozdanie w sprawie opodatkowania gospodarki cyfrowej: negocjacje OECD, rezydencja podatkowa przedsiębiorstw cyfrowych i ewentualny europejski podatek cyfrowy [2021/2010(INI)] - Komisja Gospodarcza i Monetarna. Sprawozdawcy: Andreas Schwab i Martin Hlaváček (A9-0103/2021)

(Wymagana zwykła większość)

POPRAWKI

Zob. Teksty przyjęte (P9_TA(2021)0147)
(Załącznik „Wyniki głosowań”, pkt 31)

Zabójstwo Daphne Caruany Galizii i praworządność na Malcie
Projekt rezolucji B9-0219/2021

(Wymagana zwykła większość)

POPRAWKI

Zob. Teksty przyjęte (P9_TA(2021)0148)
(Załącznik „Wyniki głosowań”, pkt 32)

Absolutorium za rok 2019: budżet ogólny UE – Parlament Europejski
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2019, sekcja I – Parlament Europejski [COM(2020)0288 - C9-0221/2020 - 2020/2141(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Petri Sarvamaa (A9-0044/2021)

(Wymagana zwykła większość)

POPRAWKI

Zob. Teksty przyjęte (P9_TA(2021)0165)
(Załącznik „Wyniki głosowań”, pkt 49)

Absolutorium za rok 2019: budżet ogólny UE – Rada i Rada Europejska
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2019, sekcja II – Rada i Rada Europejska [COM(2020)0288 - C9-0222/2020 - 2020/2142(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Pascal Durand (A9-0056/2021)

(Wymagana zwykła większość)

POPRAWKI

Zob. Teksty przyjęte (P9_TA(2021)0166)
(Załącznik „Wyniki głosowań”, pkt 50)

Parlament przystąpi do głosowań końcowych nad następującymi tekstami:

Wieloletni plan zarządzania zasobami tuńczyka błękitnopłetwego we wschodnim Atlantyku i w Morzu Śródziemnym ***I
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego wieloletni plan zarządzania zasobami tuńczyka błękitnopłetwego we wschodnim Atlantyku i w Morzu Śródziemnym oraz zmieniającego rozporządzenia (WE) nr 1936/2001, (UE) 2017/2107 i (UE) 2019/833 oraz uchylającego rozporządzenie (UE) 2016/1627 [COM(2019)0619 - C9-0188/2019 - 2019/0272(COD)] - Komisja Rybołówstwa. Sprawozdawca: Giuseppe Ferrandino (A9-0149/2020)

(Wymagana zwykła większość)

WNIOSEK KOMISJI

Przyjęto ze zmianami (P9_TA(2021)142)
(Załącznik „Wyniki głosowań”, pkt 26)

Pierwsze czytanie w Parlamencie zostało tym samym zakończone.

Ochrona gleb
Projekt rezolucji B9-0221/2021

(Wymagana zwykła większość)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P9_TA(2021)143)
(Załącznik „Wyniki głosowań”, pkt 27)

Wystąpienia

- Juan Fernando López Aguilar (sprawozdawca), by zwrócić się z wnioskiem o odesłanie do właściwej komisji zgodnie z art. 59 ust. 4 Regulaminu następujących spraw:

- Zielone zaświadczenie cyfrowe - obywatele Unii (COM(2021)0130 - C9-0104/2021- 2021/0068(COD)) - komisja LIBE;

- Zielone zaświadczenie cyfrowe - obywatele państw trzecich COM(2021)0140 - C9-0100/2021 – 2021/0071(COD)) - komisja LIBE.

Ostatnia aktualizacja: 2 lutego 2022Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności