Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2019/0272(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentelor :

Texte depuse :

A9-0149/2020

Dezbateri :

PV 26/04/2021 - 27
CRE 26/04/2021 - 27

Voturi :

PV 28/04/2021 - 2
PV 28/04/2021 - 13
CRE 28/04/2021 - 13

Texte adoptate :

P9_TA(2021)0142

Proces-verbal
XML 15k
Miercuri, 28 aprilie 2021 - Bruxelles

13. Anunțarea rezultatelor votului
CRE

Președintele a comunicat rezultatele votului:

Certificatul verde digital - Cetățenii Uniunii ***I
Propunere de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind un cadru pentru eliberarea, verificarea și acceptarea adeverințelor interoperabile de vaccinare, de testare și de vindecare în vederea facilitării liberei circulații în timpul pandemiei de COVID-19 (adeverința electronică verde) [COM(2021)0130 - C9-0104/2021- 2021/0068(COD)] - Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne. Raportor: Juan Fernando López Aguilar

(Majoritate simplă)

AMENDAMENTE

A se vedea Texte adoptate (P9_TA(2021)0145)
(Anexa „Rezultatele voturilor”, punctul 29)

Certificatul verde digital - Resortisanții țărilor terțe ***I
Propunere de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind un cadru pentru eliberarea, verificarea și acceptarea adeverințelor interoperabile de vaccinare, de testare și de vindecare destinate resortsanților țărilor terțe a căror ședere sau reședință pe teritoriul statelor membre ale UE este legală în timpul pandemiei de COVID-19 (adeverința electronică verde) [COM(2021)0140 - C9-0100/2021 - 2021/0071(COD)] - Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne. Raportor: Juan Fernando López Aguilar

(Majoritate simplă)

AMENDAMENT

A se vedea Texte adoptate (P9_TA(2021)0146)
(Anexa „Rezultatele voturilor”, punctul 30)

Impozitarea economiei digitale: negocierile OCDE, domiciliul fiscal al întreprinderilor digitale și o posibilă taxă digitală europeană
Raport referitor la impozitarea economiei digitale: negocierile OCDE, domiciliul fiscal al întreprinderilor digitale și o posibilă taxă digitală europeană [2021/2010(INI)] - Comisia pentru afaceri economice și monetare. Raportori: Andreas Schwab și Martin Hlaváček (A9-0103/2021)

(Majoritate simplă)

AMENDAMENTE

A se vedea Texte adoptate (P9_TA(2021)0147)
(Anexa „Rezultatele voturilor”, punctul 31)

Asasinarea lui Daphne Caruana Galizia și statul de drept în Malta
Propunere de rezoluție B9-0219/2021

(Majoritate simplă)

AMENDAMENTE

A se vedea Texte adoptate (P9_TA(2021)0148)
(Anexa „Rezultatele voturilor”, punctul 32)

Descărcarea de gestiune 2019: bugetul general al UE - Parlamentul European
Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2019, secțiunea I – Parlamentul European [COM(2020)0288 - C9-0221/2020 - 2020/2141(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Petri Sarvamaa (A9-0044/2021)

(Majoritate simplă)

AMENDAMENTE

A se vedea Texte adoptate (P9_TA(2021)0165)
(Anexa „Rezultatele voturilor”, punctul 49)

Descărcarea de gestiune 2019: bugetul general al UE - Consiliul și Consiliul European
Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2019, secțiunea II – Consiliul European și Consiliul [COM(2020)0288 - C9-0222/2020 - 2020/2142(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Pascal Durand (A9-0056/2021)

(Majoritate simplă)

AMENDAMENTE

A se vedea Texte adoptate (P9_TA(2021)0166)
(Anexa „Rezultatele voturilor”, punctul 50)

Parlamentul este invitat să treacă la voturile finale privind:

Plan multianual de gestionare pentru tonul roșu din Oceanul Atlantic de Est și din Marea Mediterană ***I
Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a unui plan multianual de gestionare pentru tonul roșu din Oceanul Atlantic de Est și din Marea Mediterană, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1936/2001, (UE) 2017/2107 și (UE) 2019/833 și de abrogare a Regulamentului (UE) 2016/1627 [COM(2019)0619 - C9-0188/2019 - 2019/0272(COD)] - Comisia pentru pescuit. Raportor: Giuseppe Ferrandino (A9-0149/2020)

(Majoritate simplă)

PROPUNEREA COMISIEI

Adoptat astfel cum a fost modificat (P9_TA(2021)142)
(Anexa „Rezultatele voturilor”, punctul 26)

Astfel, prima lectură a Parlamentului este încheiată.

Protecția solului
Propunere de rezoluție B9-0221/2021

(Majoritate simplă)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P9_TA(2021)143)
(Anexa „Rezultatele voturilor”, punctul 27)

Intervenții

- Juan Fernando López Aguilar (raportor) pentru a solicita ca întrebările următoare să fie trimise comisiei competente, conform articolului 59 alineatul (4) din Regulamentul de procedură:

- Certificatul verde digital - Cetățenii Uniunii (COM(2021)0130 - C9-0104/2021- 2021/0068(COD)) - LIBE;

- Certificatul verde digital - Resortisanții țărilor terțe COM(2021)0140 - C9-0100/2021 – 2021/0071(COD)) - LIBE.

Ultima actualizare: 2 februarie 2022Aviz juridic - Politica de confidențialitate