Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2019/0272(COD)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

A9-0149/2020

Rozpravy :

PV 26/04/2021 - 27
CRE 26/04/2021 - 27

Hlasovanie :

PV 28/04/2021 - 2
PV 28/04/2021 - 13
CRE 28/04/2021 - 13

Prijaté texty :

P9_TA(2021)0142

Zápisnica
XML 15k
Streda, 28. apríla 2021 - Brusel

13. Oznámenie výsledkov hlasovania
CRE

Predseda oznámil výsledky hlasovania:

Digitálne zelené osvedčenie – občania Únie ***I
Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o rámci pre vydávanie, overovanie a uznávanie interoperabilných potvrdení o očkovaní, vykonaní testu a prekonaní ochorenia s cieľom uľahčiť voľný pohyb počas pandémie ochorenia COVID-19 (digitálne zelené osvedčenie) [COM(2021)0130 - C9-0104/2021- 2021/0068(COD)] - Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci. Spravodajca: Juan Fernando López Aguilar

(Potrebná jednoduchá väčšina)

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Pozri prijaté texty (P9_TA(2021)0145)
(príloha „Výsledky hlasovaní“, bod 29)

Digitálne zelené osvedčenie – štátni príslušníci tretích krajín ***I
Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o rámci pre vydávanie, overovanie a uznávanie interoperabilných potvrdení o očkovaní, vykonaní testu a prekonaní ochorenia občanom tretích krajín, ktorí sa oprávnene zdržiavajú na území členských štátov alebo v nich majú oprávnený pobyt, počas pandémie ochorenia COVID-19 (digitálne zelené osvedčenie) [COM(2021)0140 - C9-0100/2021 - 2021/0071(COD)] - Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci. Spravodajca: Juan Fernando López Aguilar

(Potrebná jednoduchá väčšina)

POZMEŇUJÚCI NÁVRH

Pozri prijaté texty (P9_TA(2021)0146)
(príloha „Výsledky hlasovaní“, bod 30)

Zdaňovanie digitálneho hospodárstva: rokovania OECD, daňová rezidencia digitálnych spoločností a prípadná európska digitálna daň
Správa o zdaňovaní digitálneho hospodárstva: rokovania OECD, daňová rezidencia digitálnych spoločností a prípadná európska digitálna daň [2021/2010(INI)] - Výbor pre hospodárske a menové veci. Spravodajcovia: Andreas Schwab a Martin Hlaváček (A9-0103/2021)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Pozri prijaté texty (P9_TA(2021)0147)
(príloha „Výsledky hlasovaní“, bod 31)

Vražda Daphne Caruanovej Galiziovej a právny štát na Malte
Návrh uznesenia B9-0219/2021

(Potrebná jednoduchá väčšina)

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Pozri prijaté texty (P9_TA(2021)0148)
(príloha „Výsledky hlasovaní“, bod 32)

Absolutórium za rok 2019: všeobecný rozpočet EÚ – Európsky parlament
Správa o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2019, oddiel I – Európsky parlament [COM(2020)0288 - C9-0221/2020 - 2020/2141(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Petri Sarvamaa (A9-0044/2021)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Pozri prijaté texty (P9_TA(2021)0165)
(príloha „Výsledky hlasovaní“, bod 49)

Absolutórium za rok 2019: všeobecný rozpočet EÚ – Rada a Európska rada
Správa o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2019, oddiel II – Európska rada a Rada [COM(2020)0288 - C9-0222/2020 - 2020/2142(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Pascal Durand (A9-0056/2021)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Pozri prijaté texty (P9_TA(2021)0166)
(príloha „Výsledky hlasovaní“, bod 50)

Parlament hlasuje v záverečnom hlasovaní o:

Viacročný plán riadenia populácie tuniaka modroplutvého vo východnej časti Atlantického oceánu a v Stredozemnom mori ***I
Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovuje viacročný plán riadenia populácie tuniaka modroplutvého vo východnej časti Atlantického oceánu a v Stredozemnom mori a ktorým sa menia nariadenia (ES) č. 1936/2001, (EÚ) 2017/2107 a (EÚ) 2019/833 a zrušuje nariadenie (EÚ) 2016/1627 [COM(2019)0619 - C9-0188/2019 - 2019/0272(COD)] - Výbor pre rybárstvo. Spravodajca: Giuseppe Ferrandino (A9-0149/2020)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

NÁVRH KOMISIE

Prijatý v znení zmien (P9_TA(2021)142)
(príloha „Výsledky hlasovaní“, bod 26)

Prvé čítanie v Parlamente je týmto ukončené.

Ochrana pôdy
Návrh uznesenia B9-0221/2021

(Potrebná jednoduchá väčšina)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P9_TA(2021)143)
(príloha „Výsledky hlasovaní“, bod 27)

Vystúpenia:

- Juan Fernando López Aguilar s žiadosťou v súlade s článkom 59 ods. 4 rokovacieho poriadku, aby boli nasledujúce záležitosti vrátené príslušnému výboru:

- Digitálne zelené osvedčenie – občania Únie (COM(2021)0130 - C9-0104/2021- 2021/0068(COD)) - LIBE;

- Digitálne zelené osvedčenie – štátni príslušníci tretích krajín COM(2021)0140 - C9-0100/2021 – 2021/0071(COD)) - LIBE.

Posledná úprava: 2. februára 2022Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia