Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2021/2643(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

RC-B9-0227/2021

Разисквания :

PV 28/04/2021 - 14
CRE 28/04/2021 - 14

Гласувания :

PV 29/04/2021 - 10
PV 29/04/2021 - 19

Приети текстове :

P9_TA(2021)0160

Протокол
XML 9k
Сряда, 28 април 2021 г. - Брюксел

14. Пета годишнина от мирното споразумение в Колумбия (продължeние на разискването)
Пълни стенографски протоколи

Изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност: Пета годишнина от мирното споразумение в Колумбия (2021/2643(RSP))

(Начало на разискването: точка 12 от протокола от 28.4.2021 г.)

Изказаха се Jordi Solé, от името на групата Verts/ALE, Hermann Tertsch, от името на групата ECR, Manu Pineda, от името на групата The Left, Francisco José Millán Mon, Maria-Manuel Leitão-Marques, Jordi Cañas, Idoia Villanueva Ruiz, Juan Ignacio Zoido Álvarez, Isabel Santos, Javier Nart, Pernando Barrena Arza, Ibán García Del Blanco, Massimiliano Smeriglio и Mónica Silvana González.

Изказа се Ylva Johansson (член на Комисията) от името на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност.

Предложения за резолюции, внесени съгласно член 132, параграф 2 от Правилника за дейността, за приключване на разискванията:

- Leopoldo López Gil, Sandra Kalniete, Esteban González Pons, Michael Gahler, Željana Zovko, Isabel Wiseler-Lima, Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato и Juan Ignacio Zoido Álvarez, от името на групата PPE, относно петата годишнина от мирното споразумение в Колумбия (2021/2643(RSP)) (B9-0227/2021);

- Manu Pineda, от името на групата The Left, относно петата годишнина от мирното споразумение в Колумбия (2021/2643(RSP)) (B9-0228/2021);

- Jordi Solé, Diana Riba i Giner, Ernest Urtasun, Hannah Neumann, Ignazio Corrao, Bronis Ropė, Benoît Biteau и Francisco Guerreiro, от името на групата Verts/ALE, относно петата годишнина от мирното споразумение в Колумбия (2021/2643(RSP)) (B9-0229/2021);

- Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Karin Karlsbro, Илхан Кючюк, Karen Melchior, Javier Nart, Urmas Paet, Dragoș Pîslaru, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Michal Šimečka, Nicolae Ştefănuță, Dragoş Tudorache и Hilde Vautmans, от името на групата Renew, относно петата годишнина от мирното споразумение в Колумбия (2021/2643(RSP)) (B9-0230/2021);

- Javi López и Marek Belka, от името на групата S&D, относно петата годишнина от мирното споразумение в Колумбия (2021/2643(RSP)) (B9-0231/2021);

- Anna Fotyga, Charlie Weimers, Jadwiga Wiśniewska, Adam Bielan, Carlo Fidanza, Hermann Tertsch, Assita Kanko и Veronika Vrecionová, от името на групата ECR, относно петата годишнина от мирното споразумение в Колумбия (2021/2643(RSP)) (B9-0232/2021).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 6 от протокола от 29.4.2021 г. (изменения); точка 12 от протокола от 29.4.2021 г. (окончателно гласуване).

Обявяване на резултатите от гласуването: точка 10 от протокола от 29.4.2021 г. (изменения); точка 19 от протокола от 29.4.2021 г. (окончателно гласуване).

Последно осъвременяване: 2 февруари 2022 г.Правна информация - Политика за поверителност