Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2021/2643(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Wybrany dokument :

Teksty złożone :

RC-B9-0227/2021

Debaty :

PV 28/04/2021 - 14
CRE 28/04/2021 - 14

Głosowanie :

PV 29/04/2021 - 10
PV 29/04/2021 - 19

Teksty przyjęte :

P9_TA(2021)0160

Protokół
XML 8k
Środa, 28 kwietnia 2021 r. - Bruksela

14. 5. rocznica porozumienia pokojowego w Kolumbii (ciąg dalszy debaty)
Pełne sprawozdanie

Oświadczenie wiceprzewodniczącego Komisji / wysokiego przedstawiciela Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa: 5. rocznica porozumienia pokojowego w Kolumbii (2021/2643(RSP))

(Początek debaty: pkt 12 protokołu z dnia 28.4.2021)

Głos zabrali Jordi Solé w imieniu grupy Verts/ALE, Hermann Tertsch w imieniu grupy ECR, Manu Pineda w imieniu grupy The Left, Francisco José Millán Mon, Maria-Manuel Leitão-Marques, Jordi Cañas, Idoia Villanueva Ruiz, Juan Ignacio Zoido Álvarez, Isabel Santos, Javier Nart, Pernando Barrena Arza, Ibán García Del Blanco, Massimiliano Smeriglio i Mónica Silvana González.

Głos zabrała Ylva Johansson (członkini Komisji) w imieniu wiceprzewodniczącego Komisji / wysokiego przedstawiciela Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa.

Projekty rezolucji składanych zgodnie z art. 132 ust. 2 Regulaminu na zakończenie debaty:

- Leopoldo López Gil, Sandra Kalniete, Esteban González Pons, Michael Gahler, Željana Zovko, Isabel Wiseler-Lima, Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato i Juan Ignacio Zoido Álvarez, w imieniu grupy PPE, w sprawie piątej rocznicy porozumienia pokojowego w Kolumbii (2021/2643(RSP)) (B9-0227/2021);

- Manu Pineda, w imieniu grupy The Left, w sprawie piątej rocznicy porozumienia pokojowego w Kolumbii (2021/2643(RSP)) (B9-0228/2021);

- Jordi Solé, Diana Riba i Giner, Ernest Urtasun, Hannah Neumann, Ignazio Corrao, Bronis Ropė, Benoît Biteau i Francisco Guerreiro, w imieniu grupy Verts/ALE, w sprawie piątej rocznicy porozumienia pokojowego w Kolumbii (2021/2643(RSP)) (B9-0229/2021);

- Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Karin Karlsbro, Ilhan Kyuchyuk, Karen Melchior, Javier Nart, Urmas Paet, Dragoș Pîslaru, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Michal Šimečka, Nicolae Ştefănuță, Dragoş Tudorache i Hilde Vautmans, w imieniu grupy Renew, w sprawie piątej rocznicy porozumienia pokojowego w Kolumbii (2021/2643(RSP)) (B9-0230/2021);

- Javi López i Marek Belka, w imieniu grupy S&D, w sprawie piątej rocznicy porozumienia pokojowego w Kolumbii (2021/2643(RSP)) (B9-0231/2021);

- Anna Fotyga, Charlie Weimers, Jadwiga Wiśniewska, Adam Bielan, Carlo Fidanza, Hermann Tertsch, Assita Kanko i Veronika Vrecionová, w imieniu grupy ECR, w sprawie piątej rocznicy porozumienia pokojowego w Kolumbii (2021/2643(RSP)) (B9-0232/2021).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 6 protokołu z dnia 29.4.2021 r. (poprawki); pkt 12 protokołu z dnia 29.4.2021 r. (głosowanie końcowe).

Ogłoszenie wyników głosowania: pkt 10 protokołu z dnia 29.4.2021 r. (poprawki); pkt 19 protokołu z dnia 29.4.2021 r. (głosowanie końcowe)

Ostatnia aktualizacja: 2 lutego 2022Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności