Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2021/2643(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

RC-B9-0227/2021

Rozpravy :

PV 28/04/2021 - 14
CRE 28/04/2021 - 14

Hlasovanie :

PV 29/04/2021 - 10
PV 29/04/2021 - 19

Prijaté texty :

P9_TA(2021)0160

Zápisnica
XML 8k
Streda, 28. apríla 2021 - Brusel

14. Piate výročie mierovej dohody v Kolumbii (pokračovanie rozpravy)
Doslovný zápis

vyhlásenie podpredsedu Komisie/vysokého predstaviteľa pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku: Piate výročie mierovej dohody v Kolumbii (2021/2643(RSP))

(začiatok rozpravy: bod 12 zápisnice zo dňa 28.4.2021)

Vystúpili títo poslanci: Jordi Solé v mene skupiny Verts/ALE, Hermann Tertsch v mene skupiny ECR, Manu Pineda, v mene skupiny The Left, Francisco José Millán Mon, Maria-Manuel Leitão-Marques, Jordi Cañas, Idoia Villanueva Ruiz, Juan Ignacio Zoido Álvarez, Isabel Santos, Javier Nart, Pernando Barrena Arza, Ibán García Del Blanco, Massimiliano Smeriglio a Mónica Silvana González.

V rozprave vystúpila Ylva Johansson (člen Komisie) v mene podpredsedu Komisie/vysokého predstaviteľa Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku.

Návrhy uznesení predložené na základe článku 132 ods. 2 rokovacieho poriadku na ukončenie rozpravy:

- Leopoldo López Gil, Sandra Kalniete, Esteban González Pons, Michael Gahler, Željana Zovko, Isabel Wiseler-Lima, Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato a Juan Ignacio Zoido Álvarez, v mene skupiny PPE, o piatom výročí mierovej dohody v Kolumbii (2021/2643(RSP)) (B9-0227/2021);

- Manu Pineda, v mene skupiny The Left, o piatom výročí mierovej dohody v Kolumbii (2021/2643(RSP)) (B9-0228/2021);

- Jordi Solé, Diana Riba i Giner, Ernest Urtasun, Hannah Neumann, Ignazio Corrao, Bronis Ropė, Benoît Biteau a Francisco Guerreiro, v mene skupiny Verts/ALE, o piatom výročí mierovej dohody v Kolumbii (2021/2643(RSP)) (B9-0229/2021);

- Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Karin Karlsbro, Ilhan Kyuchyuk, Karen Melchior, Javier Nart, Urmas Paet, Dragoș Pîslaru, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Michal Šimečka, Nicolae Ştefănuță, Dragoş Tudorache a Hilde Vautmans, v mene skupiny Renew, o piatom výročí mierovej dohody v Kolumbii (2021/2643(RSP)) (B9-0230/2021);

- Javi López a Marek Belka, v mene skupiny S&D, o piatom výročí mierovej dohody v Kolumbii (2021/2643(RSP)) (B9-0231/2021);

- Anna Fotyga, Charlie Weimers, Jadwiga Wiśniewska, Adam Bielan, Carlo Fidanza, Hermann Tertsch, Assita Kanko a Veronika Vrecionová, v mene skupiny ECR, k piatemu výročiu mierovej dohody v Kolumbii (2021/2643(RSP)) (B9-0232/2021).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 6 zápisnice zo dňa 29.4.2021 (pozmeňujúce návrhy); bod 12 zápisnice zo dňa 29.4.2021 (záverečné hlasovanie).

Oznámenie výsledkov hlasovania: bod 10 zápisnice zo dňa 29.4.2021 (pozmeňujúce návrhy); bod 19 zápisnice zo dňa 29.4.2021 (záverečné hlasovanie).

Posledná úprava: 2. februára 2022Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia