Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2021/2023(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A9-0124/2021

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A9-0124/2021

Συζήτηση :

PV 28/04/2021 - 15
PV 28/04/2021 - 17
CRE 28/04/2021 - 15
CRE 28/04/2021 - 17

Ψηφοφορία :

PV 29/04/2021 - 4
PV 29/04/2021 - 19
CRE 29/04/2021 - 4

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P9_TA(2021)0163

Συνοπτικά πρακτικά
XML 5k
Τετάρτη 28 Απριλίου 2021 - Βρυξέλλες

17. Σχέσεις ΕΕ-Ινδίας (συνέχεια της συζήτησης)
CRE

Έκθεση σχετικά με σύσταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προς το Συμβούλιο, την Επιτροπή και τον Αντιπρόεδρο της Επιτροπής / Ύπατο Εκπρόσωπο της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας όσον αφορά τις σχέσεις ΕΕ-Ινδίας [2021/2023(INI)] - Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Εισηγήτρια: Alviina Alametsä (A9-0124/2021)

(Έναρξη της συζήτησης: σημείο 15 των Συνοπτικών Πρακτικών της 28.4.2021)

Παρεμβαίνουν οι David McAllister, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Katarina Barley, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Klemen Grošelj, εξ ονόματος της Ομάδας Renew, Thierry Mariani, εξ ονόματος της Ομάδας ID, Bert-Jan Ruissen, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Mick Wallace, εξ ονόματος της Ομάδας the Left, Michael Gahler, Bernd Lange, Sandro Gozi, Lars Patrick Berg, Sandra Pereira, Paulo Rangel, Pedro Silva Pereira και Marco Campomenosi.

Παρεμβαίνει η Ylva Johansson (Μέλος της Επιτροπής) εξ ονόματος του Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατου Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτική Ασφαλείας.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 16 των Συνοπτικών Πρακτικών της 28.4.2021 (τροπολογίες)˙ σημείο 12 των Συνοπτικών Πρακτικών της 20.4.2021 (τελική ψηφοφορία).

Ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της ψηφοφορίας:σημείο 4 των Συνοπτικών Πρακτικών της 29.4.2021 (τροπολογίες)· σημείο 19 των Συνοπτικών Πρακτικών της 29.4.2021 (τελική ψηφοφορία)

(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 20.26.)

Τελευταία ενημέρωση: 27 Ιουλίου 2021Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου