Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Protokolas
XML 4k
Trečiadienis, 2021 m. balandžio 28 d. - Briuselis

19. Teroristinio turinio sklaidos internete prevencija ***II (diskusijos)
Stenograma

Rekomendacija antrajam svarstymui dėl per pirmąjį svarstymą priimtos Tarybos pozicijos siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą dėl teroristinio turinio sklaidos internete klausimo sprendimo [14308/1/2020 - C9-0113/2021 - 2018/0331(COD)] - Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas. Pranešėjas: Patryk Jaki (A9-0133/2021)

Patryk Jaki pristatė rekomendaciją antrajam svarstymui.

Kalbėjo Ylva Johansson (Komisijos narė).

Kalbėjo Javier Zarzalejos PPE frakcijos vardu, Marina Kaljurand S&D frakcijos vardu, Maite Pagazaurtundúa Renew frakcijos vardu, Nicolaus Fest ID frakcijos vardu, Marcel Kolaja Verts/ALE frakcijos vardu, Joachim Stanisław Brudziński ECR frakcijos vardu, Balázs Hidvéghi, nepriklausomas Parlamento narys, Jeroen Lenaers, Juan Fernando López Aguilar, Fabienne Keller, Gilles Lebreton, Gwendoline Delbos-Corfield, Mislav Kolakušić, Geoffroy Didier ir Evin Incir.

PIRMININKAVO: Ewa KOPACZ
Pirmininko pavaduotoja

Kalbėjo Moritz Körner, Maximilian Krah ir Lukas Mandl.

Kalbėjo Ylva Johansson.

Diskusijos baigtos.

Pirmininkė pranešė, kad per pirmąjį svarstymą dėl Tarybos pozicijos nebuvo pateikta jokių pasiūlymų ją atmesti ir jokių pakeitimų pagal Darbo tvarkos taisyklių 67 ir 68 straipsnius (14308/1/2020 - C9-0113/2021 - 2018/0331(COD)).

Todėl Tarybos pozicija laikoma patvirtinta.

Siūlomas teisės aktas yra priimtas (P9_TA(2021)0144).

(Priedo „Balsavimo rezultatai“ punktas 28)

Atnaujinta: 2022 m. vasario 2 d.Teisinė informacija - Privatumo politika