Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
XML 4k
Keskiviikko 28. huhtikuuta 2021 - Bryssel

20. Rautatieliikenteen matkustajien oikeudet ja velvollisuudet ***II (keskustelu)
CRE

Suositus toiseen käsittelyyn neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen antamiseksi rautatieliikenteen matkustajien oikeuksista ja velvollisuuksista (uudelleenlaadittu) [12262/1/2020 - C9-0011/2021 - 2017/0237(COD)] - Liikenne- ja matkailuvaliokunta. Esittelijä: Bogusław Liberadzki (A9-0045/2021)

Bogusław Liberadzki esitteli suosituksen toiseen käsittelyyn.

Ylva Johansson (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Sven Schulze PPE-ryhmän puolesta, Johan Danielsson S&D-ryhmän puolesta, José Ramón Bauzá Díaz Renew-ryhmän puolesta, Maximilian Krah ID-ryhmän puolesta, Ciarán Cuffe Verts/ALE-ryhmän puolesta, Tomasz Piotr Poręba ECR-ryhmän puolesta, João Ferreira The Left -ryhmän puolesta, sitoutumaton Mario Furore, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Evelyne Gebhardt, Izaskun Bilbao Barandica, Alessandra Basso, Jakop G. Dalunde, Kosma Złotowski, Kateřina Konečná, Ádám Kósa, Seán Kelly, Isabel García Muñoz, Kim Van Sparrentak, Angel Dzhambazki, Dorien Rookmaker, Loucas Fourlas, Maria Grapini, Stelios Kympouropoulos, Petar Vitanov ja Miriam Lexmann.

Ylva Johansson käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 29.4.2021, kohta 6 (tarkistukset).

Äänestystulosten ilmoittaminen: istunnon pöytäkirja 29.4.2021, kohta 10 (tarkistukset).

Päivitetty viimeksi: 2. helmikuuta 2022Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö