Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Jegyzőkönyv
XML 4k
2021. április 28., Szerda - Brüsszel

20. A vasúti személyszállítást igénybe vevő utasok jogai és kötelezettségei (átdolgozás) ***II (vita)
Szó szerinti jegyzőkönyv

Ajánlás második olvasatra a Tanács első olvasatban kialakított álláspontjáról a vasúti személyszállítást igénybe vevő utasok jogairól és kötelezettségeiről szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadása céljából (átdolgozás) [12262/1/2020 - C9-0011/2021 - 2017/0237(COD)] - Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság. Előadó: Bogusław Liberadzki (A9-0045/2021)

Bogusław Liberadzki előterjeszti az ajánlást második olvasatra.

Felszólal: Ylva Johansson (a Bizottság tagja).

Felszólal Sven Schulze, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Johan Danielsson, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, José Ramón Bauzá Díaz, a(z) Renew képviselőcsoport nevében, Maximilian Krah, a(z) ID képviselőcsoport nevében, Ciarán Cuffe, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Tomasz Piotr Poręba, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, João Ferreira, a The Left képviselőcsoport nevében, Mario Furore, független, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Evelyne Gebhardt, Izaskun Bilbao Barandica, Alessandra Basso, Jakop G. Dalunde, Kosma Złotowski, Kateřina Konečná, Kósa Ádám, Seán Kelly, Isabel García Muñoz, Kim Van Sparrentak, Angel Dzhambazki, Dorien Rookmaker, Loucas Fourlas, Maria Grapini, Stelios Kympouropoulos, Petar Vitanov és Miriam Lexmann.

Felszólal: Ylva Johansson.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2021.4.29-i jegyzőkönyv, 6. pont (módosítások)

A szavazás eredményeinek bejelentése: 2021.4.29-i jegyzőkönyv, 10. pont (módosítások)

Utolsó frissítés: 2022. február 2.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat