Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Protokolas
XML 4k
Trečiadienis, 2021 m. balandžio 28 d. - Briuselis

20. Geležinkelių keleivių teisės ir pareigos ***II (diskusijos)
Stenograma

Rekomendacija antrajam svarstymui dėl per pirmąjį svarstymą priimtos Tarybos pozicijos, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą dėl geležinkelių keleivių teisių ir pareigų (nauja redakcija) [12262/1/2020 - C9-0011/2021 - 2017/0237(COD)] - Transporto ir turizmo komitetas. Pranešėjas: Bogusław Liberadzki (A9-0045/2021)

Bogusław Liberadzki pristatė rekomendaciją antrajam svarstymui.

Kalbėjo Ylva Johansson (Komisijos narė).

Kalbėjo Sven Schulze PPE frakcijos vardu, Johan Danielsson S&D frakcijos vardu, José Ramón Bauzá Díaz Renew frakcijos vardu, Maximilian Krah ID frakcijos vardu, Ciarán Cuffe Verts/ALE frakcijos vardu, Tomasz Piotr Poręba ECR frakcijos vardu, João Ferreira The Left frakcijos vardu, Mario Furore, nepriklausomas Parlamento narys, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Evelyne Gebhardt, Izaskun Bilbao Barandica, Alessandra Basso, Jakop G. Dalunde, Kosma Złotowski, Kateřina Konečná, Ádám Kósa, Seán Kelly, Isabel García Muñoz, Kim Van Sparrentak, Angel Dzhambazki, Dorien Rookmaker, Loucas Fourlas, Maria Grapini, Stelios Kympouropoulos, Petar Vitanov ir Miriam Lexmann.

Kalbėjo Ylva Johansson.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2021 04 29 protokolo 6 punktas (pakeitimai).

Balsavimo rezultatų paskelbimas: 2021 04 29 protokolo 10 punktas (pakeitimai).

Atnaujinta: 2022 m. vasario 2 d.Teisinė informacija - Privatumo politika