Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Protokols
XML 4k
Trešdiena, 2021. gada 28. aprīlis - Brisele

20. Dzelzceļa pasažieru tiesības un pienākumi ***II (debates)
CRE

Ieteikums otrajam lasījumam par Padomes nostāju pirmajā lasījumā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes regulu par dzelzceļa pasažieru tiesībām un pienākumiem (pārstrādāta redakcija) [12262/1/2020 - C9-0011/2021 - 2017/0237(COD)] - Transporta un tūrisma komiteja. Referents: Bogusław Liberadzki (A9-0045/2021).

Bogusław Liberadzki iepazīstināja ar ieteikumu otrajam lasījumam.

Uzstājās Ylva Johansson (Komisijas locekle).

Uzstājās Sven Schulze PPE grupas vārdā, Johan Danielsson S&D grupas vārdā, José Ramón Bauzá Díaz grupas “Renew” vārdā, Maximilian Krah ID grupas vārdā, Ciarán Cuffe Verts/ALE grupas vārdā, Tomasz Piotr Poręba ECR grupas vārdā, João Ferreira grupas “The Left” vārdā, Mario Furore, pie grupām nepiederošs deputāts, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Evelyne Gebhardt, Izaskun Bilbao Barandica, Alessandra Basso, Jakop G. Dalunde, Kosma Złotowski, Kateřina Konečná, Ádám Kósa, Seán Kelly, Isabel García Muñoz, Kim Van Sparrentak, Angel Dzhambazki, Dorien Rookmaker, Loucas Fourlas, Maria Grapini, Stelios Kympouropoulos, Petar Vitanov un Miriam Lexmann.

Uzstājās Ylva Johansson.

Debates tika slēgtas.

Skatīt: 29.4.2021. protokola 6. punkts (grozījumi).

Balsošanas rezultātu paziņošana: 29.4.2021. protokola 10. punkts (grozījumi).

Pēdējā atjaunošana: 2022. gada 2. februārisJuridisks paziņojums - Privātuma politika