Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
XML 4k
Woensdag 28 april 2021 - Brussel

20. Rechten en verplichtingen van reizigers in het treinverkeer ***II (debat)
CRE

Aanbeveling voor de tweede lezing over het standpunt van de Raad in eerste lezing met het oog op de vaststelling van een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de rechten en verplichtingen van reizigers in het treinverkeer (herschikking) [12262/1/2020 - C9-0011/2021 - 2017/0237(COD)] - Commissie vervoer en toerisme. Rapporteur: Bogusław Liberadzki (A9-0045/2021)

Bogusław Liberadzki licht de aanbeveling voor de tweede lezing toe.

Het woord wordt gevoerd door Ylva Johansson (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Sven Schulze, namens de PPE-Fractie, Johan Danielsson, namens de S&D-Fractie, José Ramón Bauzá Díaz, namens de Renew-Fractie, Maximilian Krah, namens de ID-Fractie, Ciarán Cuffe, namens de Verts/ALE-Fractie, Tomasz Piotr Poręba, namens de ECR-Fractie, João Ferreira, namens de Fractie The Left, Mario Furore, niet-fractiegebonden lid, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Evelyne Gebhardt, Izaskun Bilbao Barandica, Alessandra Basso, Jakop G. Dalunde, Kosma Złotowski, Kateřina Konečná, Ádám Kósa, Seán Kelly, Isabel García Muñoz, Kim Van Sparrentak, Angel Dzhambazki, Dorien Rookmaker, Loucas Fourlas, Maria Grapini, Stelios Kympouropoulos, Petar Vitanov en Miriam Lexmann.

Het woord wordt gevoerd door Ylva Johansson.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 6 van de notulen van 29.4.2021 (amendementen).

Bekendmaking van de uitslag van de stemming: punt 10 van de notulen van 29.4.2021 (amendementen).

Laatst bijgewerkt op: 2 februari 2022Juridische mededeling - Privacybeleid