Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Zapisnik
XML 4k
Sreda, 28. april 2021 - Bruselj

20. Pravice in obveznosti potnikov v železniškem prometu ***II (razprava)
Dobesedni zapis

Priporočilo za drugo obravnavo o stališču Sveta v prvi obravnavi z namenom sprejetja uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o pravicah in obveznostih potnikov v železniškem prometu (prenovitev) [12262/1/2020 - C9-0011/2021 - 2017/0237(COD)] - Odbor za promet in turizem. Poročevalec: Bogusław Liberadzki (A9-0045/2021)

Bogusław Liberadzki je predstavil priporočilo za drugo obravnavo.

Govorila je Ylva Johansson (članica Komisije).

Govorili so Sven Schulze v imenu skupine PPE, Johan Danielsson v imenu skupine S&D, José Ramón Bauzá Díaz v imenu skupine Renew, Maximilian Krah v imenu skupine ID, Ciarán Cuffe v imenu skupine Verts/ALE, Tomasz Piotr Poręba v imenu skupine ECR, João Ferreira, v imenu skupine The Left, Mario Furore (samostojni poslanec), Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Evelyne Gebhardt, Izaskun Bilbao Barandica, Alessandra Basso, Jakop G. Dalunde, Kosma Złotowski, Kateřina Konečná, Ádám Kósa, Seán Kelly, Isabel García Muñoz, Kim Van Sparrentak, Angel Dzhambazki, Dorien Rookmaker, Loucas Fourlas, Maria Grapini, Stelios Kympouropoulos, Petar Vitanov in Miriam Lexmann.

Govorila je Ylva Johansson.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 6 zapisnika z dne 29.4.2021 (predlogi sprememb).

Objava izidov glasovanja: točka 10 zapisnika z dne 29.4.2021 (predlogi sprememb).

Zadnja posodobitev: 2. februar 2022Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov