Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2021/2605(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

O-000025/2021 (B9-0012/2021)

Keskustelut :

PV 28/04/2021 - 21
CRE 28/04/2021 - 21

Äänestykset :

Hyväksytyt tekstit :


Pöytäkirja
XML 8k
Keskiviikko 28. huhtikuuta 2021 - Bryssel

21. Eurooppalainen lapsitakuu (keskustelu)
Sanatarkat istuntoselostukset

Suullisesti vastattava kysymys O-000025/2021 – Lucia Ďuriš Nicholsonová, Eugen Tomac, Brando Benifei, Dragoş Pîslaru, Elena Lizzi, Katrin Langensiepen, Elżbieta Rafalska ja Sandra Pereira työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan puolesta neuvostolle: Eurooppalainen lapsitakuu (B9-0012/2021)

Suullisesti vastattava kysymys O-000026/2021 – Lucia Ďuriš Nicholsonová, Eugen Tomac, Brando Benifei, Dragoş Pîslaru, Elena Lizzi, Katrin Langensiepen, Elżbieta Rafalska ja Sandra Pereira työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan puolesta komissiolle: Eurooppalainen lapsitakuu (B9-0013/2021)

Lucia Ďuriš Nicholsonová esitteli kysymykset.

Ana Paula Zacarias (neuvoston puheenjohtaja) ja Nicolas Schmit (komission jäsen) vastasivat kysymyksiin.

Puheenvuorot: Eugen Tomac PPE-ryhmän puolesta, Brando Benifei S&D-ryhmän puolesta, Sylvie Brunet Renew-ryhmän puolesta, Catherine Griset ID-ryhmän puolesta, Katrin Langensiepen Verts/ALE-ryhmän puolesta, Beata Szydło ECR-ryhmän puolesta, Sandra Pereira The Left -ryhmän puolesta, sitoutumaton Chiara Gemma, Dennis Radtke, Agnes Jongerius, Atidzhe Alieva-Veli, Elżbieta Rafalska, Eugenia Rodríguez Palop, Loucas Fourlas, Heléne Fritzon, Margarita de la Pisa Carrión, Leila Chaibi, Cindy Franssen, Manuel Pizarro, Angel Dzhambazki, Gabriele Bischoff ja Alicia Homs Ginel.

Puheenvuorot: Nicolas Schmit ja Ana Paula Zacarias.

Työjärjestyksen 136 artiklan 5 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetty päätöslauselmaesitys:

- Lucia Ďuriš Nicholsonová EMPL-valiokunnan puolesta eurooppalaisesta lapsitakuusta (2021/2605(RSP)) (B9-0220/2021).

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 29.4.2021, kohta 6 (tarkistukset), istunnon pöytäkirja 29.4.2021, kohta 12 (lopullinen äänestys).

Äänestystulosten ilmoittaminen: istunnon pöytäkirja 29.4.2021, kohta 10 (tarkistukset), istunnon pöytäkirja 29.4.2021, kohta 19 (lopullinen äänestys)

Päivitetty viimeksi: 2. helmikuuta 2022Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö