Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2021/2605(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Kies een document :

Ingediende teksten :

O-000025/2021 (B9-0012/2021)

Debatten :

PV 28/04/2021 - 21
CRE 28/04/2021 - 21

Stemmingen :

Aangenomen teksten :


Notulen
XML 8k
Woensdag 28 april 2021 - Brussel

21. Europese kindergarantie (debat)
Volledige verslagen

Vraag met verzoek om mondeling antwoord O-000025/2021 van Lucia Ďuriš Nicholsonová, Eugen Tomac, Brando Benifei, Dragoş Pîslaru, Elena Lizzi, Katrin Langensiepen, Elżbieta Rafalska en Sandra Pereira, namens de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken, aan de Raad: Europese kindergarantie (B9-0012/2021)

Vraag met verzoek om mondeling antwoord O-000026/2021 van Lucia Ďuriš Nicholsonová, Eugen Tomac, Brando Benifei, Dragoş Pîslaru, Elena Lizzi, Katrin Langensiepen, Elżbieta Rafalska en Sandra Pereira, namens de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken, aan de Commissie: Europese kindergarantie (B9-0013/2021)

Lucia Ďuriš Nicholsonová licht de vragen toe.

Ana Paula Zacarias (fungerend voorzitter van de Raad) en Nicolas Schmit (lid van de Commissie) beantwoorden de vragen.

Het woord wordt gevoerd door Eugen Tomac, namens de PPE-Fractie, Brando Benifei, namens de S&D-Fractie, Sylvie Brunet, namens de Renew-Fractie, Catherine Griset, namens de ID-Fractie, Katrin Langensiepen, namens de Verts/ALE-Fractie, Beata Szydło, namens de ECR-Fractie, Sandra Pereira, namens de Fractie The Left, Chiara Gemma, niet-fractiegebonden lid, Dennis Radtke, Agnes Jongerius, Atidzhe Alieva-Veli, Elżbieta Rafalska, Eugenia Rodríguez Palop, Loucas Fourlas, Heléne Fritzon, Margarita de la Pisa Carrión, Leila Chaibi, Cindy Franssen, Manuel Pizarro, Angel Dzhambazki, Gabriele Bischoff en Alicia Homs Ginel.

Het woord wordt gevoerd door Nicolas Schmit en Ana Paula Zacarias.

Ontwerpresolutie tot afsluiting van het debat, ingediend op grond van artikel 136, lid 5, van het Reglement:

- Lucia Ďuriš Nicholsonová, namens de commissie EMPL, over de Europese kindergarantie (2021/2605(RSP)) (B9-0220/2021).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 6 van de notulen van 29.4.2021 (amendementen); punt 12 van de notulen van 29.4.2021 (eindstemming).

Bekendmaking van de uitslag van de stemming: punt 10 van de notulen van 29.4.2021 (amendementen); punt 19 van de notulen van 29.4.2021 (eindstemming).

Laatst bijgewerkt op: 2 februari 2022Juridische mededeling - Privacybeleid