Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
XML 12k
Miercuri, 28 aprilie 2021 - Bruxelles

22. Dezbatere asupra unor cazuri de încălcare a drepturilor omului, a democrației și a statului de drept (anunțul propunerilor de rezoluție depuse)

Următorii deputați sau următoarele grupuri politice au depus cereri de organizare a unei astfel de dezbateri, în conformitate cu articolul 144 din Regulamentul de procedură, cu privire la următoarele propuneri de rezoluție:

I.   Pandemia de COVID-19 în America Latină (2021/2645(RSP))

- Miguel Urbán Crespo, în numele Grupului The Left, referitoare la pandemia de COVID-19 în America Latină (B9-0238/2021);

- Željana Zovko, José Manuel Fernandes, Leopoldo López Gil, Isabel Wiseler-Lima, David McAllister, Michael Gahler, Gabriel Mato, Miriam Lexmann, Loránt Vincze, Krzysztof Hetman, Róża Thun und Hohenstein, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, David Lega, Romana Tomc, Tomáš Zdechovský, Peter Pollák, Christian Sagartz, Magdalena Adamowicz, Benoît Lutgen, Adam Jarubas, Janina Ochojska, Ivan Štefanec, Frances Fitzgerald, Lefteris Christoforou, Inese Vaidere, Paulo Rangel, Vangelis Meimarakis, Stanislav Polčák, Ioan-Rareş Bogdan, Loucas Fourlas, Jiří Pospíšil, Antonio López-Istúriz White, Eva Maydell, Vladimír Bilčík și Michaela Šojdrová, în numele Grupului PPE, referitoare la pandemia de COVID-19 în America Latină (B9-0239/2021);

- Anna Cavazzini, Ignazio Corrao, Francisco Guerreiro, Yannick Jadot, Sara Matthieu, Hannah Neumann, Manuela Ripa, Michèle Rivasi, Mounir Satouri, Jordi Solé și Ernest Urtasun, în numele Grupului Verts/ALE, referitoare la pandemia de COVID-19 în America Latină (B9-0240/2021);

- Marek Belka, Isabel Santos și Maria-Manuel Leitão-Marques, în numele Grupului S&D, referitoare la pandemia de COVID-19 în America Latină (B9-0241/2021);

- Jordi Cañas, Dita Charanzová, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, Olivier Chastel, Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Karin Karlsbro, Ilhan Kyuchyuk, Karen Melchior, Javier Nart, Urmas Paet, Dragoș Pîslaru, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Michal Šimečka, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu, Dragoş Tudorache și Hilde Vautmans, în numele Grupului Renew Europe, referitoare la pandemia de COVID-19 în America Latină (B9-0242/2021);

- Anna Fotyga, Karol Karski, Elżbieta Rafalska, Ryszard Czarnecki, Hermann Tertsch, Ryszard Antoni Legutko, Angel Dzhambazki, Assita Kanko, Carlo Fidanza, Elżbieta Kruk, Evžen Tošenovský, Valdemar Tomaševski, Raffaele Fitto, Bogdan Rzońca, Joanna Kopcińska și Witold Jan Waszczykowski, în numele Grupului ECR, referitoare la pandemia de COVID-19 în America Latină (B9-0243/2021).

II.   Bolivia și arestarea fostei președinte Jeanine Añez și a altor funcționari (2021/2646(RSP))

- Željana Zovko, Leopoldo López Gil, Isabel Wiseler-Lima, David McAllister, Michael Gahler, Gabriel Mato, Sara Skyttedal, Miriam Lexmann, Loránt Vincze, Krzysztof Hetman, Róża Thun und Hohenstein, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, David Lega, Romana Tomc, Tomáš Zdechovský, Peter Pollák, Christian Sagartz, OJanina Ochojska, Ivan Štefanec, Frances Fitzgerald, CLefteris Christoforou, Inese Vaidere, Paulo Rangel, Vangelis Meimarakis, Stanislav Polčák, Loucas Fourlas, Jiří Pospíšil, Antonio López-Istúriz White, Luděk Niedermayer, Eva Maydell, Vladimír Bilčík și Michaela Šojdrová, în numele Grupului PPE, referitoare la Bolivia și arestarea fostei președinte Jeanine Añez și a altor funcționari (B9-0244/2021);

- Marisa Matias și Manu Pineda, în numele Grupului The Left, referitoare la Bolivia și arestarea fostei președinte Jeanine Añez și a altor funcționari (B9-0245/2021);

- Jordi Solé, Mounir Satouri, Bronis Ropė, Hannah Neumann, Benoît Biteau și Francisco Guerreiro, în numele Grupului Verts/ALE, referitoare la situația drepturilor omului în Bolivia și arestarea fostei președinte Jeanine Añez și a altor funcționari B9-0246/2021);

- Marek Belka, Isabel Santos și Javi López, în numele Grupului S&D, referitoare la Bolivia și arestarea fostei președinte Jeanine Añez și a altor funcționari (B9-0247/2021);

- José Ramón Bauzá Díaz, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Klemen Grošelj, Karin Karlsbro, Ilhan Kyuchyuk, Karen Melchior, Javier Nart, Urmas Paet, Dragoș Pîslaru, Frédérique Ries, Michal Šimečka, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu, Dragoş Tudorache și Hilde Vautmans, în numele Grupului Renew Europe, referitoare la Bolivia și arestarea fostei președinte Jeanine Añez și a altor funcționari (B9-0248/2021);

- Anna Fotyga, Karol Karski, Elżbieta Kruk, Alexandr Vondra, Angel Dzhambazki, Ryszard Antoni Legutko, Hermann Tertsch, Ruža Tomašić, Joanna Kopcińska, Veronika Vrecionová, Raffaele Fitto, Jadwiga Wiśniewska, Evžen Tošenovský, Adam Bielan, Carlo Fidanza, Charlie Weimers, Bogdan Rzońca, Elżbieta Rafalska, Assita Kanko, Ryszard Czarnecki, Valdemar Tomaševski și Witold Jan Waszczykowski, în numele Grupului ECR, referitoare la Bolivia și arestarea fostei președinte Jeanine Añez și a altor funcționari (B9-0249/2021).

III.   Legile privind blasfemia din Pakistan, în special cazul lui Shagufta Kausar și al lui Shafqat Emmanuel (2021/2647(RSP))

- Jaak Madison, Lars Patrick Berg, Thierry Mariani, Harald Vilimsky, Gerolf Annemans și Filip De Man, în numele Grupului ID, referitoare la legile privind blasfemia din Pakistan, în special cazul lui Shagufta Kausar și al lui Shafqat Emmanuel (B9-0253/2021);

- Emmanuel Maurel, în numele Grupului The Left, referitoare la legile privind blasfemia din Pakistan, în special cazul lui Shagufta Kausar și al lui Shafqat Emmanuel (B9-0254/2021);

- Reinhard Bütikofer, Hannah Neumann, Rosa D'Amato, Ignazio Corrao, Bronis Ropė, Yannick Jadot, Ernest Urtasun și Francisco Guerreiro, în numele Grupului Verts/ALE, referitoare la legile privind blasfemia din Pakistan, în special cazul lui Shagufta Kausar și al lui Shafqat Emmanuel (B9-0255/2021);

- Marek Belka, Isabel Santos și Evin Incir, în numele Grupului S&D, referitoare la legile privind blasfemia din Pakistan, în special cazul lui Shagufta Kausar și al lui Shafqat Emmanuel (B9-0256/2021);

- Ulrike Müller, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Karin Karlsbro, Ilhan Kyuchyuk, Karen Melchior, Urmas Paet, Dragoș Pîslaru, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Michal Šimečka, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu, Dragoş Tudorache și Hilde Vautmans, în numele Grupului Renew Europe, referitoare la legile privind blasfemia din Pakistan, în special cazul lui Shagufta Kausar și al lui Shafqat Emmanuel (B9-0257/2021);

- Željana Zovko, Peter van Dalen, Isabel Wiseler-Lima, David McAllister, Michael Gahler, Sandra Kalniete, György Hölvényi, Sara Skyttedal, Miriam Lexmann, Loránt Vincze, Krzysztof Hetman, Róża Thun und Hohenstein, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, David Lega, Romana Tomc, Tomáš Zdechovský, Peter Pollák, Christian Sagartz, Adam Jarubas, Janina Ochojska, Ivan Štefanec, Frances Fitzgerald, Lefteris Christoforou, Inese Vaidere, Paulo Rangel, Vangelis Meimarakis, Stanislav Polčák, Loucas Fourlas, Jiří Pospíšil, Antonio López-Istúriz White, Luděk Niedermayer, Eva Maydell, Vladimír Bilčík, Tom Vandenkendelaere și Michaela Šojdrová, în numele Grupului PPE, referitoare la legile privind blasfemia din Pakistan, în special cazul lui Shagufta Kausar și al lui Shafqat Emmanuel (B9-0258/2021);

- Anna Fotyga, Karol Karski, Charlie Weimers, Bert-Jan Ruissen, Elżbieta Kruk, Angel Dzhambazki, Ryszard Antoni Legutko, Jadwiga Wiśniewska, Adam Bielan, Assita Kanko, Raffaele Fitto, Evžen Tošenovský, Valdemar Tomaševski, Bogdan Rzońca, Ryszard Czarnecki, Witold Jan Waszczykowski și Carlo Fidanza, în numele Grupului ECR, referitoare la legile privind blasfemia din Pakistan, în special cazul lui Shagufta Kausar și al lui Shafqat Emmanuel (B9-0259/2021).

Timpul afectat luărilor de cuvânt va fi repartizat în conformitate cu articolul 171 din Regulamentul de procedură.

Ultima actualizare: 2 februarie 2022Aviz juridic - Politica de confidențialitate